Przeskocz do treści

PKP nie płaci opłat za użytkowanie wieczyste od większości gruntów na Odolanach

Większość mieszkańców Odolan uiszcza opłatę za użytkowanie wieczyste.
W przypadku mieszkaniowego przeznaczenia gruntów roczna stawka opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu wynosi 1% ceny gruntu. W przypadku gruntów oddanych na cele przemysłowe stawka - wynosi 3% ceny gruntu. Wydawałoby się zatem, że od gruntów, na których znajduje się np. węzeł betoniarski, czy prowadzony jest handel kruszywami, pobierana jest przez Miasto lub Skarb Państwa sowita opłata za użytkowanie wieczyste (przeznaczana następnie na cele publiczne).
Coś co jest oczywiste wszędzie indziej, na Odolanach już takie oczywiste nie jest.

Grunty, na których na Odolanach dynamicznie rozwija się przemysł betoniarski, zostały oddane w użytkowanie wieczyste PKP S.A. Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym: "Grunty zajęte pod infrastrukturę kolejową są zwolnione od opłat z tytułu użytkowania wieczystego". Należy dodać, że ustawa w załączniku nr 1 dokładnie określa, co należy rozumieć pod pojęciem infrastruktury kolejowej.

Załącznik nr 1 do Ustawy o transporcie kolejowym

Większość gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym PKP na Odolanach korzysta z tego zwolnienia. Z ok. 190 hektarów gruntów PKP na Odolanach, o które zapytaliśmy Dyrektora Zarządu Mienia Skarbu Państwa, PKP uiszcza opłaty za użytkowanie wieczyste tylko od ok. 5,5 ha. Według informacji z Zarządu Mienia od znacznej części terenów, na których znajdują się betoniarnie lub przeładownie kruszyw, PKP S.A. nie uiszcza opłat za użytkowanie wieczyste. Poniżej odpowiedzi, które otrzymaliśmy do Zarządu Mienia.

Udost. inf. publ.1
Udost.inf. publ. 2

Dodajmy jeszcze, że patrząc na zdjęcie satelitarne, prawdopodobnie tylko ok. 100 ha gruntów na Odolanach zajętych jest pod infrastrukturę kolejową (grafika i wyliczenie ma charakter orientacyjny).

Zatem, wszystko wskazuje na to, że zwolnione z opłat za użytkowanie wieczyste, dedykowanego dla terenów zajętych pod infrastrukturę kolejową, są także  tereny, na których takiej infrastruktury, patrząc na zdjęcie satelitarne, trudno się doszukać. Jaki jest obszar takiego terenu? Ustalenie bez udziału geodetów nie jest możliwe, nie mniej można podjąć próbę określenia tej wielkości dla zobrazowania skali problemu przyjmując założenia. Zakładając, że rzeczywiście infrastruktura kolejowa zajmuje ok. 100 hektarów - to byłoby to ok. 84,5 hektara. Jest to  bardzo wstępny szacunek, który został dokonany na podstawie dostępnych dla nas informacji. Wielkość tego terenu powinna zostać ustalona na podstawie miejskiego audytu.

Niemniej jeżeli dane te potwierdzą się, to przyjmując średnią cenę 1 m2 gruntu w wysokości 2.000 zł - łączna kwota, która mogłaby zostać pobrana od terenu, niezajętego na infrastrukturę kolejową, to 50,7 mln zł rocznie. (wg wyliczenia 845.000 m2 x 2.000 zł x 3%). Dla przybliżenia skali - to cena wybudowania dwóch niedużych szkół - a to tylko opłata za jeden rok. To wyliczenie podajemy tylko dla przykładu, tak żeby zobrazować skalę problemu. Szczegółowe dane są możliwe do ustalenia na podstawie wyników audytu sprawy przeprowadzonego przez Miasto.

Co Miasto powinno w tej sytuacji zrobić??
Przedstawiamy trzy punkty dla Miasta i będziemy o nich rozmawiać z władzami  miejskimi:

1/ zweryfikowanie, na których działkach ewidencyjnych - oddanych w użytkowanie wieczyste PKP - znajduje się nadal infrastruktura kolejowa,

2/ dokonanie podziału działek wykorzystywanych na lokalizację infrastruktury kolejowej i inne cele - tak aby ze zwolnienia z opłat za użytkowanie wieczyste korzystały wyłącznie tereny, na których faktycznie znajduje się infrastruktura kolejowa (Miasto, wykonujące uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa do tych gruntów, ma prawo wnioskować o geodezyjny podział działek),

3/ podjęcie działań w celu obciążenia PKP S.A. opłatami za użytkowanie wieczyste terenów, na których nie ma infrastruktury kolejowej, a nawet rozwiązanie umów użytkowania wieczystego z uwagi na przeznaczenie nieruchomości na inny cel niż w decyzjach o ustanowieniu użytkowania wieczystego.

Zgodnie z treścią pisma Zarządu Mienia, w przypadku wydzielenia części nieruchomości, które nie stanowią infrastruktury kolejowej i przesłania takich informacji do Zarządu Mienia są podejmowane czynności zmierzające do ustalenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

Uwaga na koniec - prawdopodobnie analogiczna sytuacja dotyczy podatku od nieruchomości. Przepisy są podobne do tych dotyczących opłat za użytkowanie wieczyste. Jednak w tym przypadku Miasto zasłoniło się tajemnicą skarbową i nie udzieliło dotychczas żadnych informacji. Temat jest jednak otwarty, gdyż przez cały czas mówimy o publicznych środkach, które mogłyby być wykorzystane na cele publiczne (np. walka ze smogiem, budowa szkół, przedszkoli, żłobków).

1 myśl na “PKP nie płaci opłat za użytkowanie wieczyste od większości gruntów na Odolanach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.