Przeskocz do treści

Strefa Tempo 30 do korekty

W lutym 2018 na Odolanach wprowadzono strefę ograniczonej prędkości do 30 km/h. Po kilku miesiącach działania strefy Tempo 30 już wiemy, że przekraczanie dopuszczalnej prędkości jest na porządku dziennym, także wśród kierowców ciężkich pojazdów lekceważących to, że przejeżdżają przez teren stricte mieszkaniowy. Wobec takiego stanu rzeczy przekazaliśmy Burmistrzowi Woli kilka uwag, które wpłyną pozytywnie na spowolnienie ruchu zarówno osobowego jak i ciężarowego na Odolanach:

Szanowny Panie Burmistrzu,

Minęły trzy miesiące od wprowadzenia strefy ograniczonej prędkości na Odolanach. Jako mieszkańcy Odolan obserwujemy znikomą poprawę w zakresie spowolnienia ruchu na ul. Jana Kazimierza oraz ulicach przyległych.

Sytuację pogarsza fakt, że obecnie ul. Jana Kazimierza stała się drogą tranzytową dla mieszkańców zachodniej części Warszawy, którzy korzystając z ul. Studziennej lub ul. Hubalczyków przejeżdżają do ul. J. Ordona. Jest to szczególnie uciążliwe w porannym i popołudniowym szczycie komunikacyjnym. Dozwolona prędkość przekraczana jest zarówno przez kierowców samochodów osobowych jak i ciężarowych obsługujących okoliczne zakłady.

Przekraczanie dozwolonej prędkości może wynikać także z nieświadomości kierowców spoza Odolan o tym, że są w strefie Tempo 30. Oznakowanie na wjazdach do strefy jest słabo widoczne (przy ul. Hubalczyków znak oddalony jest kilka metrów od jezdni).

By poprawić ten stan postulujemy wprowadzenie kilku modyfikacji:

1) Montaż dodatkowych znaków poziomych na ulicach doprowadzających ruch do strefy Tempo 30 (ulice Studzienna, Hubalczyków, J. Sowińskiego, J. Ordona, Gniewkowska):

2) Likwidacja skrzyżowań z pierwszeństwem przejazdu – skrzyżowania ul. Jana Kazimierza powinny być równorzędne, a informacja o tym powinna pojawić się przy znakach B-43 określających strefę ograniczonej prędkości:

3) Włączenie ulicy Gniewkowskiej do strefy Tempo 30 powiązane z montażem dodatkowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (miejscowe zwężenia jezdni) wymuszających jazdę z dopuszczalną prędkością 30 km/h. Po zakończonym remoncie tej ulicy (nieobejmującym budowy chodników) kierowcy ciężkich pojazdów nagminnie przekraczają tam dozwoloną prędkość co stanowi realne zagrożenie dla pieszych i rowerzystów poruszających się tą ulicą.

Wymienione rozwiązania są powszechnie stosowane w polskich miastach. Bez nich oraz regularnych kontroli prędkości cel jakim jest spowolnienie ruchu w strefie Tempo 30 jest trudny do osiągnięcia. Potwierdzają to codzienne obserwacje mieszkańców Odolan. Liczymy na przychylne odniesienie się do naszych postulatów oraz ich wdrożenie w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie.

Skan pisma:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.