Przeskocz do treści

Pytamy o identyfikatory C16 dla ciężarówek

Od lutego br. zwracaliśmy się do Zarządu Dróg Miejskich o wyjaśnienia dotyczące identyfikatorów C16, które umożliwiają pojazdom ciężarowym o masie przekraczającej 16 ton na wjazd w strefy ograniczeń tonażowych. Z uzyskanych informacji wynika, że skuteczność ograniczenia lokalnego ruchu pojazdów ciężarowych o DMC przekraczającej 16 ton w godzinach od 7.00-10.00 oraz
w godzinach 16.00-22.00 na terenie Warszawy (w tym na Odolanach) jest niewielka ze względu na liberalne zasady przyznawania identyfikatorów oraz ze względu
na brak związania identyfikatora z trasą przejazdu ciężarówki. Ciężarówki posiadające identyfikator C16 mogą poruszać się po całej strefie ograniczenia ruchu tonażowego DMC 16ton. Poniżej szczegóły.

Cała Warszawa jest objęta ograniczeniem w ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton w godzinach 7.00-10.00 oraz w godzinach 16.00-22.00 z wyłączeniem pojazdów z identyfikatorem C16. Mapa ograniczeń tonażowych w Warszawie ze strony ZDM poniżej.

Dla porządku należy dodać, że zgodnie z informacją z ZDM ulice Jana Kazimierza, Sowińskiego i Hubalczyków objęte są zakazem ruchu pojazdów ciężarowych o rzeczywistej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony w godzinach 20.00 do 8.00. Jest to strefa zakazu ruchu pojazdów ciężarowych w godzinach nocnych. (Jej nieskuteczność obserwujemy codziennie pomiędzy 6.00 a 8.00). Powyższy zakaz nie dotyczy pojazdów Cefarm S.A. Identyfikator C16 nie pozwala na wjazd w strefę zakazu ruchu pojazdów ciężarowych w godzinach nocnych podobnie jak w strefę ograniczonego ruchu pojazdów o DMC powyżej 5 bądź 10 ton.

Zgodnie z Regulaminem wydawania identyfikatorów C16 – identyfikatory wydaje się w przypadkach uzasadnionych między innymi koniecznością:

 • zapewnienia możliwości rozpoczęcia lub podtrzymania wykonywanych robót inwestycyjnych, prowadzonych na terenie m.st. Warszawy, przez co rozumie się transport materiałów takich jak np. beton, piasek, żwir, kruszywa - przy wykorzystaniu pojazdów do tego przeznaczonych. W przypadku opisanym powyżej, Identyfikatory C16 wydawane są dla generalnych wykonawców, deweloperów, inwestorów lub podwykonawców świadczących usługi transportowe dla w/w na podstawie załączonego do wniosku oświadczenia inwestora o konieczności zapewnienia bieżących dostaw - w ilości 1 szt. na każde 500 m ² budowanej bądź remontowanej powierzchni oraz dla pojazdów przystosowanych do transportu betonu (betoniarka) niezależnie od powierzchni budowlanej bądź remontowanej powierzchni – w ilości 1 szt. na każdy pojazd;
 • zapewnienia realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie m.st. Warszawy (budowa i remonty dróg, mostów, linii kolejowych, lotniska, metra, sieci energetycznej, ciepłowniczej, wodociągowej). W przypadku tym, maksymalna ilość wydawanych Identyfikatorów C16 ustalana jest przez Zarząd drogi indywidualnie;
 • utrzymania procesów produkcyjnych m.in. elementów stalowych, betonu, mieszanek bitumicznych, gdzie ze względu na charakter procesu konieczna jest nieprzerwana dostawa surowców lub/i bieżący odbiór. Maksymalne ilości wydawanych Identyfikatorów C16 są ustalane indywidualnie dla każdego z podmiotów przez Zarząd drogi.

Identyfikatory C16 wydaje się na okres od 3 do 12 miesięcy.

W trakcie wymiany korespondencji wyjaśniliśmy i dowiedzieliśmy się, że:

 • identyfikatory C16 nie są wydawane dla konkretnych tras przejazdu,
 • wnioskodawca ubiegający się o wydanie identyfikatora C16 przedstawia dokumenty potwierdzające konieczność wjazdu w dowolny rejon miasta – uzyskany na tej podstawie identyfikator umożliwia wjazd na teren Odolan,
 • kierujący posiadający identyfikator C16 może wjeżdżać na teren Miasta st. Warszawy i poruszać się w całej strefie obowiązywania ograniczenia oczywiście stosując się do innych ograniczeń obowiązujących w strefie np. ograniczeń ruchu pojazdów o DMC powyżej 5 bądź 10 ton lub innych ograniczeń lokalnych,
 • Zarząd Dróg Miejskich nie prowadzi rejestru wydanych identyfikatorów C16
  z podziałem na ulice lub dzielnice, do których wjeżdżają pojazdy otrzymujące identyfikator,
 • w 2017r. rozpatrzonych zostało 3011 wniosków o wydanie identyfikatorów C16, z czego 262 wnioski uzyskały negatywną opinię co stanowi 8,67% liczby wniosków. Zaakceptowano 91,33% wniosków,
 • w 2018r. do 25 maja 2018r. zostały rozpatrzone 1033 wnioski z czego 32 wnioski uzyskały negatywną opinię co stanowi 3,09%, a pozytywną opinię uzyskało 96,91% wniosków.

Konkluzje:

 1. Regulacja dotycząca wydawania identyfikatorów C16 jest niezwykle liberalna i pozwala na wydanie identyfikatorów w zasadzie bez ograniczenia
  na stosunkowo długi okres czasu (max 12 miesięcy).
 2. Powyższe potwierdza praktyka wydawania identyfikatorów, zgodnie z którą
  ok. 95% wnioskodawców otrzymuje identyfikatory.
 3. Identyfikator C16 pozwala na nieograniczone przejazdy pojazdów ciężarowych na terenie całej strefy objętej ograniczeniem tonażowym dla pojazdów o DMC przekraczającej 16 ton.
 4. Zakaz ruchu ciężarówek w nocy po ul. Jana Kazimierza jest "nadrzędny"  względem C16, co oznacza, że C16 nie uprawnia kierowców do nieprzestrzegania tego zakazu.

WNIOSEK:

Skuteczność ograniczenia lokalnego ruchu pojazdów ciężarowych o DMC przekraczającej 16 ton w godzinach od 7.00-10.00 oraz w godzinach 16.00-22.00 na terenie Warszawy jest niewielka z i w przypadku osiedli mieszkaniowych konieczne jest wprowadzanie innych ograniczeń w ruchu pojazdów ciężarowych np. ograniczonego ruchu pojazdów o DMC powyżej 5 bądź 10 ton tak jak ma to miejsce na Bemowie, Ochocie, Mokotowie, Pradze Południe, Białołęce, Targówku, w Wawrze i we Włochach.

Stowarzyszenie Mieszkańców Odolan będzie dalej drążyć ten temat.

1 myśl na “Pytamy o identyfikatory C16 dla ciężarówek

 1. betoniarka

  Jak się kupiło mieszkanie w dzielnicy przemysłowej przy torach po specjalnych cenach to trzeba się liczyć z niedogodnością hałasu i pyłu

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.