Przeskocz do treści

SMOk upublicznił sprawę działki przy Grodziskiej

Stowarzyszenie Mieszkańców Odolan upubliczniło przeznaczenie nieruchomości miejskiej przy ul. Grodziskiej na cele kultu religijnego. Działki przy skrzyżowaniu
ul. Grodziskiej i Sowińskiego, przeznaczone uprzednio na budowę szkoły podstawowej, były jedynymi nieruchomościami miejskimi na Odolanach, w których ze względu na powierzchnię oraz usytuowanie w centralnej części Odolan, było możliwe utworzenie centrum usług publicznych. Dlatego uważamy, że losy tej nieruchomości są jedną z najważniejszych spraw dotyczących społeczności lokalnej.

Decyzję o zmianie przeznaczenia na cele kultu religijnego podjął zespół koordynacyjny, tj. Pani Prezydent m st. Warszawy, Wiceprezydenci, Skarbnik i Sekretarza Miasta na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2018r. Uzyskaliśmy pismo, w którym o nowym planowanym przeznaczeniu działki przy ul. Grodziskiej Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta poinformowało Urząd Dzielnicy.

Odpowiedź z BAiPP

Wielokrotnie podkreślaliśmy, że Miasto st. Warszawa powinno gospodarować nieruchomościami miejskimi na Odolanach z najwyższą starannością. Z uwagi na prowadzoną w latach poprzednich politykę, działek miejskich nadających się na infrastrukturę publiczną (np. szkoły, parki, przedszkola, żłobki, publiczne ośrodki zdrowia) pozostało bardzo niewiele. Dlatego zwróciliśmy się w trybie ustawy o dostępie od informacji publicznej do Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz o wyjaśnienie sprawy i udzielenie odpowiedzi na szereg konkretnych pytań.

Szczególnie niepokojące jest dla nas, że tak ważną decyzję dla społeczności lokalnej podjęto bez konsultacji z mieszkańcami. Uważamy, że sprawa powinna zostać wyjaśniona, a działka przy ul. Grodziskiej powinna ponownie zostać przeznaczona na cele publiczne.  Dodatkowo Miasto powinno wyjaśnić, w jaki sposób, biorąc pod uwagę szczupłość zasobów gruntów, wyobraża sobie rozwój infrastruktury publicznej na Odolanach.

pismo Prezydent_Grodziska 28.03.2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.