Przeskocz do treści

O nas

Stowarzyszenie Mieszkańców Odolan zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy pod nr 257.

Celem działania Stowarzyszenia jest uczynienie Odolan miejscem bezpiecznym i przyjaznym do życia mieszkańców poprzez działalność na rzecz:

  1. ochrony środowiska Odolan, tak aby było ono czyste i niezanieczyszczone, w szczególności poprawy jakości powietrza i ograniczenia hałasu,
  2. tworzenia na Odolanach infrastruktury edukacyjnej, parkowej, komunikacyjnej, kulturalnej, medycznej, sportowej i rekreacyjnej,
  3. zrównoważonego rozwoju Odolan, w szczególności w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarowania nieruchomościami miejskimi położonymi na terenie Odolan z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców w pkt 1 i 2 powyżej.

Kontakt: stowarzyszenie@odolany.org