Przeskocz do treści

Zbieramy podpisy pod petycją za przyśpieszeniem budowy planowanego wiaduktu na ul. Mszczonowskiej

Odolany charakteryzują się jednym z najwyższych w Warszawie wskaźników zagęszczenia ludności. Ta część Woli będzie się rozwijać, co potwierdzają ostatnio ogłoszone plany budowy na Odolanach mieszkań w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”. Dzielnica - zamieszkała docelowo przez kilkadziesiąt tysięcy ludzi - wymaga właściwego skomunikowania z pozostałymi częściami Miasta oraz inwestycji w infrastrukturę drogową.

Planowana w projekcie MPZP siatka ulic zbiorczych przewiduje budowę połącznia drogowego Odolan z Alejami Jerozolimskimi przez ulicę Mszczonowską. Z uwagi na położoną na południe od Odolan infrastrukturę kolejową, jest to jedyna projektowana na odcinku długim na 800 metrów ulica zbiorcza z Odolan w kierunku południowym. Przebieg planowanej drogi prezentuje poniższa mapka.

Żródło podkładu: www. www.mapa.um.warszawa.pl, udostępnione i pobrane 23.06.2018

Obecna siatka dróg na Odolanach nie jest przystosowana do nowego i stale zwiększającego się natężenia ruchu. Bez podjęcia szybkich działań zmierzających do wybudowania ul. Mszczonowskiej - wyjazd z Odolan będzie utrudniony.

Zaplanowana kilka lat temu ulica Mszczonowska powinna stać się jedną z priorytetowych inwestycji na tym obszarze. Dlatego przygotowaliśmy petycję i prosimy o podpisywanie przez mieszkańców Odolan. Poniżej link do petycji.

https://www.petycjeonline.com/p_e_t_y_c_j_a_za_budow_poczenia_drogowego_odolan_z_alejami_jerozolimskimi_przez_ulic_mszczonowsk

To ważna inwestycja, której zrealizowanie umożliwi nam łatwy dojazd do Alei Jerozolimskich. Równocześnie zmniejszy korki na ulicach Kasprzaka, Wolskiej, Dźwigowej i Aleji Prymasa Tysiąclecia.

Budowa ulicy Mszczonowskiej, rozwiązując znaczną część problemów komunikacyjnych tej części Miasta, rozwiąże także definitywnie bardzo ważny problem Odolan, jakim jest ruch ciężarowy na miejskich uliczkach. Docelowe skierowanie tego ruchu w kierunku południowym poprawi jakość powietrza na Odolanach i znacząco wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.