Przeskocz do treści

Przebudowa ulicy Jana Kazimierza – wyniki ankiety

Zakończyliśmy ankietę w temacie przebudowy ul. Jana Kazimierza. Przez miesiąc zbieraliśmy Wasze opinie (od 13.08.2018 do 16.09.2018). W ankiecie udział wzięło 370 osób - to pokazuje jak potrzebny jest ten remont. Dziękujemy za tak liczny udział. Wyniki ankiety oraz Wasze komentarze przekażemy w ramach planowanych jesienią przez Urząd Dzielnicy konsultacji społecznych.

Przetarg

Przypomnijmy, że poprzedni przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski został unieważniony ponieważ wszystkie oferty przekraczały założony budżet tj. 500 tyś. zł. Zarząd Dróg Miejskich 6 września 2018 ponownie ogłosił przetarg i dzisiaj otwarto koperty. Złożono trzy oferty z czego dwie mieszczą się w zakładanym budżecie. To dobry znak. Informacja o przetargu https://zdm.waw.pl/zamowienia_publiczne/dpz-98-pn-91-18/

Dopuszczalna prędkość na Jana Kazimierza

Wracając do ankiety. Najwięcej, bo blisko 40% głosów, było za pozostawieniem prędkości 30 km/h, 30% chce podniesienia prędkości do 40 km/h, a kolejne 30% do 50 km/h. Zapewne w tej grupie są również kierowcy tranzytowi unikający ul. Wolskiej i przejeżdżających ul. Jana Kazimierza by dostać się do centrum.

Skrzyżowania

Jeśli chodzi rozwiązania skrzyżowań to z pozostawianych komentarzy wynika potrzeba spowolnienia ruchu i takich zastosowań, które ograniczą samochody wjeżdżające z dużą prędkością na skrzyżowania. Problem ten dotyczy głównie skrzyżowania JK x Sowińskiego. Pojawia się także potrzeba ustalenia pierwszeństwa przejazdu dla samochodów wyjeżdżających z JK na Ordona.

Przejścia dla pieszych

Zdecydowana większość opowiedziała się za wyniesieniem przejść dla pieszych do poziomu chodnika. To również element najczęściej wymieniany w rozwiązaniach spowalniający ruch. Wyraźny jest też sprzeciw dla typowych progów spowalniających (tzw. garbów). I tutaj liczna grupa kierowców nie widzi potrzeby spowalniania ruchu w ogóle.

Lokalizacja przejść dla pieszych to przede wszystkim skrzyżowania, a wymieniano także:
- na wysokości bram / wyjść z każdego osiedla,
- przy wszystkich przystankach autobusowych,
- w miejscach gdzie piesi przechodzą JK ze względu na zakupy czy usługi.

Zieleń

W zakresie zieleni największe powodzenia mają drzewa, najmniejsze - łąki kwietne. W komentarzach pojawiał się pomysł szpaleru drzew pośrodku Jana Kazimierza, a na oddzielenie ścieżki rowerowej od chodnika najczęściej wymieniano niskie krzewy.

Pomysły

Inne pomysły zgłaszane przez mieszkańców to:
- stacja Veturilo w zachodniej części (pracujemy nad tym),
- duży park,
- całkowity zakaz ruchu pojazdów powyżej 3,5 tony,
- całkowity zakaz parkowania na chodnikach oraz elementy wymuszające ten zakaz,
- stojaki na rowery (tutaj wiemy, że w przyszłym roku w ramach budżetu partycypacyjnego przybędzie trochę stojaków),
- kosze na śmieci, mała architektura, ławki,
- cichy asfalt,
- monitoring miejski,
- rezygnacja z drogi dla rowerów w przypadku utrzymania strefy Tempo 30 (tutaj jednak wiemy, że bez wymuszenia tej prędkości nic się nie zmieni, a 30 km/h jest tylko znakiem),
- zieleń, zieleń i jeszcze raz zieleń.

Wyniki ankiety

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.