Przeskocz do treści

Zgłaszamy uwagi do Studium

Po spotkaniach z pracownikami Ratusza dotyczącymi nowego Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego dla Warszawy zgłosiliśmy trzy wnioski:

1/ Wniosek o zmianę przeznaczenia terenów położonych na zachód od NS z produkcyjnego (lub produkcyjno-usługowego) na usługowy oraz teren planowanej zajezdni tramwajowej.  Działalność usługowa o charakterze nieuciążliwym dla okolicznych mieszkańców byłaby logicznym uzupełnieniem sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej i tworzyłaby logiczną całość z punktu widzenia reguł zrównoważonego rozwoju i zasad planowania przestrzennego.

2/ Wniosek o utworzenie na miejskich działkach przy ul. Grodziskiej i ul. Sowińskiego Centrum Usług Publicznych i przeznaczenie tego terenu na plac oraz inne obiekty użyteczności publicznej (w tym oświatowe). To jedyne takie miejsce na Odolanach, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się działki miejskie o łącznym obszarze blisko 2 ha. Ten teren znajdujący się w centralnej części Odolan powinien stać się publicznym sercem Odolan.

3/ Wniosek o utworzenie Centralnego Parku Odolan („CPO”). Park byłby zlokalizowany w centralnej części Odolan miałby powierzchni ok. 10 ha i byłby połączony z zielonymi deptakami. Do deptaku każdy z mieszkańców Odolan miałby ok. 150 metrów. Deptaki zostały już zaplanowane w projekcie MPZP.

Więcej w treści wniosków poniżej:

1 myśl na “Zgłaszamy uwagi do Studium

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.