Przeskocz do treści

Spotkania z Wiceburmistrzem Robertem Rafałowskim

W styczniu z inicjatywy naszego Stowarzyszenia doszło dwukrotnie do spotkania z Wiceburmistrzem Robertem Rafałowskim odpowiedzialnym w Urzędzie Dzielnicy Wola min. za infrastrukturę i ochronę środowiska.

Pierwsze spotkanie miało miejsce w Urzędzie Dzielnicy z udziałem około dwudziestu osób. Połowę uczestników stanowili urzędnicy, a drugą połowę  członkowie naszego Stowarzyszenia. W spotkaniu wzięła także udział pani Radna Renata Niewitecka.
Drugie spotkanie miało miejsce na Odolanach, w trakcie którego pokazaliśmy Burmistrzowi Rafałowskiemu Odolany, przedstawiając ponownie najważniejsze problemy.

Burmistrz Rafałowski jest nową osobą w Urzędzie Dzielnicy. Bardzo się cieszymy, że odpowiedział pozytywnie na nasze zaproszenia. Z całą pewnością spotkania doprowadziły do lepszego rozumienia problemów Odolan. Mamy przekonanie, że Urząd Dzielnicy będzie zmierzał do wprowadzenia na Odolanach ograniczeń w ruchu samochodów ciężarowych. Przypominamy, że wniosek o wprowadzenie strefy C10 złożył w sierpniu ubiegłego roku Burmistrz Krzysztof Strzałkowski, a sprawa jest w toku.

Znaczna część rozmów poświęcona była nowym inwestycjom, takim jak szkoły, drogi itp. W tym zakresie uzyskaliśmy obietnicę konsekwentnej realizacji.  Przyszłość zweryfikuje jednak wszystko o czym rozmawialiśmy.

Omówiliśmy kilkanaście spraw, których zestawienie zawarte jest w tabeli dostępnej w poniższym linku.

Podsumowanie spotkań styczeń 2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.