Przeskocz do treści

Sprawa samowoli budowlanej jednej z największych odolańskich betoniarni pozostaje obecnie w gestii administracji rządowej. Z tematem zapoznaliśmy pana Posła Jacka Saryusza-Wolskiego, który wystąpił z interwencją w tej sprawie do Wojewody Mazowieckiego. Serdecznie dziękujemy Panu Posłowi.

Należy przypomnięć, że betoniarnie i przeładownie kruszyw zlokalizowane blisko centrum Warszawy  są utrapieniem mieszkańców Odolan. Codziennie przez osiedla mieszkaniowe przejeżdza ok. 3.000 ciężarówek powodując hałas oraz zanieczyszczając powietrze. W marcu dzięki Mazowieckiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska dowiedzieliśmy się, że jedna z betoniarni działa bez warunków zabudowy i pozwolenia na budowę.

Mamy nadzieję, że teraz temat samowolki budowlanej na Odolanach ruszy z kopyta i nie podzieli losu innych warszawskich nielegalnych inwestycji. Liczymy na to, że administracja rządowa, która z uwagi na charakter terenów PKP, jest właściwa w tej sprawie, będzie działała sprawniej niż samorządowa. Władze miejskie od kilkunastu lat nie mogą uporać się ze sprawą „Czarnego Kota”. 

Poniżej treść pisma Pana Posła Jacka Saryusza-Wolskiego do Wojewody Mazowieckiego Pana Zdzisława Siepiery.

Scan Pismo_Stowarzyszenie_ Mieszkańców Odolan

Zapytaliśmy Urząd Dzielnicy Wola o los drzew rosnących w miejscu gdzie ma powstać budunek szkoły przy ul. Karlińskiego.  Proponujemy przesadzenie drzew przeznaczonych do wycinki:

a) w miejsce pasa odgradzającego działkę pod szkołę od ul. Wolskiej,
b) w okolice placu zabaw przy ul. Boguszewskiej.

Kilkudziesięcioletnie drzewa są zdecydowanie cenniejsze dla środowiska niż setki/tysiące sadzonek: „Jeden duży buk produkuje tyle tlenu, co mniej więcej tysiąc siedemset 10-letnich, małych buków. To właśnie duże drzewa tak naprawdę są potrzebne w miastach, a nie ich małe sadzonki” - podkreśla w rozmowie z PAP dr Dominik Drzazga z Katedry Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
więcej na: http://naukawpolsce.pap.pl/…/news%2C414182%2Cekspert-w-mias…

Dzięki staraniom członka naszego Stowarzyszenia oraz Zarządu Wspólnoty Espresso III udało się przekonać WOŚ do posadzenia drzew w pasie zielenii wzdłuż ul. Hubalczyków. Jesteśmy mile zaskoczeni gdyż tym razem urząd przekroczył nasze oczekiwania. Dzisiaj zostanie posadzonych 30(!) nowych drzew na całej długości ul. Hubalczyków!

Wkrótce planujemy dalsze działania w sprawie nasadzeń drzew we współpracy z innymi wspólnotami. Chcemy posadzieć nowe drzewa na całych Odolanach.

Dzięki staraniom członka naszego Stowarzyszenia oraz Zarządu Wspólnoty Espresso III udało się przekonać WOŚ do posadzenia drzew w pasie zielenii wzdłuż ul. Hubalczyków. Jesteśmy mile zaskoczeni gdyż tym razem urząd przekroczył nasze oczekiwania. Dzisiaj zostanie posadzonych 30(!) nowych drzew na całej długości ul. Hubalczyków! 🤗😎💪💪Wkrótce planujemy dalsze działania w sprawie nasadzeń drzew we współpracy z innymi wspólnotami. Chcemy posadzieć nowe drzewa na całych Odolanach.😀🌳🌳🌳🌳🌳🌳

Opublikowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Odolan Czwartek, 27 września 2018

 

Otrzymaliśmy odpowiedź z Zarządu Dróg Miejskich na pytania (przesłane 24 sierpnia do ZDM) dotyczące nowej organizacji ruchu na Odolanach i we Włochach. Zgodnie z uzyskaną informacją, Zarząd Dróg Miejskich pracuje nad wprowadzeniem we Włochach zakazu ruchu nocnego ciężarówek, który będzie obowiązywał równolegle do już obowiązującej strefy C10 (wprowadzenie zmian w omawianym zakresie ma nastąpić w ciągu najbliższych 2 miesięcy).
Dla przypomnienia - strefa C10, to strefa zakazu ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 10 ton, z wyjątkiem pojazdów posiadających identyfikator C10 (który tym różni się od C16, że trzeba go wyrabiać co 3 miesiące, a nie co 12, wymaga spełnienia bardziej restrykcyjnych warunków i określa trasę dopuszczalnego przejazdu, pozwalając ZDM na równomierne rozprowadzenie ruchu).
Wygląda na to, że w efekcie tych prac Włochy uzyskają na ul. Potrzebnej, Sympatycznej i Wałowickiej nowy znak, wskazany poniżej, składający się ze znaku
B-5 i tabliczki informacyjnej.

Poniżej pełna treść odpowiedzi.

Z odpowiedzi ZDM wynika, że póki co władze Urzędu Dzielnicy Wola nie podjęły jeszcze oficjalnych starań w celu wprowadzenia strefy C10 na Odolanach co miało nastąpić z równoczesnym utrzymaniem zakazu ruchu nocnego i Tempo 30.
Z uzyskanych przez nas informacji wynika jednak, że w najbliższy poniedziałek ma być gotowy wniosek Urzędu Dzielnicy Wola o zmianę organizacji ruchu.
O szczegółach nowych rozwiązań będziemy informować.

W związku z zapowiedziami dotyczącymi wprowadzenia nowej organizacji ruchu ciężarówek we Włochach wystąpiliśmy o udzielenie informacji publicznej w tym zakresie przez Zarząd Dróg Miejskich. Zmiana organizacji ruchu we Włochach będzie miała bezpośrednie przełożenie na natężenie ruchu pojazdów ciężarowych na ul. Ordona. Stoimy na stanowisku, że mieszkańcy obu dzielnic w równym stopniu powinni być chronieni przed negatywnym wpływem ruchu ciężarowego pochodzącego z betoniarni i przeładowni kruszyw zlokalizowanych przy ul. Gniewkowskiej i Potrzebnej.

Odnośnik

W dniu 23 sierpnia odbył się organizowany przez Stowarzyszenie protest mieszkańców Odolan za wprowadzeniem strefy C10 na Odolanach. Obecnych było około 100 osób. Dziękujemy wszystkim za obecność.

W tym samym dniu Burmistrz Krzysztof Strzałkowski ogłosił rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem strefy C10 na Odolanach. Więcej pod linkiem:

http://www.wola.waw.pl/page/162,aktualnosci.html?id=8700

Rozpoznawaliśmy temat stref ograniczeń tonażowych w Warszawie oraz zabiegaliśmy o rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem strefy od lutego bieżącego roku.W tym czasie wysyłaliśmy wnioski o udzielenie informacji publicznej dotyczące identyfikatorów i kategorii dróg, przeprowadzaliśmy wizje lokalne terenu, analizowaliśmy przepisy i orzecznictwo, konsultowaliśmy sprawę ze specjalistami i wreszcie spotykaliśmy się z radnymi i urzędnikami.

Będziemy śledzić sprawę i informować o postępach w tej sprawie.

Od kilku miesięcy zespół roboczy przy Stowarzyszeniu Mieszkańców Odolan pracował nad wprowadzeniem na całych Odolanach tzw. strefy C10, tj. strefy ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych o masie przekraczającej 10 ton. W takiej strefie mogą poruszać się wyłącznie pojazdy ciężarowe ze specjalnym identyfikatorem wydawanym na 3 miesiące. Identyfikator jest wydawany w ściśle określonych przypadkach i określa trasę przejazdu. Wprowadzenie takiej strefy jest na Odolanach uzasadnione wieloma względami, np. bezpieczeństwem ruchu, technicznymi parametrami dróg, istniejącą siecią dróg wewnętrznych PKP, itp.

W dniu 3 lipca 2018 r. na spotkaniu z Burmistrzem Woli, Krzysztofem Strzałkowskim uzyskaliśmy zapewnienie rozpoczęcia procedury wdrożenia strefy C10 na Odolanach. W kolejnym kroku przekazaliśmy do Urzędu Dzielnicy propozycje konkretnych rozwiązań w tym zakresie.
Niestety od kilku tygodni nie mamy żadnej informacji o jakichkolwiek działaniach w tej sprawie.

Dlatego w czwartek 23 sierpnia 2018 r. o godz. 17.30, na rogu ul. Jana Kazimierza i ul. Sowińskiego organizujemy zgromadzenie (zgłoszone do UM ), na które zaprosiliśmy również oficjeli i media, aby po raz kolejny walczyć o nasze prawo do życia „bez ciężarówek” na Odolanach.

Zapraszamy wszystkich, którzy nie godzą się na 3.000 ciężarówek dziennie, które jeżdżą pod naszymi oknami!

1

Od lutego br. zwracaliśmy się do Zarządu Dróg Miejskich o wyjaśnienia dotyczące identyfikatorów C16, które umożliwiają pojazdom ciężarowym o masie przekraczającej 16 ton na wjazd w strefy ograniczeń tonażowych. Z uzyskanych informacji wynika, że skuteczność ograniczenia lokalnego ruchu pojazdów ciężarowych o DMC przekraczającej 16 ton w godzinach od 7.00-10.00 oraz
w godzinach 16.00-22.00 na terenie Warszawy (w tym na Odolanach) jest niewielka ze względu na liberalne zasady przyznawania identyfikatorów oraz ze względu
na brak związania identyfikatora z trasą przejazdu ciężarówki. Ciężarówki posiadające identyfikator C16 mogą poruszać się po całej strefie ograniczenia ruchu tonażowego DMC 16ton. Poniżej szczegóły.

Cała Warszawa jest objęta ograniczeniem w ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton w godzinach 7.00-10.00 oraz w godzinach 16.00-22.00 z wyłączeniem pojazdów z identyfikatorem C16. Mapa ograniczeń tonażowych w Warszawie ze strony ZDM poniżej.

Dla porządku należy dodać, że zgodnie z informacją z ZDM ulice Jana Kazimierza, Sowińskiego i Hubalczyków objęte są zakazem ruchu pojazdów ciężarowych o rzeczywistej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony w godzinach 20.00 do 8.00. Jest to strefa zakazu ruchu pojazdów ciężarowych w godzinach nocnych. (Jej nieskuteczność obserwujemy codziennie pomiędzy 6.00 a 8.00). Powyższy zakaz nie dotyczy pojazdów Cefarm S.A. Identyfikator C16 nie pozwala na wjazd w strefę zakazu ruchu pojazdów ciężarowych w godzinach nocnych podobnie jak w strefę ograniczonego ruchu pojazdów o DMC powyżej 5 bądź 10 ton.

Zgodnie z Regulaminem wydawania identyfikatorów C16 – identyfikatory wydaje się w przypadkach uzasadnionych między innymi koniecznością:

 • zapewnienia możliwości rozpoczęcia lub podtrzymania wykonywanych robót inwestycyjnych, prowadzonych na terenie m.st. Warszawy, przez co rozumie się transport materiałów takich jak np. beton, piasek, żwir, kruszywa - przy wykorzystaniu pojazdów do tego przeznaczonych. W przypadku opisanym powyżej, Identyfikatory C16 wydawane są dla generalnych wykonawców, deweloperów, inwestorów lub podwykonawców świadczących usługi transportowe dla w/w na podstawie załączonego do wniosku oświadczenia inwestora o konieczności zapewnienia bieżących dostaw - w ilości 1 szt. na każde 500 m ² budowanej bądź remontowanej powierzchni oraz dla pojazdów przystosowanych do transportu betonu (betoniarka) niezależnie od powierzchni budowlanej bądź remontowanej powierzchni – w ilości 1 szt. na każdy pojazd;
 • zapewnienia realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie m.st. Warszawy (budowa i remonty dróg, mostów, linii kolejowych, lotniska, metra, sieci energetycznej, ciepłowniczej, wodociągowej). W przypadku tym, maksymalna ilość wydawanych Identyfikatorów C16 ustalana jest przez Zarząd drogi indywidualnie;
 • utrzymania procesów produkcyjnych m.in. elementów stalowych, betonu, mieszanek bitumicznych, gdzie ze względu na charakter procesu konieczna jest nieprzerwana dostawa surowców lub/i bieżący odbiór. Maksymalne ilości wydawanych Identyfikatorów C16 są ustalane indywidualnie dla każdego z podmiotów przez Zarząd drogi.

Identyfikatory C16 wydaje się na okres od 3 do 12 miesięcy.

W trakcie wymiany korespondencji wyjaśniliśmy i dowiedzieliśmy się, że:

 • identyfikatory C16 nie są wydawane dla konkretnych tras przejazdu,
 • wnioskodawca ubiegający się o wydanie identyfikatora C16 przedstawia dokumenty potwierdzające konieczność wjazdu w dowolny rejon miasta – uzyskany na tej podstawie identyfikator umożliwia wjazd na teren Odolan,
 • kierujący posiadający identyfikator C16 może wjeżdżać na teren Miasta st. Warszawy i poruszać się w całej strefie obowiązywania ograniczenia oczywiście stosując się do innych ograniczeń obowiązujących w strefie np. ograniczeń ruchu pojazdów o DMC powyżej 5 bądź 10 ton lub innych ograniczeń lokalnych,
 • Zarząd Dróg Miejskich nie prowadzi rejestru wydanych identyfikatorów C16
  z podziałem na ulice lub dzielnice, do których wjeżdżają pojazdy otrzymujące identyfikator,
 • w 2017r. rozpatrzonych zostało 3011 wniosków o wydanie identyfikatorów C16, z czego 262 wnioski uzyskały negatywną opinię co stanowi 8,67% liczby wniosków. Zaakceptowano 91,33% wniosków,
 • w 2018r. do 25 maja 2018r. zostały rozpatrzone 1033 wnioski z czego 32 wnioski uzyskały negatywną opinię co stanowi 3,09%, a pozytywną opinię uzyskało 96,91% wniosków.

Konkluzje:

 1. Regulacja dotycząca wydawania identyfikatorów C16 jest niezwykle liberalna i pozwala na wydanie identyfikatorów w zasadzie bez ograniczenia
  na stosunkowo długi okres czasu (max 12 miesięcy).
 2. Powyższe potwierdza praktyka wydawania identyfikatorów, zgodnie z którą
  ok. 95% wnioskodawców otrzymuje identyfikatory.
 3. Identyfikator C16 pozwala na nieograniczone przejazdy pojazdów ciężarowych na terenie całej strefy objętej ograniczeniem tonażowym dla pojazdów o DMC przekraczającej 16 ton.
 4. Zakaz ruchu ciężarówek w nocy po ul. Jana Kazimierza jest "nadrzędny"  względem C16, co oznacza, że C16 nie uprawnia kierowców do nieprzestrzegania tego zakazu.

WNIOSEK:

Skuteczność ograniczenia lokalnego ruchu pojazdów ciężarowych o DMC przekraczającej 16 ton w godzinach od 7.00-10.00 oraz w godzinach 16.00-22.00 na terenie Warszawy jest niewielka z i w przypadku osiedli mieszkaniowych konieczne jest wprowadzanie innych ograniczeń w ruchu pojazdów ciężarowych np. ograniczonego ruchu pojazdów o DMC powyżej 5 bądź 10 ton tak jak ma to miejsce na Bemowie, Ochocie, Mokotowie, Pradze Południe, Białołęce, Targówku, w Wawrze i we Włochach.

Stowarzyszenie Mieszkańców Odolan będzie dalej drążyć ten temat.

2

21 kwietnia Stowarzyszenie Mieszkańców Odolan zorganizowało piknik pod nazwą „Porozmawiajmy o drodze”. Celem spotkania było przedyskutowanie, w gronie mieszkańców zachodnich Odolan, kwestii budowy drogi technicznej oraz prezentacja materiałów, które w tym zakresie udało się pozyskać Stowarzyszeniu.
W ramach spotkania na sześciu budynkach zostały zawieszone banery odnoszące się do zgłaszanych propozycji przebiegu drogi technicznej.

Stoimy na stanowisku, że ewentualna droga techniczna usytuowana pomiędzy ulicą Studzienną i Ciepłownią Wola powinna zostać maksymalnie odsunięta od zabudowy mieszkaniowej. Nie zgadzamy się na lokalizację drogi na wschód od RPZ Wola.
W przypadku drogi budowanej na zachód od RPZ Wola oczekujemy na podjęcie działań wskazanych w stanowisku Stowarzyszenia - https://odolany.org/relokacja/

Na nasze spotkanie dotarła także Pani Ewa Statkiewicz - Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola. Wręczyliśmy Pani Przewodniczącej „Ocenę wpływu drogi technicznej na jakość powietrza w obrębie osiedla Odolany w Warszawie” wykonaną przez Biuro Studiów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o. o. oraz książkę „Miasta Wyśnione”, W. Grahama opisującą siedem wizji urbanistycznych, które kształtują nasz świat z naszą specjalną dedykacją. Obie pozycje to wyśmienita lektura dla włodarzy naszego Miasta, choć z różnych gatunków literackich.

Pani Przewodnicząca udzieliła pełnego wsparcia dla postulatu relokacji przemysłu z Odolan oraz zobowiązała się skierować interpelację dotyczącą sprawy drogi technicznej nawiązującą do przekazanej analizy.

Spotkanie organizowaliśmy z 2-3 dniowym wyprzedzeniem, reagując w ten sposób na sytuację na Odolanach. Bardzo pozytywnie zaskoczyła nas frekwencja.

Podkreślamy, że mieszkańcy zachodnich osiedli Odolan muszą być uczestnikami, a nie przedmiotem rozmów dotyczących lokalizacji drogi technicznej. Tym bardziej, że to my będziemy tą częścią Odolan, która ucierpi wskutek budowy drogi. 

11

Do 20 kwietnia 2018 trwają konsultacje społeczne do Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m. st. Warszawy. Mapa akustyczna Warszawy oraz program ochrony przed hałasem tworzone są raz na 5 lat. Nowa mapa opublikowana została w 2017, a w tym roku wypada aktualizacja programu ochrony.

W ramach konsultacji Stowarzyszenie Mieszkańców Odolan zgłosi uwagi do programu ochrony przed hałasem dla obszaru Odolan. Zarówno z mapy jak i z własnych odczuć wiemy, że w tym temacie na Odolanach nie jest dobrze. Za hałas drogowy w dużej mierze  odpowiada ruch pojazdów ciężkich obsługujących producentów betonu.

Nasze uwagi:

 • nieuwzględnienie hałasu z ulic Gniewkowskiej i Grodziskiej na mapie akustycznej; te ulice przeciążone są przez pojazdy ciężkie, ich stan jest bardzo zły, a przez to hałas drogowy znacząco wpływa na osiedla mieszkaniowe,
 • nieuwzględnienie hałasu przemysłowego pochodzącego z samych zakładów i przeładowni kruszyw; zgłoszenia o głośnych rozładunkach kruszywa, również w nocy, wielokrotnie zgłaszane były władzom dzielnicy oraz Straży Miejskiej,
 • zwrócimy uwagę na konieczność relokacji zakładów jako tych generujących zarówno hałas drogowy jak i przemysłowy na Odolanach,
 • wg programu wymiana nawierzchni na cichą w przypadku ul. Ordona zaplanowana jest na lata 2024 r. – 2028 r. (nawet za 10 lat), jeszcze gorzej jest w przypadku ul. Jana Kazimierza, program nie precyzuje terminu, mówi tylko o tym, że nastąpi to po 2028 roku, będziemy wnioskować o wymianę nawierzchni na cichą na obu ulicach w 2019 roku,
 • wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż ulicy Wolskiej, Kasprzaka oraz Prymasa Tysiąclecia stanowiących naturalną barierę przed hałasem drogowym i tramwajowym oraz dodatkowo na ul. Jana Kazimierza, Grodziskiej, Gniewkowskiej, Studziennej Sowińskiego i Ordona oraz ulic odchodzących również jako działanie wpływające na subiektywne obniżenie odczucia hałasu,
 • wykonanie nasadzeń krzewów rozpraszających hałas na skarpie wykopu kolejowego oraz na koronie samego wykopu w rejonie ul. Połczyńskiej.

Do 15 kwietnia 2018 czekamy na uwagi mieszkańców Odolan w temacie hałasu drogowego, tramwajowego i przemysłowego. Wpiszcie swoje uwagi w komentarzu poniżej. Posłużą nam one do opracowania stanowiska mieszkańców Odolan w temacie uciążliwości hałasu w naszej okolicy.

Aktualizacja 23.04.2018

Zebraliśmy uwagi i przekazaliśmy do Biura Ochrony Środowiska. Dziękujemy mieszkańcom Odolan za udział w naszych konsultacjach dotyczących hałasu.

Pismo dotyczące Programu ochrony środowiska przed hałasem m. st. Warszawy