Przeskocz do treści

Powraca temat gruntów PKP

Kamil Kociszewski (Radny Dzielnicy Wola) złożył zapytanie i interpelację dotyczące trzech spraw związanych z gruntami PKP na Odolanach, a dotyczących:

1/ poboru rocznych opłat za użytkowanie wieczyste od gruntów PKP, które przestały być użytkowane na cele infrastruktury kolejowej,

2/ poboru podatku od nieruchomoścu od gruntów PKP, które przestały być użytkowane na cele infrastruktury kolejowej,

3/ odzyskania przez Miasto st. Warszawa ok. 28 ha guntów, które powinny stanowić własność Miasta, a które zostały przjęte przez PKP.

Poniżej treść intrepelacji i zapytania:

Zapytanie dot. opłat za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości

Interpelacja dot odzyskania gruntów od PKP

Pisma są także dostępne na stronach miejskich.

Powyższe tematy zostały jesienią ubiegłego roku wykryte i podjęte przez nasze Stowarzyszenie. W grudniu 2018r. pisemnie wystąpiliśmy do Prezydenta Rafała Trzaskowskiego o przeprowadzenie kontroli w tym zakresie. Wystąpienie, które skierowaliśmy do Pana Prezydenta było szczegółowo udokumentowane. Załączyliśmy kilkanaście decyzji, zestawień itp. Poza ogólnymi deklaracjami, jakie złożyli urzędnicy Biura Mienia na spotkaniu w grudniu 2018r., nie uzyskaliśmy żadnych konkretnych informacji o podjętych działaniach. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony pod koniec kwietnia w tej sprawie do Biura Mienia, został skwitowany pismem, w którym - niezgodnie z obowiązującymi przepisami - Biuro Mienia nakazało zwrócić się wnioskodawcy do podległej Biuru Mienia innej komórki Urzędu Miasta.

Sprawa jest bulwersująca, gdyż okazuje się, że betoniarnie i przeładownie kruszyw działające na Odolanach nie uiszczają danin publicznych, które płacą wszystkie inne podmioty. Gdyby betoniarnie i przeładownie kruszyw miały uiszczać idące w miliony złotych rocznie opłaty, część z nich zapewne wycofałoby się z Odolan. W tej sprawie panuje jednak zatrważająca pobłażliwość władz Miasta.

Ponadto tereny PKP mogłyby zostać przeznaczone na park, szkołę, czy inne cele publiczne. Obecnie te tereny ulegają degradacji.

Serdecznie dziękujemy Kamilowi Kociszewskiemu za podjęcie tych bardzo trudnych i zaniedbanych przez miejskie władze tematów. Życzymy konsekwencji, uporu i ... uśmiechu przy wysłuchiwaniu wyjaśnień urzędników dlaczego nic nie zrobili.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.