Przeskocz do treści

Zastanawiacie się zapewne, jaki jest plan dla Odolan, które tak prężnie rozwinęły się na przestrzeni ostatnich lat. My też! Niestety odpowiedzi na to pytanie nie udało się znaleźć od przeszło 20 lat, bo nadal nie mamy uchwalonego MPZP. A szkoda, bo brak planu skutkuje tym, że Odolany dalej zabudowywane są kolejnymi blokami, bez refleksji, czy i jak ich umiejscowienie wpłynie na już istniejącą tkankę miejską, czy też na istniejące plany zagospodarowania tej tkanki.

Jeszcze w 2015 r. ówczesna jak i aktualna Radna Dzielnicy Woli mówiła, że:

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Odolan jest priorytetem dla Radnych Dzielnicy. Odolany stanowią aktualnie obszar największej koncentracji inwestycji deweloperskich na Woli, a wraz ze zwiększająca się liczbą budowanych osiedli, a tym samym wzrastającą liczbą mieszkańców – wzrasta zapotrzebowanie na usługi z zakresu infrastruktury społecznej. Niestety przedstawiony projekt nie gwarantuje dobrych rozwiązań.

– mówi Ewa Statkiewicz, Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola. (źródło: https://wola.um.warszawa.pl/-/plan-dla-odolan-do-poprawy).

Pod koniec 2020 r. odbyło się wyłożenie propozycji długo doprecyzowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Odolan. Trwały zakrojone na szeroką skalę konsultacje. Mieszkańcy spotykali się z urzędnikami i zgłaszali swoje uwagi. Poziom zaangażowania wszystkich stron dawał nadzieję, że uda się w końcu zamknąć proces i mpzp dla Odolan zostanie uchwalony.

Tak się jednak nie stało. 20 stycznia 2022 r. Rada M. St. Warszawy podjęła uchwałę o podziale odolańskiego mpzp na 2 części.

Tu można zapoznać się z treścią uchwały https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/EE76AC2B-2452-4036-9A02-9DD185D08BD2/1694008/1860_uch.docx

Dla przypomnienia, pierwsza uchwała dotycząca mpzp dla Odolan pochodzi z poprzedniego wieku: Uchwała Nr 220/XIII/99 Rady Gminy Warszawa – Centrum z dnia 9 września 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Odolany

Kolejna zabudowa...

Tymczasem niedawno rozpoczęła się budowa nowego bloku przy ul. Studziennej, a więc w bliskiej odległości od projektowanego przebiegu drogi N-S przez Odolany (ponoć „Trwają zaawansowane prace nad nową polityką przestrzenną, zawierającą elementy polityki mobilności m.st. Warszawy. Jego częścią będzie m.in. docelowy kształt układu drogowo-ulicznego miasta i systemu obwodnic.” – trasa NS ma być elementem tego planu, a wyniki prac w tym zakresie mają zostać przedstawione do końca tego roku - źródło: https://warszawa.naszemiasto.pl/czy-trasa-n-s-jest-jeszcze-warszawiepotrzebna-to-jedna-z/ar/c4-8924349). We wrześniu tego roku wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla bloku wielorodzinnego dla działek w jeszcze bliższej lokalizacji do trasy NS (na których obecnie uciążliwą dla mieszkańców działalność prowadzi Delta SA).

Kwestią czasu jest wydanie WZ i rozpoczęcie budowy osiedla u zbiegu ul. Sowińskiego i ul. Wolskiej, tj. na działce, którą – jak wynika z ostatnich doniesień medialnych – Poczta Polska sprzedała w tym roku jednemu z warszawskich deweloperów. Warunki zabudowy dostał też inwestor dla działki przy ul. Sowińskiego 16E.

A co z towarzyszącą infrastrukturą?

Na intensywnie rozbudowywanych od kilkunastu lat w kierunku budownictwa wielorodzinnego Odolanach w dalszym ciągu brakuje podstawowych punktów infrastruktury publicznej, np. publicznego żłobka, czy przychodni, a nowo pobudowana szkoła niedługo będzie pękać w szwach.

Wydawanie WuZetek pod budowę kolejnych bloków nie pociągają za sobą faktycznego zabezpieczenia działek pod budowę np. kolejnych niezbędnych szkół, do których dzieci z tych nowych bloków powinny chodzić.

Patowa sytuacja związana z miejską działką przy ul. Grodziskiej przekazaną pod budowę kościoła, na której miała być stawiana jedna z 3 niezbędnych nowych szkół na Odolanach, przykrywana jest mglistymi obietnicami o zabezpieczeniu pod budowę szkoły działek należących do Skarbu Państwa (PKP).

Aby do tego „zabezpieczania działek” doszło potrzebne są:
a) uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i b) pieniądze na przejęcie wywłaszczonych terenów.

Na te chwilę Miasto Warszawa nie spełniło żadnego z 2 niezbędnych warunków.

Odwieczny problem - ciężarówki

Skargi mieszkańców na rozjechane ciężarówkami i betoniarkami drogi oraz apele o pilny remont ulic przykrywane są kłamliwymi komentarzami, że przemysł betoniarski był na Odolanach od zawsze (tymczasem tego typu działalność pojawiła się na Odolanach dopiero wraz z pierwszymi blokami, co można łatwo sprawdzić w historii poszczególnych firm, czy na mapach satelitarnych).

Miasto nie robi nic (np. postulowane przez nas wprowadzenie strefy C-10), żeby przyśpieszyć relokacje uciążliwego przemysłu, część którego wybudowana została na Odolanach bez niezbędnych pozwoleń (co – jak pokazuje rzeczywistość – nie przeszkadza w prowadzeniu biznesu w Warszawie).

Inwestycja polegająca na podciągnięciu pod granice Odolan dodatkowej nitki tramwajowej do Ronda Daszyńskiego nie rozwiąże pęczniejących wraz ze wzrostem osiedla, problemów w obszarze braku infrastruktury publicznej.

Konsultacje, zapewnienia, ale remontu brak

Przeciąga się także rozpoczęcie generalnego remontu głównej ulicy Odolan - Jana Kazimierza. Minęło już 3 lata od konsultacji społecznych, ale pomimo gotowego projektu oraz zgód formalnych nie ma pieniędzy na wykonanie zadania. Zarząd Dróg Miejskich potrzebuje na tę inwestycję 35 mln złotych. W tym temacie milczą zarówno dzielnicowi jak i miejscy radni. Przyszłoroczny remont stoi więc pod znakiem zapytania.

Co nam zostało?

Tylko czekać i głosować… wybory samorządowe planowane są na wiosnę 2024 r. Pozostaje mieć nadzieję, że do tego czasu zapadną na poziomie M.St. Warszawy / Dzielnicy Wola korzystne decyzje dla mieszkańców Odolan.

Czy ulica Jana Kazimierza na Odolanach zostanie przebudowana? Jak ma wyglądać? Jak długo jeszcze możemy na nią poczekać? Pytania się mnożą, a mieszkańcy są coraz bardziej niecierpliwieni, ponieważ inwestycja obiecywana jest od lat, a konsultacje były przeprowadzone 3 lata temu.

Ulica Jana Kazimierza to najważniejsza arteria Odolan, rozrastającego się zespołu nowych osiedli na Woli, gdzie docelowo ma zamieszkać 15-20 tysięcy ludzi. Ulica została, prowizorycznie wyremontowana w 2018 r., po tym jak nawierzchnia drogi została zniszczona przez dziesiątki ciężarówek, które obsługują liczne budowy, ale wciąż pozostawia wiele do życzenia - brakuje przy niej chodników, ścieżki rowerowej, latarni... Ponadto np. na skrzyżowaniu ul. Jana Kazimierza z ul. Sowińskiego jest niebezpiecznie na przejściach dla pieszych. Kompleksowa przebudowa była zapowiadana już w 2019 roku, ale wciąż brakowało środków na ten cel. Ponadto przedłużyły się prace nad projektowaniem i uzyskaniem potrzebnych do remontu zgód.

Konsultacje społeczne

W 2019 r. ZDM zorganizował konsultacje na temat koncepcji przebudowy ulicy, przygotowanej przez firmy Urban Media i REM Projekt. Wpłynęło około 200 uwag od mieszkańców. Po "konsultacjach" zapadła decyzja, że na Jana Kazimierza powstanie droga rowerowa a przystanki autobusowe nie będą wyposażone w zatoki. Jezdnie i chodniki mają być oświetlone nowymi latarniami, a przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe dodatkowo doświetlone. Zaplanowano także nasadzenia drzew i krzewów.

Co się jednak zmieni na ul. Jana Kazimierza?

Ulica Jana Kazimierza ma być przebudowana w całości. Ma mieć po jednym pasie w każdą stronę, zbudowane zostaną zatoki parkingowe i zabezpieczone azylami przejścia dla pieszych. Wzdłuż całej długości ul. Jana Kazimierza ma powstać droga rowerowa. Projekt przewiduje zachowanie większości istniejących drzew, przesadzenie kilku z nich oraz nasadzenia szpalerowe nowych drzew. Oprócz remontu podziurawionej jezdni zaplanowano budowę ścieżek rowerowych, chodników i azylów dla pieszych. Szacowany koszt inwestycji to 35 milionów złotych.

Kiedy zostanie przebudowana ul. Jana Kazimierza?

I tu dochodzimy do sedna. Każdy zastanawia zapewne się, kiedy w końcu najważniejsza inwestycja na Odolanach zostanie rozpoczęta… o zakończeniu nawet nie wspominając. A więc, 8 września zostało wydane pozwolenie na przebudowę ul. Jana Kazimierza, tzw. ZRID a Zarząd Dróg Miejskich odbiera właśnie dokumentację projektową od projektanta. Niestety nie ma jeszcze pieniędzy na tę inwestycję. ZDM będzie o nie wnioskował na listopadowej sesji Rady Warszawy. Cóż nam więc pozostaje, trzymać kciuki za pozyskanie finansowania i naciskać wolskich radnych by te środki się znalazły.

Wywrotki i inne ciężkie pojazdy nagminnie łamią zakaz ruchu po Odolanach w godzinach 20-8. Od wczesnych godzin porannych podążają z hukiem przez osiedlowe uliczki. Często także wbrew przepisom jadą z odkrytym ładunkiem typu piach, kruszywa czy ziemia. Skala tego zjawiska narasta z miesiąca na miesiąc.
Uchwyciliśmy wiele takich sytuacji, a materiały przekazaliśmy Policji i Straży Miejskiej. Zawiadomiliśmy także Burmistrza Krzysztofa Strzałkowskiego o wyczynach trwających od miesięcy na jego terenie. Na załączonych zdjęciach tylko mały wycinek z ul. Hubalczyków, ale przekazane materiały obejmują także inne ulice. Sprawą zajmuje się Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji oraz IV Oddział Terenowy Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Aktualizacja 23.04.2021

Po naszej interwencji zauważyliśmy zmniejszony ruch ciężarówek w godzinach zakazu. Liczymy na to, że Policja będzie patrolować obszar Odolan regularnie. Poniżej odpowiedzi na naszą interwencję, które otrzymaliśmy z Policji oraz Urzędu Dzielnicy Wola.

Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu Miasta zleciło przeprowadzenie pomiarów ruchu na skrzyżowaniu ulic Jana Kazimierza i Sowińskiego. Poprosiliśmy Biuro o wyniki tych pomiarów - liczby nie pocieszają.

Badanie było przeprowadzone 1 października 2019. Zwróciliśmy uwagę na bardzo dużą liczbę pojazdów ciężkich (powyżej 3,5 tony) – na tym skrzyżowaniu zarejestrowano 1222 takich pojazdów – ciężarówek, wywrotek i betoniarek. Przy czym ok. 800 pojazdów to ruch generowany przez zakłady betoniarskie przy ul. Grodziskiej. Porównując ten wskaźnik z innymi skrzyżowaniami w Warszawie odsetek ciężarówek jest nawet dziesięciokrotnie większy – mamy 8%, na innych skrzyżowaniach udział ciężarówek jest poniżej 1% wszystkich pojazdów. Spodziewaliśmy się wyższego odsetka, ale ta liczba przewyższyła wyraźnie nasze szacunki.

Liczba wszystkich pojazdów (14997) również jest wysoka jak na drogę lokalną na osiedlu zamieszkałym przez 20 tyś. osób. Porównywalny ruch jest na niektórych trasach wylotowych z miasta: ul. Warszawska w Ursusie, tyle samo pojazdów dziennie kieruje się ul. Dźwigową w kierunku Bemowa, tyle samo wjeżdża codziennie do miasta jedną z dwóch jezdni ul. Patriotów. Potwierdza to nasze obserwacje - ul. Jana Kazimierza stała się drogą tranzytową dla zachodnich dzielnic miasta w kierunku centrum. Korki tworzące się na ul. Połczyńskiej i Wolskiej powodują zwiększony ruch tranzytowy przez Odolany. Warto przy tym dodać, że część kierowców nie wie o tym, że przejeżdża przez strefę ograniczonej prędkości i porusza się znacznie szybciej niż nakazuje Tempo 30. Inni kierowcy, m.in. kierowcy betoniarek, dobrze to ograniczenie znają, ale ignorują. Ani Urząd Dzielnicy, ani ZDM, nie zrobili nic by tę sytuację poprawić choćby poprzez dodatkowe oznaczenie na jezdniach oraz inne rozwiązania uspokajające ten potok samochodów.

Pieszych jest również dużo – zarejestrowano 4670 osób na przejściach i 161 rowerzystów. Przy 1222 ciężarówkach oraz dużej ogólnej liczbie samochodów w tym miejscu bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu powinno być na odpowiednim wysokim poziomie. W naszej ocenie teraz tak nie jest. Zwrócimy się do ZDM ponownie z postulatem usprawnień w strefie Tempo 30.

Poniżej przedstawiamy sumaryczne dane z przeprowadzonego badania ruchu z podziałem na kategorie obiektów:

 • piesi i rowerzyści na przejściach: 4670,
 • rowery na jezdni: 161,
 • motocykle, quady, skutery, motorowery: 184,
 • samochody dostawcze, samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z przyczepą lub bez przyczepy oraz mikrobusy: 961,
 • autobusy posiadające 25 i więcej miejsc razem z kierowcą: 128,
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t bez przyczepy, samochody specjalne, ciągniki siodłowe i balastowe bez naczep i przyczep, inne nietypowe pojazdy pojedyncze: 899,
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t z przyczepą/przyczepami, ciągniki siodłowe z naczepami, ciągniki balastowe z przyczepami, ciągniki rolnicze z przyczepami, inne nietypowe pojazdy członowe lub pojazdy z przyczepami: 323,
 • samochody osobowe, pickupy, samochody kempingowe, samochody przeznaczone do transportu ładunków na podwoziu samochodów osobowych: 12341
 • wszystkie pojazdy rzeczywiste: 14997

* Liczby powyżej oznaczają pojedynczy przejazd pojazdu przez skrzyżowanie w dowolnym kierunku.

2

W kwietniu 2019 Zarząd Dróg Miejskich przeprowadził konsultacje społeczne wśród mieszkańców dotyczące przebudowy głównej ulicy Odolan. W czerwcu mogliśmy zapoznać się z raportem po konsultacjach. Minęło 5 miesięcy, a przetargu na wykonanie przebudowy ul. Jana Kazimierza jak nie było tak nie ma. Zapytaliśmy ZDM na jakim etapie jest ta inwestycja. Nie mamy dobrych wiadomości:

 • termin zakończenia prac projektowych wydłużono do 30.06.2020 z uwagi na konieczność zastosowania procedury ZRID,
 • nie ma zabezpieczonych środków na przebudowę, jej wartość szacowana jest na 8,3 mln zł, a ZDM dysponuje jedynie kwotą 0,5 mln na prace projektowe,
 • w przyszłym roku, po szczegółowej wycenie przebudowy, ZDM zwróci się do Rady Miasta o przyznanie środków, co może się spotkać z odmową z uwagi na oszczędności miasta,
 • w tej chwili nie jest możliwe określenie terminu ogłoszenia przetargu na wykonanie remontu, nie mówiąc już o dacie rozpoczęcia prac.

Dodajmy, że wcześniej ZDM planował ogłoszenie przetargu na przebudowę w II połowie 2019, termin ten jest już nierealny. Pamiętamy też, że w pierwszym przetargu na sam projekt zabrakło pieniędzy i przetarg musiał być ponowiony. Pieniądze znalazły się dopiero po trzech miesiącach. Pamiętamy również jak wiele projektów do Budżetu Obywatelskiego zostało odrzuconych z uwagi właśnie na planowaną przebudowę Jana Kazimierza w 2020, która stoi teraz pod znakiem zapytania. Za chwilę może okazać się, że w przyszłym roku prace w ogóle się nie rozpoczną (brak pieniędzy, brak wykonawców, przeciągające się procedury urzędowe), a projekty do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać już za tydzień - od 3 grudnia 2019.

Poniżej treść odpowiedzi ZDM w sprawie remontu JK:

3

Znamy już projekty Budżetu Obywatelskiego 2020 dopuszczone do głosowania. Na Woli pozytywną weryfikację przeszło 98 pomysłów na łączną kwotę 12,5 mln zł. O realizacji tych projektów zadecydują mieszkańcy w głosowaniu, które odbędzie się w dniach 6-23 września 2019. Kwota możliwa do wydania na Woli to 4,6 mln zł.

W tym roku budżet obywatelski w Warszawie organizowany jest w oparciu o nowe zasady. Przede wszystkim czasu na organizację jest mniej z uwagi na perturbacje prawne na początku roku.

Jedną z nowości jest też likwidacja podziału na regiony dzielnic i w konsekwencji wrzucenie do jednego worka projektów z Odolan, Czystego, Mirowa, Młynowa itd. Pula pieniędzy do wydania też jest wspólna dla wszystkich osiedli na Woli. Mówiąc inaczej - nie ma gwarancji określonej kwoty, która zostanie wydana na Odolanach, liczy się tylko głosowanie w całej dzielnicy. Projekty, które uzyskają największą liczbę głosów mogą skonsumować cały budżet. Wśród projektów zgłoszonych dla Odolan jest kilka ciekawych propozycji. Ważna jest mobilizacja mieszkańców - im więcej głosów dostaną odolańskie pomysły, tym większa szansa na ich realizację na Odolanach.

W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Warszawy, nie trzeba być zameldowanym, nie trzeba być nawet pełnoletnim. Głosować można przez internet https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl lub stacjonarnie w Urzędzie Dzielnicy.

Oto projekty zgłoszone z Odolan (część z nich została zgłoszona przez Stowarzyszenie):
1) Pomoc z pierwszą pomocą - cykl szkoleń z pierwszej pomocy realizowany m.in. w SP przy ul. Grabowskiej,
2) Oznaczenia poziome strefy tempo 30 na Odolanach - wymalowanie znaków poziomych Tempo 30 na wjazdach do strefy ograniczonej prędkości,
3) Słupki wzdłuż Wschowskiej,
4) Nasadzenie brakujących drzew na Połczyńskiej i Wolskiej,
5) Sąsiedzkie spotkania - nowe miejsce integracji sąsiedzkiej na Odolanach,
6) Doposażenie placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Jana Kazimierza i Sowińskiego,
7) Świąteczny skwerek - iluminacja świąteczna przy Jana Kazimierza i Sowińskiego,
8) Zazieleńmy Odolany - nasadzenia krzewów,
9) Nowe przejście dla pieszych na Odolanach - nowe przejście na długiej ulicy Sowińskiego,
10) Zacienienie placu zabaw przy ulicy Boguszewskiej,
11) Plac zabaw statek piracki - nowy plac zabaw przy Ordona,
12) Zbiory dla moli - zakup nowych zbiorów do biblioteki,
13) Łowcy autografów - spotkania z autorami, cykliczne spotkania z autorami książek w bibliotece “Odolanka”,
14) Ławki do karmienia oraz przewijania dzieci w parkach i na placach zabaw na Odolanach i Ulrychowie,
15) Licznik rowerów na Woli - całoroczne pomiary ruchu rowerowego przy Kasprzaka,
16) Zajęcia kulturalno-edukacyjne dla dzieci z Odolan i okolicy.

Wszystkim autorom projektów gratulujemy przejścia przez urzędnicze sito i życzymy powodzenia w głosowaniu! Niech do realizacji zostaną wybrane wszystkie!

Wśród projektów odolańskich odrzuconych w tym roku są takie, które w jakimś stopniu dotykały samej ulicy Jana Kazimierza. ZDM jako podstawę odrzucenia podawał planowany remont tej ulicy. Nie będziemy więc głosowali nad świąteczną iluminacją JK, nowymi stojakami rowerowymi czy szpalerem wiśni japońskich. Pozostaje więc wierzyć, że remont faktycznie zostanie wykonany w przyszłym roku i takie uzasadnienie dla zgłoszonych projektów będzie uprawnione. Póki co jednak nie został nawet ogłoszony przetarg na wykonanie przebudowy Jana Kazimierza, a miejski ratusz tnie koszty w obliczu topniejących funduszy.

Z ciekawych projektów odrzucone również zostały zielone ekologiczne przystanki wzdłuż Wolskiej, tablice elektroniczne na przystankach, stacja Veturilo na zachodnich Odolanach, przejścia dla pieszych na Studziennej i Hubalczyków oraz tężnia solankowa przy Ordona. W każdym przypadku powód odrzucenia został podany, chociaż w tym ostatnim za powód odrzucenia podano niezgodność projektu z MPZP, a wiemy, że ten nie został uchwalony. Niemniej autorom tych propozycji również należą się podziękowania za inicjatywę! W skali całego miasta do głosowania dopuszczony został tylko co czwarty projekt.

4

Uruchomienie linii autobusowej 255 na Odolanach poprawiło znacząco dojazd do metra. Linia ta cieszy się dużą popularnością szczególnie w godzinach szczytu. Metro jednak nie zapewnia bezpośredniego połączenia z dwoma największymi dworcami kolejowymi w Warszawie (a także w kraju).

Mieszkańcy często podnoszą, że nie mamy dobrego połączenia z dworcami i z centrum miasta. Do Dw. Centralnego możemy dostać się tramwajem, przy czym jedzie on okrężną drogą, a czas dotarcia do dworca to ok. 35 minut (od wyjścia z domu). Prędkość komunikacyjna w tym przypadku to 19 km/h (dla porównania - projekt trasy tramwajowej w ciągu ulic Kasprzaka i Wolskiej zakłada prędkość komunikacyjną 24 km/h). Tramwaj w tym przypadku to najgorsze połączenie z Dworcem Centralnym. Trochę krócej zajmie przejazd dwoma autobusami - tutaj jednak na wydłużenie tego czasu wpływa konieczność przesiadki (np. przy ul. J. Ordona). Przy tak długich czasach najlepiej wypada rower - ok. 20 minut.

Dojazd do Dw. Zachodniego możliwy jest już tylko z przesiadką i zajmuje 20-30 minut, a samochodem lub rowerem ok. 15 minut.

Przystanek przy ul. Sowińskiego

Zwróciliśmy się do Zarządu Transportu Miejskiego z postulatem zapewnienia mieszkańcom Odolan bezpośredniego połączenia autobusowego do obu dworców. W przypadku Dw. Centralnego będzie to również bezpośrednie połączenie z centrum miasta, a w przypadku Dw. Zachodniego również bezpośredni dojazd w okolice sporego ośrodka biurowego przy Al. Jerozolimskich - Mordor III, albo IV, jeśli ktoś wie jaki jest aktualnie numer niech da znać 😉

Podobne potrzeby mają także nasi sąsiedzi z Jelonek Południowych na Bemowie. Nasz postulat poparło Stowarzyszenie Lokalna Inicjatywa Bemowo.  Liczymy na to, że ZTM przychylnie odniesie się do niego i w niedługim czasie mieszkańcy obu osiedli będą mogli w miarę szybko i bez przesiadek dojechać do obu dworców.

* Przy wyliczeniach czasu dotarcia do dworców przyjęliśmy początek podróży w rejonie skrzyżowania ulic Jana Kazimierza i J. Sowińskiego. Do obliczeń wykorzystaliśmy aplikację Google Maps, która pozwala porównywać różne warianty podróży w zależności od wybranego środka transportu: komunikacja miejska, samochód, rower. Do czasu przejazdu komunikacją miejską należy doliczyć czas oczekiwania na pierwszym przystanku.

Zakończyliśmy ankietę w temacie przebudowy ul. Jana Kazimierza. Przez miesiąc zbieraliśmy Wasze opinie (od 13.08.2018 do 16.09.2018). W ankiecie udział wzięło 370 osób - to pokazuje jak potrzebny jest ten remont. Dziękujemy za tak liczny udział. Wyniki ankiety oraz Wasze komentarze przekażemy w ramach planowanych jesienią przez Urząd Dzielnicy konsultacji społecznych.

Przetarg

Przypomnijmy, że poprzedni przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski został unieważniony ponieważ wszystkie oferty przekraczały założony budżet tj. 500 tyś. zł. Zarząd Dróg Miejskich 6 września 2018 ponownie ogłosił przetarg i dzisiaj otwarto koperty. Złożono trzy oferty z czego dwie mieszczą się w zakładanym budżecie. To dobry znak. Informacja o przetargu https://zdm.waw.pl/zamowienia_publiczne/dpz-98-pn-91-18/

Dopuszczalna prędkość na Jana Kazimierza

Wracając do ankiety. Najwięcej, bo blisko 40% głosów, było za pozostawieniem prędkości 30 km/h, 30% chce podniesienia prędkości do 40 km/h, a kolejne 30% do 50 km/h. Zapewne w tej grupie są również kierowcy tranzytowi unikający ul. Wolskiej i przejeżdżających ul. Jana Kazimierza by dostać się do centrum.

Skrzyżowania

Jeśli chodzi rozwiązania skrzyżowań to z pozostawianych komentarzy wynika potrzeba spowolnienia ruchu i takich zastosowań, które ograniczą samochody wjeżdżające z dużą prędkością na skrzyżowania. Problem ten dotyczy głównie skrzyżowania JK x Sowińskiego. Pojawia się także potrzeba ustalenia pierwszeństwa przejazdu dla samochodów wyjeżdżających z JK na Ordona.

Przejścia dla pieszych

Zdecydowana większość opowiedziała się za wyniesieniem przejść dla pieszych do poziomu chodnika. To również element najczęściej wymieniany w rozwiązaniach spowalniający ruch. Wyraźny jest też sprzeciw dla typowych progów spowalniających (tzw. garbów). I tutaj liczna grupa kierowców nie widzi potrzeby spowalniania ruchu w ogóle.

Lokalizacja przejść dla pieszych to przede wszystkim skrzyżowania, a wymieniano także:
- na wysokości bram / wyjść z każdego osiedla,
- przy wszystkich przystankach autobusowych,
- w miejscach gdzie piesi przechodzą JK ze względu na zakupy czy usługi.

Zieleń

W zakresie zieleni największe powodzenia mają drzewa, najmniejsze - łąki kwietne. W komentarzach pojawiał się pomysł szpaleru drzew pośrodku Jana Kazimierza, a na oddzielenie ścieżki rowerowej od chodnika najczęściej wymieniano niskie krzewy.

Pomysły

Inne pomysły zgłaszane przez mieszkańców to:
- stacja Veturilo w zachodniej części (pracujemy nad tym),
- duży park,
- całkowity zakaz ruchu pojazdów powyżej 3,5 tony,
- całkowity zakaz parkowania na chodnikach oraz elementy wymuszające ten zakaz,
- stojaki na rowery (tutaj wiemy, że w przyszłym roku w ramach budżetu partycypacyjnego przybędzie trochę stojaków),
- kosze na śmieci, mała architektura, ławki,
- cichy asfalt,
- monitoring miejski,
- rezygnacja z drogi dla rowerów w przypadku utrzymania strefy Tempo 30 (tutaj jednak wiemy, że bez wymuszenia tej prędkości nic się nie zmieni, a 30 km/h jest tylko znakiem),
- zieleń, zieleń i jeszcze raz zieleń.

Wyniki ankiety

22

ZDM planuje całkowicie przebudować ulicę Jana Kazimierza. Pierwszy etap prac, to opracowanie koncepcji zmian i przygotowanie projektu technicznego. Na realizację tego etapu został 18 czerwca b.r. ogłoszony przetarg na który wpłynęły dwie oferty, jednak został on unieważniony z uwagi na fakt, że oferty były droższe niż kwota 500 tys. zł przewidziana przez ZDM. Przetarg zostanie więc powtórzony, co daje szansę nam, mieszkańcom Odolan, wpłynąć na ewentualną zmianę SIWZu. Co prawda konsultacje społeczne miały być elementem przygotowania koncepcji, jednak zapewne założenia zapisane w SIWZ, jak np. dopuszczalna prędkość 50 km/h, raczej trudno będzie zmienić na etapie konsultacji. A przecież dobrze wiemy, jak wygląda obecnie przestrzeganie prędkości w strefie 30 i na pewno wszyscy, a w szczególności rodzice małych dzieci, które trzeba usypiać, mają dość nocnych rajdów motocykli na wysokich obrotach silników.

Zgodnie z informacją zawartą na stronie ZDM, „Ulica pozostanie drogą jednojezdniową, dwupasmową. Otrzyma nową nawierzchnię jezdni, która zostanie wzmocniona (podniesienie niwelety). Po obu stronach powstanie nowych chodnik, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przejścia dla pieszych zostaną wyposażone w azyle lub wyniesione. Wzdłuż ulicy pojawi się droga dla rowerów i stojaki rowerowe (nowa infrastruktura rowerowa będzie połączona z istniejącą wzdłuż ul. Hubalczyków i Ordona). Wyremontowane zostaną wjazdy do posesji, powstaną miejsca postojowe z dopuszczeniem postoju samochodów do 2,5 tony. Wykonawca dokumentacji będzie też zobowiązany do przeanalizowania zmian na skrzyżowaniach – chodzi o możliwość zastosowania małych rond – oraz budowy przystanków autobusowych. Nowe będzie też odwodnienie, oświetlenie całej ulicy i zieleń.” (więcej na https://zdm.waw.pl/aktualnosci/ulica-jana-kazimierza-do-przebudowy/)

Zajrzeliśmy do SIWZu, który okazał się miejscami niespójny i rodził wątpliwości wykonawców, o czym świadczyły ich pytania. Poniżej wyciąg z Opisu Przedmiotu Zamówienia.

"(…)
2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
(…)
7) Przejścia dla pieszych zaopatrzyć w azyle lub rozważyć ich wyniesienie,
8) Skrzyżowanie z drogami bocznymi należy wykonać jako skrzyżowanie zwykłe. W zakresie prac projektowych mieści się korekta łuków wyokrąglających, poprawa niwelety wlotów oraz dowiązanie wysokościowe dróg bocznych do niwelety drogi głównej. W przypadku podniesienia niwelety należy zwrócić uwagę na wielkość spadku włączenia się do dróg kategorii niższej jak również mieć na uwadze spadek na zjazdach.
(…)
8. Szczegółowe wytyczne dotyczące rozwiązań projektowych.
8.1 Założenia programowe i warunki techniczne drogi:
(…)
4) skrzyżowania z istniejącymi ulicami - należy przeanalizować możliwości zastosowanie małych rond, z uwzględnieniem rozwoju przyległego zagospodarowania oraz rozwoju układu drogowego do roku 2030,
chodnik dwustronny z dostosowaniem wymagań dla osób niepełnosprawnych, przejścia dla pieszych wyposażone w azyle. (…)"

Stowarzysznie Mieszkańców Odolan ma zamiar wystąpić do ZDM z sugestiami, które mogły by znaleźć odzwierciedlenie w SIWZ dla nowego postępowania. Uważamy, że uwzględnienie sugestii mieszkańców na tym etapie realizacji inwestycji znacznie skróci okres niezbędny dla przygotowanie projektu i przeprowadzenie konsultacji społecznych, co jest szczególnie istotne w sytuacji, kiedy wiadomo już że nie uda się rozpocząć inwestycji w pierwotnie planowanym terminie, t.j. w II połowie 2019 r.

Zapraszamy więc do wzięcia udziału w naszej ankiecie, którą planujemy zamknąć 16 września 2018 r. i w oparciu o jej wyniki przygotować wystąpienie do ZDM. Warto zadbać o to żeby żyło się nam dobrze, a nasze dzieci mogły bezpiecznie same chodzić do szkoły, która przecież w końcu powstanie.

Przed wypełnieniem ankiety warto zapoznać z materiałem o zasadach uspokajania ruchu http://www.ek-kom.pl/wp-content/uploads/2015/10/zasady_uspokajania_ruchu-EKKOM.pdf Zawiera on szereg interesujących informacji o tym, jak ruchliwa ulica wpływa na życie małych społeczności oraz jakie rozwiązania stosowane są np. w Holandii.

Aktualizacja 16.09.2018

Dziękujemy za liczne głosy w ankiecie. Za kilka dni opublikujemy jej wyniki.

Stowarzyszenie Mieszkańców Odolan upubliczniło przeznaczenie nieruchomości miejskiej przy ul. Grodziskiej na cele kultu religijnego. Działki przy skrzyżowaniu
ul. Grodziskiej i Sowińskiego, przeznaczone uprzednio na budowę szkoły podstawowej, były jedynymi nieruchomościami miejskimi na Odolanach, w których ze względu na powierzchnię oraz usytuowanie w centralnej części Odolan, było możliwe utworzenie centrum usług publicznych. Dlatego uważamy, że losy tej nieruchomości są jedną z najważniejszych spraw dotyczących społeczności lokalnej.

Decyzję o zmianie przeznaczenia na cele kultu religijnego podjął zespół koordynacyjny, tj. Pani Prezydent m st. Warszawy, Wiceprezydenci, Skarbnik i Sekretarza Miasta na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2018r. Uzyskaliśmy pismo, w którym o nowym planowanym przeznaczeniu działki przy ul. Grodziskiej Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta poinformowało Urząd Dzielnicy.

Odpowiedź z BAiPP

Wielokrotnie podkreślaliśmy, że Miasto st. Warszawa powinno gospodarować nieruchomościami miejskimi na Odolanach z najwyższą starannością. Z uwagi na prowadzoną w latach poprzednich politykę, działek miejskich nadających się na infrastrukturę publiczną (np. szkoły, parki, przedszkola, żłobki, publiczne ośrodki zdrowia) pozostało bardzo niewiele. Dlatego zwróciliśmy się w trybie ustawy o dostępie od informacji publicznej do Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz o wyjaśnienie sprawy i udzielenie odpowiedzi na szereg konkretnych pytań.

Szczególnie niepokojące jest dla nas, że tak ważną decyzję dla społeczności lokalnej podjęto bez konsultacji z mieszkańcami. Uważamy, że sprawa powinna zostać wyjaśniona, a działka przy ul. Grodziskiej powinna ponownie zostać przeznaczona na cele publiczne.  Dodatkowo Miasto powinno wyjaśnić, w jaki sposób, biorąc pod uwagę szczupłość zasobów gruntów, wyobraża sobie rozwój infrastruktury publicznej na Odolanach.

pismo Prezydent_Grodziska 28.03.2018