Przeskocz do treści

Relokacja przemysłu z Odolan – stanowisko Stowarzyszenia Mieszkańców Odolan

My, członkowie Stowarzyszenia Mieszkańców Odolan:

  • Widzimy problem ruchu ciężarówek w naszej dzielnicy i zgadzamy się z tym, że trzeba chronić mieszkańców przed ich oddziaływaniem.
  • Od samego początku chcieliśmy i nadal chcemy być stroną rozmów o możliwych rozwiązaniach problemu, w tym o relokacji przemysłu z Odolan czy tzw. drodze technicznej.
  • Zlokalizowany na Odolanach przemysł oraz ruch ciężarówek już teraz powoduje, że zanieczyszczenie powietrza w tej dynamicznie rozwijającej się części Woli negatywie wpływa na zdrowie mieszkańców – nie zgadzamy się na pogarszanie tego stanu.

1. PO PIERWSZE

Żądamy przedstawienia przez Miasto konkretnego planu relokacji przemysłu z Odolan rozpisanego na poszczególne etapy.

2. PO DRUGIE

W przypadku podjęcie środków przejściowych takich jak np. droga techniczna domagamy się pisemnego zapewnienia ze strony Miasta, że proponowane rozwiązania są tymczasowe, tj. że będą funkcjonować najpóźniej do końca 2023 roku (zakończenie realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych).

3. PO TRZECIE

Nie zgadzamy się na pogorszenie obecnego stanu zanieczyszczenia środowiska. Żądamy aby Miasto przed podjęciem każdej decyzji dotyczącej nowego przedsięwzięcia przemysłowego na Odolanach, w szczególności każdego nowego połączenia komunikacyjnego istniejących zakładów, uzyskało i upubliczniło raport zawierający prognozę oddziaływania przedsięwzięcia na powietrze na Odolanach, minimum w promieniu 1 km od jego lokalizacji. Docelowo żądamy udowodnienia, że nowe przedsięwzięcie nie pogorszy jakości powietrza, w tym w zakresie PM2.5, PM10, CO, SO2, NO2, B(a)P, C6H6) w obszarze zabudowy mieszkaniowej.

Chcemy lepszego powietrza dla całych Odolan!