Przeskocz do treści

Wpływ drogi technicznej na powietrze Odolan

Nawet 270 dni w roku z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu na Odolanach. Tak wynika z analizy przygotowanej na zlecenie członków Stowarzyszenia Mieszkańców Odolan badającej różne warianty przebiegu drogi technicznej.

Nawet 270 dni w roku z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu na Odolanach. Tak wynika z analizy przygotowanej na zlecenie Stowarzyszenia badającej różne warianty przebiegu drogi technicznej.

Członkowie Stowarzyszenia Mieszkańców Odolan zlecili wykonanie analizy wpływu budowy drogi technicznej na zanieczyszczenie powietrza na Odolanach. Model uwzględniał trzy warianty drogi przebiegające w różnej odległości od zabudowań, wszystkie na zachód od ul. Studziennej. Przyjęto sumaryczny ruch pojazdów ciężkich skierowany z ulic, którymi teraz poruszają się te pojazdy, zgodnie z założeniem budowy tej drogi. Wyniki analizy należy więc odczytywać jako zwielokrotnienie negatywnego wpływu na środowisko oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi z jakim mamy do czynienia teraz.

Analiza wykonana przez firmę Ekometria Sp. z o.o. (wykonującą eko-analizy m. in. dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie) pokazała, że niezależnie od przyjętego wariantu przebiegu drogi będzie ona miała znaczący wpływ na zanieczyszczenie powietrza w zachodniej części Odolan. Wpływ ten sięga ul. Sowińskiego i obejmuje budynki położone przy u. Jana Kazimierza 60, 64, 47, 47a, 49, 53, 53a, 57, 57a, 66 i 68. W części obszaru objętego analizą może dojść do permanentnego przekraczania norm stężenia pyłu PM10 ze względu na ochronę zdrowia ludzi.

Opracowanie ujawniło także, że już teraz Odolany leżą w obszarze przekroczeń średniodobowej wartości pyłu PM10. Dokładanie kolejnego emitera w postaci drogi technicznej tylko zwiększy przekroczenia tych norm, zarówno rocznych jak i dobowych.

Ze szczegółowych danych dotyczących stężenia pyłu PM10 w poszczególnych dniach w roku wynika, że samo oddziaływanie drogi technicznej w wariancie proponowanym przez przedsiębiorców w obszarze zabudowy mieszkaniowej (w okolicy skrzyżowania ul. Jana Kazimierza i ul. Studziennej) może spowodować przez 232 dni w roku przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika średniodobowego dla pyłu PM10 (50 μg/m3), jeśli dodamy do tego istniejące zanieczyszczenie to przez 271 dni w roku w tym punkcie może dochodzić do przekroczenia dopuszczalnego stężenia pyłu PM10.

Z trzech analizowanych wariantów ten w wykopie kolejowym (wariant mieszkańców B) jest najmniej szkodliwy z uwagi na odległość od zabudowań oraz naturalną barierę w postaci wykopu. Wariant ten również negatywnie wpływa na odolańskie powietrze.

Członkowie Stowarzyszenia Mieszkańców Odolan apelują do władz miasta oraz PKP o wdrożenie radykalnych działań mających na celu całkowitą relokację przemysłu z Odolan. Problem znany jest od lat, najwyższy czas na konkretne działania. Działalność przemysłowa na tym terenie szkodzi zdrowi ludzi, a budowa drogi technicznej tylko ją usankcjonuje, oddalając nas od rozwiązania przyczyny tego problemu oraz poprawienia jakości powietrza, którym oddychają tysiące mieszkańców Odolan.

Poniżej prezentujemy podsumowanie analizy w pliku PDF:

Ocena wpływu drogi technicznej na jakość powietrza w obrębie osiedla Odolany w Warszawie - podsumowanie (2,6 MB)

3 myśli na “Wpływ drogi technicznej na powietrze Odolan

  1. Pingback: Stowarzyszenie Mieszkańców Odolan – inicjatywa społeczna warta uwagi | Osiedle Espresso w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.