Przeskocz do treści

11

Do 20 kwietnia 2018 trwają konsultacje społeczne do Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m. st. Warszawy. Mapa akustyczna Warszawy oraz program ochrony przed hałasem tworzone są raz na 5 lat. Nowa mapa opublikowana została w 2017, a w tym roku wypada aktualizacja programu ochrony.

W ramach konsultacji Stowarzyszenie Mieszkańców Odolan zgłosi uwagi do programu ochrony przed hałasem dla obszaru Odolan. Zarówno z mapy jak i z własnych odczuć wiemy, że w tym temacie na Odolanach nie jest dobrze. Za hałas drogowy w dużej mierze  odpowiada ruch pojazdów ciężkich obsługujących producentów betonu.

Nasze uwagi:

  • nieuwzględnienie hałasu z ulic Gniewkowskiej i Grodziskiej na mapie akustycznej; te ulice przeciążone są przez pojazdy ciężkie, ich stan jest bardzo zły, a przez to hałas drogowy znacząco wpływa na osiedla mieszkaniowe,
  • nieuwzględnienie hałasu przemysłowego pochodzącego z samych zakładów i przeładowni kruszyw; zgłoszenia o głośnych rozładunkach kruszywa, również w nocy, wielokrotnie zgłaszane były władzom dzielnicy oraz Straży Miejskiej,
  • zwrócimy uwagę na konieczność relokacji zakładów jako tych generujących zarówno hałas drogowy jak i przemysłowy na Odolanach,
  • wg programu wymiana nawierzchni na cichą w przypadku ul. Ordona zaplanowana jest na lata 2024 r. – 2028 r. (nawet za 10 lat), jeszcze gorzej jest w przypadku ul. Jana Kazimierza, program nie precyzuje terminu, mówi tylko o tym, że nastąpi to po 2028 roku, będziemy wnioskować o wymianę nawierzchni na cichą na obu ulicach w 2019 roku,
  • wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż ulicy Wolskiej, Kasprzaka oraz Prymasa Tysiąclecia stanowiących naturalną barierę przed hałasem drogowym i tramwajowym oraz dodatkowo na ul. Jana Kazimierza, Grodziskiej, Gniewkowskiej, Studziennej Sowińskiego i Ordona oraz ulic odchodzących również jako działanie wpływające na subiektywne obniżenie odczucia hałasu,
  • wykonanie nasadzeń krzewów rozpraszających hałas na skarpie wykopu kolejowego oraz na koronie samego wykopu w rejonie ul. Połczyńskiej.

Do 15 kwietnia 2018 czekamy na uwagi mieszkańców Odolan w temacie hałasu drogowego, tramwajowego i przemysłowego. Wpiszcie swoje uwagi w komentarzu poniżej. Posłużą nam one do opracowania stanowiska mieszkańców Odolan w temacie uciążliwości hałasu w naszej okolicy.

Aktualizacja 23.04.2018

Zebraliśmy uwagi i przekazaliśmy do Biura Ochrony Środowiska. Dziękujemy mieszkańcom Odolan za udział w naszych konsultacjach dotyczących hałasu.

Pismo dotyczące Programu ochrony środowiska przed hałasem m. st. Warszawy