Przeskocz do treści

Szkoła podstawowa przy ul. Grodziskiej – zadajemy pytania

Na Odolanach na południe od ul. Wolskiej/Kasprzaka nie ma żadnej szkoły podstawowej. W chwili obecnej około 500 dzieci z Odolan uczęszcza do odległej szkoły przy ul. Grabowskiej, która już jest przeciążona. W kolejnych latach dzieci z Odolan będzie przybywać: w 2018r. będzie to 900 dzieci w wieku szkolnym, a w perspektywie czterech lat - nawet dwa tysiące. Sytuacja stała się krytyczna, a w obrazowy sposób przedstawia ją mapa obwodów szkolnych na Woli. Na mapie wyraźnie widać, że obwód szkolny Szkoły Podstawowej nr 132 (obejmujący Odolany) jest największym obwodem na Woli, a szkoła znajdująca się przy ul. Grabowskiej jest zlokalizowana w znacznym oddaleniu od zachodniej części Odolan.

SP Grodziska grafikaHistoria budowy szkoły podstawowej przy ul. Grodziskiej jest zadziwiająca i pełna zwrotów akcji. Dnia 19 września 2016r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego zespołu szkolno-przedszkolnego z 31 oddziałami dla ok. 800 uczniów w tym 4 oddziały przedszkolne dla ok. 100 dzieci. W decyzji zaznaczono, że nad terenem działki przebiega linia wysokiego napięcia, którą inwestor zlikwiduje w celu uwolnienia terenu pod budowę szkoły.

Decyzja z 19 września 2016r. (PDF)

Wczesną jesienią 2017r. władze dzielnicy powiadomiły o zamiarze budowy szkoły przy ul. Ordona (blisko skrzyżowania z ul. Jana Kazimierza) na działce o obszarze ok. 4.000 m2. Na tak małej działce nie ma możliwości wybudowania szkoły z prawdziwego zdarzenia (w tym z boiskami sportowymi). Ponadto zanieczyszczenie powietrza, hałas, zatłoczenie panujące w tym miejscu i brak parkingów powoduje, że nowa szkoła byłaby dysfunkcjonalna.

Oficjalnym powodem rezygnacji przez władze dzielnicy z budowy szkoły przy ul. Grodziskiej były problemy ze skablowaniem (zakopaniem) linii wysokiego napięcia biegnących nad częścią działki.

W konsekwencji podjętej kampanii społecznej, której celem było przeprowadzenie rzetelnych konsultacji społecznych dotyczących lokalizacji szkoły, władze dzielnicy zorganizowały w listopadzie 2017r. spotkanie z mieszkańcami moderowane przez Szkołę Liderów (zarekomendowaną przez Centrum Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy). Na spotkaniu przedstawiliśmy koncepcję budowy szkoły podstawowej przy ul Grodziskiej, włącznie z koncepcją architektoniczną budynku szkoły oraz przedstawiliśmy sposób rozwiązania problemów piętrzonych wcześniej przez władze dzielnicy. Nasz pomysł na prowadzenie tej inwestycji przedstawiliśmy w prezentacji.

Szkoła na Odolanach (PDF)

W konsekwencji mieszkańcy przytłaczającą większością opowiedzieli się za lokalizacją szkoły podstawowej na Odolanach przy ul. Grodziskiej, a Burmistrz na zakończenie spotkania obiecał, że taka inwestycja zostanie niezwłocznie rozpoczęta.

Niestety obietnica Burmistrza Strzałkowskiego nie została zrealizowana i inwestycja nie została podjęta. Dodatkowo zadajemy pytanie - dlaczego w projekcie MPZP z 2015r. znaczna część działki miejskiej przy ul. Grodziskiej została przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne lub usługi (Działki B.23.U (MW) i B.21.MW)

Na Odolanach brakuje, jak czystego powietrza, działek miejskich pod cele publiczne jak parki, szkoły, przedszkola, żłobki, czy ośrodki opieki zdrowotnej. Każda taka działka jest na wagę złota. Nie można oddawać więcej działek miejskich w ręce prywatne, a te które pozostały powinny zostać zabezpieczone m.in. poprzez przeznaczenie na cele publiczne w MPZP. Dotychczas deweloperzy szczelnie zabudowywali Odolany nie pozostawiając miejsca na infrastrukturę publiczną.

Dlatego 18 lutego 2017r. w trybie dostępu do informacji publicznej zadaliśmy kilkanaście pytań dotyczących tej sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.