Przeskocz do treści

2

Od września br. zaczęły funkcjonować na Odolanach dwa czujniki jakości powietrza wchodzące w skład warszawskiego systemu monitoringu jakości powietrza.

Pierwszy czujnik zlokalizowany jest przy ul. Jana Kazimierza 62 ("na tyłach" nowej szkoły podstawowej); drugi z czujników zlokalizowany jest na rogu ul. Ordona i Jana Kazimierza. Czujniki mierzą zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi PM10, PM2,5, a także – co jest nowością – PM1.

Wyniki pomiarów miejskiego systemu czujników, w tym wyżej wspomnianych dwóch na Odolanach można znaleźć w kilku miejscach:
- na stronie https://powietrze.waw.pl (tutaj także historia pomiarów)
- na Warszawskiej Platformie IoT https://iot.warszawa.pl/mapa?filter=air
- w aplikacji mobilnej Miasta https://warszawa19115.pl/o-aplikacji-mobilnej

Pozostaje mieć nadzieję, że dopuszczalne normy PM2,5 i PM10 będą jak najrzadziej przekraczane w zbliżającym się sezonie zimowym.

Sprawa samowoli budowlanej jednej z największych odolańskich betoniarni pozostaje obecnie w gestii administracji rządowej. Z tematem zapoznaliśmy pana Posła Jacka Saryusza-Wolskiego, który wystąpił z interwencją w tej sprawie do Wojewody Mazowieckiego. Serdecznie dziękujemy Panu Posłowi.

Należy przypomnięć, że betoniarnie i przeładownie kruszyw zlokalizowane blisko centrum Warszawy  są utrapieniem mieszkańców Odolan. Codziennie przez osiedla mieszkaniowe przejeżdza ok. 3.000 ciężarówek powodując hałas oraz zanieczyszczając powietrze. W marcu dzięki Mazowieckiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska dowiedzieliśmy się, że jedna z betoniarni działa bez warunków zabudowy i pozwolenia na budowę.

Mamy nadzieję, że teraz temat samowolki budowlanej na Odolanach ruszy z kopyta i nie podzieli losu innych warszawskich nielegalnych inwestycji. Liczymy na to, że administracja rządowa, która z uwagi na charakter terenów PKP, jest właściwa w tej sprawie, będzie działała sprawniej niż samorządowa. Władze miejskie od kilkunastu lat nie mogą uporać się ze sprawą „Czarnego Kota”. 

Poniżej treść pisma Pana Posła Jacka Saryusza-Wolskiego do Wojewody Mazowieckiego Pana Zdzisława Siepiery.

Scan Pismo_Stowarzyszenie_ Mieszkańców Odolan

Zapytaliśmy Urząd Dzielnicy Wola o los drzew rosnących w miejscu gdzie ma powstać budunek szkoły przy ul. Karlińskiego.  Proponujemy przesadzenie drzew przeznaczonych do wycinki:

a) w miejsce pasa odgradzającego działkę pod szkołę od ul. Wolskiej,
b) w okolice placu zabaw przy ul. Boguszewskiej.

Kilkudziesięcioletnie drzewa są zdecydowanie cenniejsze dla środowiska niż setki/tysiące sadzonek: „Jeden duży buk produkuje tyle tlenu, co mniej więcej tysiąc siedemset 10-letnich, małych buków. To właśnie duże drzewa tak naprawdę są potrzebne w miastach, a nie ich małe sadzonki” - podkreśla w rozmowie z PAP dr Dominik Drzazga z Katedry Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
więcej na: http://naukawpolsce.pap.pl/…/news%2C414182%2Cekspert-w-mias…

Dzięki staraniom członka naszego Stowarzyszenia oraz Zarządu Wspólnoty Espresso III udało się przekonać WOŚ do posadzenia drzew w pasie zielenii wzdłuż ul. Hubalczyków. Jesteśmy mile zaskoczeni gdyż tym razem urząd przekroczył nasze oczekiwania. Dzisiaj zostanie posadzonych 30(!) nowych drzew na całej długości ul. Hubalczyków!

Wkrótce planujemy dalsze działania w sprawie nasadzeń drzew we współpracy z innymi wspólnotami. Chcemy posadzieć nowe drzewa na całych Odolanach.

Dzięki staraniom członka naszego Stowarzyszenia oraz Zarządu Wspólnoty Espresso III udało się przekonać WOŚ do posadzenia drzew w pasie zielenii wzdłuż ul. Hubalczyków. Jesteśmy mile zaskoczeni gdyż tym razem urząd przekroczył nasze oczekiwania. Dzisiaj zostanie posadzonych 30(!) nowych drzew na całej długości ul. Hubalczyków! 🤗😎💪💪Wkrótce planujemy dalsze działania w sprawie nasadzeń drzew we współpracy z innymi wspólnotami. Chcemy posadzieć nowe drzewa na całych Odolanach.😀🌳🌳🌳🌳🌳🌳

Opublikowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców Odolan Czwartek, 27 września 2018

 

Otrzymaliśmy odpowiedź z Zarządu Dróg Miejskich na pytania (przesłane 24 sierpnia do ZDM) dotyczące nowej organizacji ruchu na Odolanach i we Włochach. Zgodnie z uzyskaną informacją, Zarząd Dróg Miejskich pracuje nad wprowadzeniem we Włochach zakazu ruchu nocnego ciężarówek, który będzie obowiązywał równolegle do już obowiązującej strefy C10 (wprowadzenie zmian w omawianym zakresie ma nastąpić w ciągu najbliższych 2 miesięcy).
Dla przypomnienia - strefa C10, to strefa zakazu ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 10 ton, z wyjątkiem pojazdów posiadających identyfikator C10 (który tym różni się od C16, że trzeba go wyrabiać co 3 miesiące, a nie co 12, wymaga spełnienia bardziej restrykcyjnych warunków i określa trasę dopuszczalnego przejazdu, pozwalając ZDM na równomierne rozprowadzenie ruchu).
Wygląda na to, że w efekcie tych prac Włochy uzyskają na ul. Potrzebnej, Sympatycznej i Wałowickiej nowy znak, wskazany poniżej, składający się ze znaku
B-5 i tabliczki informacyjnej.

Poniżej pełna treść odpowiedzi.

Z odpowiedzi ZDM wynika, że póki co władze Urzędu Dzielnicy Wola nie podjęły jeszcze oficjalnych starań w celu wprowadzenia strefy C10 na Odolanach co miało nastąpić z równoczesnym utrzymaniem zakazu ruchu nocnego i Tempo 30.
Z uzyskanych przez nas informacji wynika jednak, że w najbliższy poniedziałek ma być gotowy wniosek Urzędu Dzielnicy Wola o zmianę organizacji ruchu.
O szczegółach nowych rozwiązań będziemy informować.

W związku z zapowiedziami dotyczącymi wprowadzenia nowej organizacji ruchu ciężarówek we Włochach wystąpiliśmy o udzielenie informacji publicznej w tym zakresie przez Zarząd Dróg Miejskich. Zmiana organizacji ruchu we Włochach będzie miała bezpośrednie przełożenie na natężenie ruchu pojazdów ciężarowych na ul. Ordona. Stoimy na stanowisku, że mieszkańcy obu dzielnic w równym stopniu powinni być chronieni przed negatywnym wpływem ruchu ciężarowego pochodzącego z betoniarni i przeładowni kruszyw zlokalizowanych przy ul. Gniewkowskiej i Potrzebnej.

Odnośnik

W dniu 23 sierpnia odbył się organizowany przez Stowarzyszenie protest mieszkańców Odolan za wprowadzeniem strefy C10 na Odolanach. Obecnych było około 100 osób. Dziękujemy wszystkim za obecność.

W tym samym dniu Burmistrz Krzysztof Strzałkowski ogłosił rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem strefy C10 na Odolanach. Więcej pod linkiem:

http://www.wola.waw.pl/page/162,aktualnosci.html?id=8700

Rozpoznawaliśmy temat stref ograniczeń tonażowych w Warszawie oraz zabiegaliśmy o rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem strefy od lutego bieżącego roku.W tym czasie wysyłaliśmy wnioski o udzielenie informacji publicznej dotyczące identyfikatorów i kategorii dróg, przeprowadzaliśmy wizje lokalne terenu, analizowaliśmy przepisy i orzecznictwo, konsultowaliśmy sprawę ze specjalistami i wreszcie spotykaliśmy się z radnymi i urzędnikami.

Będziemy śledzić sprawę i informować o postępach w tej sprawie.

Od kilku miesięcy zespół roboczy przy Stowarzyszeniu Mieszkańców Odolan pracował nad wprowadzeniem na całych Odolanach tzw. strefy C10, tj. strefy ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych o masie przekraczającej 10 ton. W takiej strefie mogą poruszać się wyłącznie pojazdy ciężarowe ze specjalnym identyfikatorem wydawanym na 3 miesiące. Identyfikator jest wydawany w ściśle określonych przypadkach i określa trasę przejazdu. Wprowadzenie takiej strefy jest na Odolanach uzasadnione wieloma względami, np. bezpieczeństwem ruchu, technicznymi parametrami dróg, istniejącą siecią dróg wewnętrznych PKP, itp.

W dniu 3 lipca 2018 r. na spotkaniu z Burmistrzem Woli, Krzysztofem Strzałkowskim uzyskaliśmy zapewnienie rozpoczęcia procedury wdrożenia strefy C10 na Odolanach. W kolejnym kroku przekazaliśmy do Urzędu Dzielnicy propozycje konkretnych rozwiązań w tym zakresie.
Niestety od kilku tygodni nie mamy żadnej informacji o jakichkolwiek działaniach w tej sprawie.

Dlatego w czwartek 23 sierpnia 2018 r. o godz. 17.30, na rogu ul. Jana Kazimierza i ul. Sowińskiego organizujemy zgromadzenie (zgłoszone do UM ), na które zaprosiliśmy również oficjeli i media, aby po raz kolejny walczyć o nasze prawo do życia „bez ciężarówek” na Odolanach.

Zapraszamy wszystkich, którzy nie godzą się na 3.000 ciężarówek dziennie, które jeżdżą pod naszymi oknami!

1

Od lutego br. zwracaliśmy się do Zarządu Dróg Miejskich o wyjaśnienia dotyczące identyfikatorów C16, które umożliwiają pojazdom ciężarowym o masie przekraczającej 16 ton na wjazd w strefy ograniczeń tonażowych. Z uzyskanych informacji wynika, że skuteczność ograniczenia lokalnego ruchu pojazdów ciężarowych o DMC przekraczającej 16 ton w godzinach od 7.00-10.00 oraz
w godzinach 16.00-22.00 na terenie Warszawy (w tym na Odolanach) jest niewielka ze względu na liberalne zasady przyznawania identyfikatorów oraz ze względu
na brak związania identyfikatora z trasą przejazdu ciężarówki. Ciężarówki posiadające identyfikator C16 mogą poruszać się po całej strefie ograniczenia ruchu tonażowego DMC 16ton. Poniżej szczegóły.

Cała Warszawa jest objęta ograniczeniem w ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton w godzinach 7.00-10.00 oraz w godzinach 16.00-22.00 z wyłączeniem pojazdów z identyfikatorem C16. Mapa ograniczeń tonażowych w Warszawie ze strony ZDM poniżej.

Dla porządku należy dodać, że zgodnie z informacją z ZDM ulice Jana Kazimierza, Sowińskiego i Hubalczyków objęte są zakazem ruchu pojazdów ciężarowych o rzeczywistej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony w godzinach 20.00 do 8.00. Jest to strefa zakazu ruchu pojazdów ciężarowych w godzinach nocnych. (Jej nieskuteczność obserwujemy codziennie pomiędzy 6.00 a 8.00). Powyższy zakaz nie dotyczy pojazdów Cefarm S.A. Identyfikator C16 nie pozwala na wjazd w strefę zakazu ruchu pojazdów ciężarowych w godzinach nocnych podobnie jak w strefę ograniczonego ruchu pojazdów o DMC powyżej 5 bądź 10 ton.

Zgodnie z Regulaminem wydawania identyfikatorów C16 – identyfikatory wydaje się w przypadkach uzasadnionych między innymi koniecznością:

 • zapewnienia możliwości rozpoczęcia lub podtrzymania wykonywanych robót inwestycyjnych, prowadzonych na terenie m.st. Warszawy, przez co rozumie się transport materiałów takich jak np. beton, piasek, żwir, kruszywa - przy wykorzystaniu pojazdów do tego przeznaczonych. W przypadku opisanym powyżej, Identyfikatory C16 wydawane są dla generalnych wykonawców, deweloperów, inwestorów lub podwykonawców świadczących usługi transportowe dla w/w na podstawie załączonego do wniosku oświadczenia inwestora o konieczności zapewnienia bieżących dostaw - w ilości 1 szt. na każde 500 m ² budowanej bądź remontowanej powierzchni oraz dla pojazdów przystosowanych do transportu betonu (betoniarka) niezależnie od powierzchni budowlanej bądź remontowanej powierzchni – w ilości 1 szt. na każdy pojazd;
 • zapewnienia realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie m.st. Warszawy (budowa i remonty dróg, mostów, linii kolejowych, lotniska, metra, sieci energetycznej, ciepłowniczej, wodociągowej). W przypadku tym, maksymalna ilość wydawanych Identyfikatorów C16 ustalana jest przez Zarząd drogi indywidualnie;
 • utrzymania procesów produkcyjnych m.in. elementów stalowych, betonu, mieszanek bitumicznych, gdzie ze względu na charakter procesu konieczna jest nieprzerwana dostawa surowców lub/i bieżący odbiór. Maksymalne ilości wydawanych Identyfikatorów C16 są ustalane indywidualnie dla każdego z podmiotów przez Zarząd drogi.

Identyfikatory C16 wydaje się na okres od 3 do 12 miesięcy.

W trakcie wymiany korespondencji wyjaśniliśmy i dowiedzieliśmy się, że:

 • identyfikatory C16 nie są wydawane dla konkretnych tras przejazdu,
 • wnioskodawca ubiegający się o wydanie identyfikatora C16 przedstawia dokumenty potwierdzające konieczność wjazdu w dowolny rejon miasta – uzyskany na tej podstawie identyfikator umożliwia wjazd na teren Odolan,
 • kierujący posiadający identyfikator C16 może wjeżdżać na teren Miasta st. Warszawy i poruszać się w całej strefie obowiązywania ograniczenia oczywiście stosując się do innych ograniczeń obowiązujących w strefie np. ograniczeń ruchu pojazdów o DMC powyżej 5 bądź 10 ton lub innych ograniczeń lokalnych,
 • Zarząd Dróg Miejskich nie prowadzi rejestru wydanych identyfikatorów C16
  z podziałem na ulice lub dzielnice, do których wjeżdżają pojazdy otrzymujące identyfikator,
 • w 2017r. rozpatrzonych zostało 3011 wniosków o wydanie identyfikatorów C16, z czego 262 wnioski uzyskały negatywną opinię co stanowi 8,67% liczby wniosków. Zaakceptowano 91,33% wniosków,
 • w 2018r. do 25 maja 2018r. zostały rozpatrzone 1033 wnioski z czego 32 wnioski uzyskały negatywną opinię co stanowi 3,09%, a pozytywną opinię uzyskało 96,91% wniosków.

Konkluzje:

 1. Regulacja dotycząca wydawania identyfikatorów C16 jest niezwykle liberalna i pozwala na wydanie identyfikatorów w zasadzie bez ograniczenia
  na stosunkowo długi okres czasu (max 12 miesięcy).
 2. Powyższe potwierdza praktyka wydawania identyfikatorów, zgodnie z którą
  ok. 95% wnioskodawców otrzymuje identyfikatory.
 3. Identyfikator C16 pozwala na nieograniczone przejazdy pojazdów ciężarowych na terenie całej strefy objętej ograniczeniem tonażowym dla pojazdów o DMC przekraczającej 16 ton.
 4. Zakaz ruchu ciężarówek w nocy po ul. Jana Kazimierza jest "nadrzędny"  względem C16, co oznacza, że C16 nie uprawnia kierowców do nieprzestrzegania tego zakazu.

WNIOSEK:

Skuteczność ograniczenia lokalnego ruchu pojazdów ciężarowych o DMC przekraczającej 16 ton w godzinach od 7.00-10.00 oraz w godzinach 16.00-22.00 na terenie Warszawy jest niewielka z i w przypadku osiedli mieszkaniowych konieczne jest wprowadzanie innych ograniczeń w ruchu pojazdów ciężarowych np. ograniczonego ruchu pojazdów o DMC powyżej 5 bądź 10 ton tak jak ma to miejsce na Bemowie, Ochocie, Mokotowie, Pradze Południe, Białołęce, Targówku, w Wawrze i we Włochach.

Stowarzyszenie Mieszkańców Odolan będzie dalej drążyć ten temat.

2

21 kwietnia Stowarzyszenie Mieszkańców Odolan zorganizowało piknik pod nazwą „Porozmawiajmy o drodze”. Celem spotkania było przedyskutowanie, w gronie mieszkańców zachodnich Odolan, kwestii budowy drogi technicznej oraz prezentacja materiałów, które w tym zakresie udało się pozyskać Stowarzyszeniu.
W ramach spotkania na sześciu budynkach zostały zawieszone banery odnoszące się do zgłaszanych propozycji przebiegu drogi technicznej.

Stoimy na stanowisku, że ewentualna droga techniczna usytuowana pomiędzy ulicą Studzienną i Ciepłownią Wola powinna zostać maksymalnie odsunięta od zabudowy mieszkaniowej. Nie zgadzamy się na lokalizację drogi na wschód od RPZ Wola.
W przypadku drogi budowanej na zachód od RPZ Wola oczekujemy na podjęcie działań wskazanych w stanowisku Stowarzyszenia - https://odolany.org/relokacja/

Na nasze spotkanie dotarła także Pani Ewa Statkiewicz - Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola. Wręczyliśmy Pani Przewodniczącej „Ocenę wpływu drogi technicznej na jakość powietrza w obrębie osiedla Odolany w Warszawie” wykonaną przez Biuro Studiów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o. o. oraz książkę „Miasta Wyśnione”, W. Grahama opisującą siedem wizji urbanistycznych, które kształtują nasz świat z naszą specjalną dedykacją. Obie pozycje to wyśmienita lektura dla włodarzy naszego Miasta, choć z różnych gatunków literackich.

Pani Przewodnicząca udzieliła pełnego wsparcia dla postulatu relokacji przemysłu z Odolan oraz zobowiązała się skierować interpelację dotyczącą sprawy drogi technicznej nawiązującą do przekazanej analizy.

Spotkanie organizowaliśmy z 2-3 dniowym wyprzedzeniem, reagując w ten sposób na sytuację na Odolanach. Bardzo pozytywnie zaskoczyła nas frekwencja.

Podkreślamy, że mieszkańcy zachodnich osiedli Odolan muszą być uczestnikami, a nie przedmiotem rozmów dotyczących lokalizacji drogi technicznej. Tym bardziej, że to my będziemy tą częścią Odolan, która ucierpi wskutek budowy drogi.