Przeskocz do treści

Zastanawiacie się zapewne, jaki jest plan dla Odolan, które tak prężnie rozwinęły się na przestrzeni ostatnich lat. My też! Niestety odpowiedzi na to pytanie nie udało się znaleźć od przeszło 20 lat, bo nadal nie mamy uchwalonego MPZP. A szkoda, bo brak planu skutkuje tym, że Odolany dalej zabudowywane są kolejnymi blokami, bez refleksji, czy i jak ich umiejscowienie wpłynie na już istniejącą tkankę miejską, czy też na istniejące plany zagospodarowania tej tkanki.

Jeszcze w 2015 r. ówczesna jak i aktualna Radna Dzielnicy Woli mówiła, że:

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Odolan jest priorytetem dla Radnych Dzielnicy. Odolany stanowią aktualnie obszar największej koncentracji inwestycji deweloperskich na Woli, a wraz ze zwiększająca się liczbą budowanych osiedli, a tym samym wzrastającą liczbą mieszkańców – wzrasta zapotrzebowanie na usługi z zakresu infrastruktury społecznej. Niestety przedstawiony projekt nie gwarantuje dobrych rozwiązań.

– mówi Ewa Statkiewicz, Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola. (źródło: https://wola.um.warszawa.pl/-/plan-dla-odolan-do-poprawy).

Pod koniec 2020 r. odbyło się wyłożenie propozycji długo doprecyzowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Odolan. Trwały zakrojone na szeroką skalę konsultacje. Mieszkańcy spotykali się z urzędnikami i zgłaszali swoje uwagi. Poziom zaangażowania wszystkich stron dawał nadzieję, że uda się w końcu zamknąć proces i mpzp dla Odolan zostanie uchwalony.

Tak się jednak nie stało. 20 stycznia 2022 r. Rada M. St. Warszawy podjęła uchwałę o podziale odolańskiego mpzp na 2 części.

Tu można zapoznać się z treścią uchwały https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/EE76AC2B-2452-4036-9A02-9DD185D08BD2/1694008/1860_uch.docx

Dla przypomnienia, pierwsza uchwała dotycząca mpzp dla Odolan pochodzi z poprzedniego wieku: Uchwała Nr 220/XIII/99 Rady Gminy Warszawa – Centrum z dnia 9 września 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Odolany

Kolejna zabudowa...

Tymczasem niedawno rozpoczęła się budowa nowego bloku przy ul. Studziennej, a więc w bliskiej odległości od projektowanego przebiegu drogi N-S przez Odolany (ponoć „Trwają zaawansowane prace nad nową polityką przestrzenną, zawierającą elementy polityki mobilności m.st. Warszawy. Jego częścią będzie m.in. docelowy kształt układu drogowo-ulicznego miasta i systemu obwodnic.” – trasa NS ma być elementem tego planu, a wyniki prac w tym zakresie mają zostać przedstawione do końca tego roku - źródło: https://warszawa.naszemiasto.pl/czy-trasa-n-s-jest-jeszcze-warszawiepotrzebna-to-jedna-z/ar/c4-8924349). We wrześniu tego roku wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla bloku wielorodzinnego dla działek w jeszcze bliższej lokalizacji do trasy NS (na których obecnie uciążliwą dla mieszkańców działalność prowadzi Delta SA).

Kwestią czasu jest wydanie WZ i rozpoczęcie budowy osiedla u zbiegu ul. Sowińskiego i ul. Wolskiej, tj. na działce, którą – jak wynika z ostatnich doniesień medialnych – Poczta Polska sprzedała w tym roku jednemu z warszawskich deweloperów. Warunki zabudowy dostał też inwestor dla działki przy ul. Sowińskiego 16E.

A co z towarzyszącą infrastrukturą?

Na intensywnie rozbudowywanych od kilkunastu lat w kierunku budownictwa wielorodzinnego Odolanach w dalszym ciągu brakuje podstawowych punktów infrastruktury publicznej, np. publicznego żłobka, czy przychodni, a nowo pobudowana szkoła niedługo będzie pękać w szwach.

Wydawanie WuZetek pod budowę kolejnych bloków nie pociągają za sobą faktycznego zabezpieczenia działek pod budowę np. kolejnych niezbędnych szkół, do których dzieci z tych nowych bloków powinny chodzić.

Patowa sytuacja związana z miejską działką przy ul. Grodziskiej przekazaną pod budowę kościoła, na której miała być stawiana jedna z 3 niezbędnych nowych szkół na Odolanach, przykrywana jest mglistymi obietnicami o zabezpieczeniu pod budowę szkoły działek należących do Skarbu Państwa (PKP).

Aby do tego „zabezpieczania działek” doszło potrzebne są:
a) uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i b) pieniądze na przejęcie wywłaszczonych terenów.

Na te chwilę Miasto Warszawa nie spełniło żadnego z 2 niezbędnych warunków.

Odwieczny problem - ciężarówki

Skargi mieszkańców na rozjechane ciężarówkami i betoniarkami drogi oraz apele o pilny remont ulic przykrywane są kłamliwymi komentarzami, że przemysł betoniarski był na Odolanach od zawsze (tymczasem tego typu działalność pojawiła się na Odolanach dopiero wraz z pierwszymi blokami, co można łatwo sprawdzić w historii poszczególnych firm, czy na mapach satelitarnych).

Miasto nie robi nic (np. postulowane przez nas wprowadzenie strefy C-10), żeby przyśpieszyć relokacje uciążliwego przemysłu, część którego wybudowana została na Odolanach bez niezbędnych pozwoleń (co – jak pokazuje rzeczywistość – nie przeszkadza w prowadzeniu biznesu w Warszawie).

Inwestycja polegająca na podciągnięciu pod granice Odolan dodatkowej nitki tramwajowej do Ronda Daszyńskiego nie rozwiąże pęczniejących wraz ze wzrostem osiedla, problemów w obszarze braku infrastruktury publicznej.

Konsultacje, zapewnienia, ale remontu brak

Przeciąga się także rozpoczęcie generalnego remontu głównej ulicy Odolan - Jana Kazimierza. Minęło już 3 lata od konsultacji społecznych, ale pomimo gotowego projektu oraz zgód formalnych nie ma pieniędzy na wykonanie zadania. Zarząd Dróg Miejskich potrzebuje na tę inwestycję 35 mln złotych. W tym temacie milczą zarówno dzielnicowi jak i miejscy radni. Przyszłoroczny remont stoi więc pod znakiem zapytania.

Co nam zostało?

Tylko czekać i głosować… wybory samorządowe planowane są na wiosnę 2024 r. Pozostaje mieć nadzieję, że do tego czasu zapadną na poziomie M.St. Warszawy / Dzielnicy Wola korzystne decyzje dla mieszkańców Odolan.

Czy ulica Jana Kazimierza na Odolanach zostanie przebudowana? Jak ma wyglądać? Jak długo jeszcze możemy na nią poczekać? Pytania się mnożą, a mieszkańcy są coraz bardziej niecierpliwieni, ponieważ inwestycja obiecywana jest od lat, a konsultacje były przeprowadzone 3 lata temu.

Ulica Jana Kazimierza to najważniejsza arteria Odolan, rozrastającego się zespołu nowych osiedli na Woli, gdzie docelowo ma zamieszkać 15-20 tysięcy ludzi. Ulica została, prowizorycznie wyremontowana w 2018 r., po tym jak nawierzchnia drogi została zniszczona przez dziesiątki ciężarówek, które obsługują liczne budowy, ale wciąż pozostawia wiele do życzenia - brakuje przy niej chodników, ścieżki rowerowej, latarni... Ponadto np. na skrzyżowaniu ul. Jana Kazimierza z ul. Sowińskiego jest niebezpiecznie na przejściach dla pieszych. Kompleksowa przebudowa była zapowiadana już w 2019 roku, ale wciąż brakowało środków na ten cel. Ponadto przedłużyły się prace nad projektowaniem i uzyskaniem potrzebnych do remontu zgód.

Konsultacje społeczne

W 2019 r. ZDM zorganizował konsultacje na temat koncepcji przebudowy ulicy, przygotowanej przez firmy Urban Media i REM Projekt. Wpłynęło około 200 uwag od mieszkańców. Po "konsultacjach" zapadła decyzja, że na Jana Kazimierza powstanie droga rowerowa a przystanki autobusowe nie będą wyposażone w zatoki. Jezdnie i chodniki mają być oświetlone nowymi latarniami, a przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe dodatkowo doświetlone. Zaplanowano także nasadzenia drzew i krzewów.

Co się jednak zmieni na ul. Jana Kazimierza?

Ulica Jana Kazimierza ma być przebudowana w całości. Ma mieć po jednym pasie w każdą stronę, zbudowane zostaną zatoki parkingowe i zabezpieczone azylami przejścia dla pieszych. Wzdłuż całej długości ul. Jana Kazimierza ma powstać droga rowerowa. Projekt przewiduje zachowanie większości istniejących drzew, przesadzenie kilku z nich oraz nasadzenia szpalerowe nowych drzew. Oprócz remontu podziurawionej jezdni zaplanowano budowę ścieżek rowerowych, chodników i azylów dla pieszych. Szacowany koszt inwestycji to 35 milionów złotych.

Kiedy zostanie przebudowana ul. Jana Kazimierza?

I tu dochodzimy do sedna. Każdy zastanawia zapewne się, kiedy w końcu najważniejsza inwestycja na Odolanach zostanie rozpoczęta… o zakończeniu nawet nie wspominając. A więc, 8 września zostało wydane pozwolenie na przebudowę ul. Jana Kazimierza, tzw. ZRID a Zarząd Dróg Miejskich odbiera właśnie dokumentację projektową od projektanta. Niestety nie ma jeszcze pieniędzy na tę inwestycję. ZDM będzie o nie wnioskował na listopadowej sesji Rady Warszawy. Cóż nam więc pozostaje, trzymać kciuki za pozyskanie finansowania i naciskać wolskich radnych by te środki się znalazły.

2

W kwietniu 2019 Zarząd Dróg Miejskich przeprowadził konsultacje społeczne wśród mieszkańców dotyczące przebudowy głównej ulicy Odolan. W czerwcu mogliśmy zapoznać się z raportem po konsultacjach. Minęło 5 miesięcy, a przetargu na wykonanie przebudowy ul. Jana Kazimierza jak nie było tak nie ma. Zapytaliśmy ZDM na jakim etapie jest ta inwestycja. Nie mamy dobrych wiadomości:

  • termin zakończenia prac projektowych wydłużono do 30.06.2020 z uwagi na konieczność zastosowania procedury ZRID,
  • nie ma zabezpieczonych środków na przebudowę, jej wartość szacowana jest na 8,3 mln zł, a ZDM dysponuje jedynie kwotą 0,5 mln na prace projektowe,
  • w przyszłym roku, po szczegółowej wycenie przebudowy, ZDM zwróci się do Rady Miasta o przyznanie środków, co może się spotkać z odmową z uwagi na oszczędności miasta,
  • w tej chwili nie jest możliwe określenie terminu ogłoszenia przetargu na wykonanie remontu, nie mówiąc już o dacie rozpoczęcia prac.

Dodajmy, że wcześniej ZDM planował ogłoszenie przetargu na przebudowę w II połowie 2019, termin ten jest już nierealny. Pamiętamy też, że w pierwszym przetargu na sam projekt zabrakło pieniędzy i przetarg musiał być ponowiony. Pieniądze znalazły się dopiero po trzech miesiącach. Pamiętamy również jak wiele projektów do Budżetu Obywatelskiego zostało odrzuconych z uwagi właśnie na planowaną przebudowę Jana Kazimierza w 2020, która stoi teraz pod znakiem zapytania. Za chwilę może okazać się, że w przyszłym roku prace w ogóle się nie rozpoczną (brak pieniędzy, brak wykonawców, przeciągające się procedury urzędowe), a projekty do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać już za tydzień - od 3 grudnia 2019.

Poniżej treść odpowiedzi ZDM w sprawie remontu JK:

22

ZDM planuje całkowicie przebudować ulicę Jana Kazimierza. Pierwszy etap prac, to opracowanie koncepcji zmian i przygotowanie projektu technicznego. Na realizację tego etapu został 18 czerwca b.r. ogłoszony przetarg na który wpłynęły dwie oferty, jednak został on unieważniony z uwagi na fakt, że oferty były droższe niż kwota 500 tys. zł przewidziana przez ZDM. Przetarg zostanie więc powtórzony, co daje szansę nam, mieszkańcom Odolan, wpłynąć na ewentualną zmianę SIWZu. Co prawda konsultacje społeczne miały być elementem przygotowania koncepcji, jednak zapewne założenia zapisane w SIWZ, jak np. dopuszczalna prędkość 50 km/h, raczej trudno będzie zmienić na etapie konsultacji. A przecież dobrze wiemy, jak wygląda obecnie przestrzeganie prędkości w strefie 30 i na pewno wszyscy, a w szczególności rodzice małych dzieci, które trzeba usypiać, mają dość nocnych rajdów motocykli na wysokich obrotach silników.

Zgodnie z informacją zawartą na stronie ZDM, „Ulica pozostanie drogą jednojezdniową, dwupasmową. Otrzyma nową nawierzchnię jezdni, która zostanie wzmocniona (podniesienie niwelety). Po obu stronach powstanie nowych chodnik, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przejścia dla pieszych zostaną wyposażone w azyle lub wyniesione. Wzdłuż ulicy pojawi się droga dla rowerów i stojaki rowerowe (nowa infrastruktura rowerowa będzie połączona z istniejącą wzdłuż ul. Hubalczyków i Ordona). Wyremontowane zostaną wjazdy do posesji, powstaną miejsca postojowe z dopuszczeniem postoju samochodów do 2,5 tony. Wykonawca dokumentacji będzie też zobowiązany do przeanalizowania zmian na skrzyżowaniach – chodzi o możliwość zastosowania małych rond – oraz budowy przystanków autobusowych. Nowe będzie też odwodnienie, oświetlenie całej ulicy i zieleń.” (więcej na https://zdm.waw.pl/aktualnosci/ulica-jana-kazimierza-do-przebudowy/)

Zajrzeliśmy do SIWZu, który okazał się miejscami niespójny i rodził wątpliwości wykonawców, o czym świadczyły ich pytania. Poniżej wyciąg z Opisu Przedmiotu Zamówienia.

"(…)
2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
(…)
7) Przejścia dla pieszych zaopatrzyć w azyle lub rozważyć ich wyniesienie,
8) Skrzyżowanie z drogami bocznymi należy wykonać jako skrzyżowanie zwykłe. W zakresie prac projektowych mieści się korekta łuków wyokrąglających, poprawa niwelety wlotów oraz dowiązanie wysokościowe dróg bocznych do niwelety drogi głównej. W przypadku podniesienia niwelety należy zwrócić uwagę na wielkość spadku włączenia się do dróg kategorii niższej jak również mieć na uwadze spadek na zjazdach.
(…)
8. Szczegółowe wytyczne dotyczące rozwiązań projektowych.
8.1 Założenia programowe i warunki techniczne drogi:
(…)
4) skrzyżowania z istniejącymi ulicami - należy przeanalizować możliwości zastosowanie małych rond, z uwzględnieniem rozwoju przyległego zagospodarowania oraz rozwoju układu drogowego do roku 2030,
chodnik dwustronny z dostosowaniem wymagań dla osób niepełnosprawnych, przejścia dla pieszych wyposażone w azyle. (…)"

Stowarzysznie Mieszkańców Odolan ma zamiar wystąpić do ZDM z sugestiami, które mogły by znaleźć odzwierciedlenie w SIWZ dla nowego postępowania. Uważamy, że uwzględnienie sugestii mieszkańców na tym etapie realizacji inwestycji znacznie skróci okres niezbędny dla przygotowanie projektu i przeprowadzenie konsultacji społecznych, co jest szczególnie istotne w sytuacji, kiedy wiadomo już że nie uda się rozpocząć inwestycji w pierwotnie planowanym terminie, t.j. w II połowie 2019 r.

Zapraszamy więc do wzięcia udziału w naszej ankiecie, którą planujemy zamknąć 16 września 2018 r. i w oparciu o jej wyniki przygotować wystąpienie do ZDM. Warto zadbać o to żeby żyło się nam dobrze, a nasze dzieci mogły bezpiecznie same chodzić do szkoły, która przecież w końcu powstanie.

Przed wypełnieniem ankiety warto zapoznać z materiałem o zasadach uspokajania ruchu http://www.ek-kom.pl/wp-content/uploads/2015/10/zasady_uspokajania_ruchu-EKKOM.pdf Zawiera on szereg interesujących informacji o tym, jak ruchliwa ulica wpływa na życie małych społeczności oraz jakie rozwiązania stosowane są np. w Holandii.

Aktualizacja 16.09.2018

Dziękujemy za liczne głosy w ankiecie. Za kilka dni opublikujemy jej wyniki.

1

W Polsce, w tym również w Warszawie brakuje publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, zwłaszcza dla tych najmłodszych.

Na Odolanach problem ten jest widoczny jak mało gdzie, zarówno jeśli chodzi o szkoły (stan – 0), przedszkola (stan – 1) czy żłobki (stan – 0).

Na chwilę obecną wielkim sukcesem jest przedszkole przy ul. Boguszewskiej, do którego obecnie uczęszcza 200 dzieci, z czego 25 w tym roku stanie przed wyborem szkoły podstawowej, której w rejonie Jana Kazimierza nadal nie ma. Jak wynika z danych dostępnych na stronie Urzędu Dzielnicy Wola (http://www.wola.waw.pl/page/28,Zlobki.html) na Woli jest obecnie 6 żłobków państwowych oferujących 513 miejsc. Na Woli zamieszkuje ponad 139 tys. osób (http://www.e-warszawa.com) co oznacza, że na jeden żłobek przypada ponad 23 tys. mieszkańców. Z tych ponad 23 tys. mieszkańców tylko około 85 osób (0,37%) będzie mieć przywilej posłania swojego dziecka do publicznego żłobka. Dostanie się do państwowego żłobka staje się niemal tak trudne, jak wygrana w totolotka.

Jednym z głównych celów Stowarzyszenia Mieszkańców Odolan jest poprawa jakości życia na Odolanach. Powstawanie placówek oświatowo - wychowawczych, jest dla Nas jednym z głównych priorytetów. Będziemy starać się tak długo rozmawiać z decydentami, aż dostrzegą wagę problemu i efektywnie zajmą się problemem braku żłobków, przedszkoli i szkół na Odolanach.

Jak wynika z artykułu
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,23013788,trzaskowski-obiecuje-darmowe-zlobki-i-pilnowanie-praw-kobiet.html, kandydat PO na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski, obiecuje, że postara się, aby dostęp do żłóbków był dla każdego bezpłatny. Mamy nadzieję, że kilka z obiecywanych przez niego żłóbków powstanie na Odolanach.

Na ostatniej Sesji Rady Dzielnicy Wola, Pan Burmistrz Krzysztof Strzałkowski poinformował, że – w ramach aktualizacji budżetu na 2018 r. - planowane jest wybudowanie kolejnego przedszkola na działce przy skrzyżowaniu ul. Jana Kazimierza z ul. Przyce. Pomysł jak najbardziej przypadł naszemu Stowarzyszeniu do gustu, niemniej jednak, z uwagi na brak publicznego żłobka, chcemy próbować rozmawiać z Burmistrzem, aby był to oddział żłobkowo-przedszkolny lub duży żłobek. Natomiast przedszkole przydałoby się w okolicach skrzyżowania ulic Jana Kazimierza i Ordona. Wcześniej chcielibyśmy jednak zasięgnąć opinii jak najliczniejszej grupy mieszkańców Odolan. Dlatego przygotowaliśmy ankietę dotyczącą zagospodarowania działki przy skrzyżowaniu ul. Jana Kazimierza z ul. Przyce, zakładając jednak oświatowe przeznaczenie tej działki.

Czy uważasz, że na działce przy skrzyżowaniu ul. Jana Kazimierza i ul. Przyce powinno powstać:

Na Odolanach na południe od ul. Wolskiej/Kasprzaka nie ma żadnej szkoły podstawowej. W chwili obecnej około 500 dzieci z Odolan uczęszcza do odległej szkoły przy ul. Grabowskiej, która już jest przeciążona. W kolejnych latach dzieci z Odolan będzie przybywać: w 2018r. będzie to 900 dzieci w wieku szkolnym, a w perspektywie czterech lat - nawet dwa tysiące. Sytuacja stała się krytyczna, a w obrazowy sposób przedstawia ją mapa obwodów szkolnych na Woli. Na mapie wyraźnie widać, że obwód szkolny Szkoły Podstawowej nr 132 (obejmujący Odolany) jest największym obwodem na Woli, a szkoła znajdująca się przy ul. Grabowskiej jest zlokalizowana w znacznym oddaleniu od zachodniej części Odolan.

SP Grodziska grafikaHistoria budowy szkoły podstawowej przy ul. Grodziskiej jest zadziwiająca i pełna zwrotów akcji. Dnia 19 września 2016r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego zespołu szkolno-przedszkolnego z 31 oddziałami dla ok. 800 uczniów w tym 4 oddziały przedszkolne dla ok. 100 dzieci. W decyzji zaznaczono, że nad terenem działki przebiega linia wysokiego napięcia, którą inwestor zlikwiduje w celu uwolnienia terenu pod budowę szkoły.

Decyzja z 19 września 2016r. (PDF)

Wczesną jesienią 2017r. władze dzielnicy powiadomiły o zamiarze budowy szkoły przy ul. Ordona (blisko skrzyżowania z ul. Jana Kazimierza) na działce o obszarze ok. 4.000 m2. Na tak małej działce nie ma możliwości wybudowania szkoły z prawdziwego zdarzenia (w tym z boiskami sportowymi). Ponadto zanieczyszczenie powietrza, hałas, zatłoczenie panujące w tym miejscu i brak parkingów powoduje, że nowa szkoła byłaby dysfunkcjonalna.

Oficjalnym powodem rezygnacji przez władze dzielnicy z budowy szkoły przy ul. Grodziskiej były problemy ze skablowaniem (zakopaniem) linii wysokiego napięcia biegnących nad częścią działki.

W konsekwencji podjętej kampanii społecznej, której celem było przeprowadzenie rzetelnych konsultacji społecznych dotyczących lokalizacji szkoły, władze dzielnicy zorganizowały w listopadzie 2017r. spotkanie z mieszkańcami moderowane przez Szkołę Liderów (zarekomendowaną przez Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy). Na spotkaniu przedstawiliśmy koncepcję budowy szkoły podstawowej przy ul Grodziskiej, włącznie z koncepcją architektoniczną budynku szkoły oraz przedstawiliśmy sposób rozwiązania problemów piętrzonych wcześniej przez władze dzielnicy. Nasz pomysł na prowadzenie tej inwestycji przedstawiliśmy w prezentacji.

Szkoła na Odolanach (PDF)

W konsekwencji mieszkańcy przytłaczającą większością opowiedzieli się za lokalizacją szkoły podstawowej na Odolanach przy ul. Grodziskiej, a Burmistrz na zakończenie spotkania obiecał, że taka inwestycja zostanie niezwłocznie rozpoczęta.

Niestety obietnica Burmistrza Strzałkowskiego nie została zrealizowana i inwestycja nie została podjęta. Dodatkowo zadajemy pytanie - dlaczego w projekcie MPZP z 2015r. znaczna część działki miejskiej przy ul. Grodziskiej została przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne lub usługi (Działki B.23.U (MW) i B.21.MW)

Na Odolanach brakuje, jak czystego powietrza, działek miejskich pod cele publiczne jak parki, szkoły, przedszkola, żłobki, czy ośrodki opieki zdrowotnej. Każda taka działka jest na wagę złota. Nie można oddawać więcej działek miejskich w ręce prywatne, a te które pozostały powinny zostać zabezpieczone m.in. poprzez przeznaczenie na cele publiczne w MPZP. Dotychczas deweloperzy szczelnie zabudowywali Odolany nie pozostawiając miejsca na infrastrukturę publiczną.

Dlatego 18 lutego 2017r. w trybie dostępu do informacji publicznej zadaliśmy kilkanaście pytań dotyczących tej sprawy.

1

Logo Budżetu Partycypacyjnego w WarszawieW tym roku do budżetu partycypacyjnego na Woli wprowadzono nowy podział na obszary. Wcześniej Odolany korzystały z budżetu razem z Ulrychowem,  w tym roku z Czystem. Jak się okazuje zmiana jest na naszą korzyść, o tym dalej.

Na Woli według nowego podziału mamy trzy obszary:

  1. Rejon północno-zachodni,
  2. Rejon północno-wschodni,
  3. Rejon południowy (Odolany + Czyste).

Mapa z podziałem na obszary

Każdy rejon na realizację projektów ma do dyspozycji 1.700.000 zł, a na projekty ogólnodzielnicowe zapewniono 400.000 zł.

Ul. Wolska, panoramaWiększość projektów zgłoszonych na Odolanach poprawia infrastrukturę w naszej okolicy. Są remonty dróg i chodników (Wschowska, Armatnia, Bodzanty), toalety publiczne (Skwer Zielone Odolany), stojaki rowerowe (29 stojaków w zachodniej części Odolan), nasadzenia zieleni (Sowińskiego i JK), dwa projekty powiązane są z czworonogami (kosze oraz park zabaw), są zajęcia dla dzieci, jest też propozycja utworzenia parku na terenie Fortu Odolany (pełna lista projektów). Po pomyślnym zweryfikowaniu projektów przez dzielnicowych urzędników będzie można na nie głosować od 15 do 30 czerwca 2018.

Odolany zdecydowanie zyskały na nowym podziale. Na 18 projektów zgłoszonych w rejonie południowym aż 15 jest z Odolan. Wygląda na to, że znajomość budżetu partycypacyjnego jest na Odolanach zdecydowanie lepsza niż na Czystem, a i potrzeby większe.

Co więcej, łącznie tych 18 projektów wymaga finansowania na poziomie ok. 2 mln zł, niewiele więcej niż jest dostępne (1,7 mln zł). Jest więc spora szansa, że wszystkie projekty, które będą głosowane w czerwcu, będą zrealizowane. Tutaj jest warunek - dany projekt musi uzyskać co najmniej 10% głosów osób głosujących w danym obszarze i nie mniej niż 30 osób powinno poprzeć pomysł. Oczywiście, koszty realizacji muszą mieścić się w dostępnych funduszach. Głosować można na dowolną liczbę projektów z danego obszaru oby tylko koszt ich realizacji nie przekroczył 1,7 mln zł.

Stowarzyszenie Mieszkańców Odolan popiera wszystkie zgłoszone projekty, ale to mieszkańcy oddając swój głos zadecydują o tym, które są potrzebne w naszej okolicy. Latem poznamy wyniki, a realizacja zwycięskich pomysłów w 2019 roku.