Przeskocz do treści

Policzmy Odolan

Z uwagi na koniec roku, uznaliśmy za zasadne zrobić małe podsumowanie. Tym razem zebraliśmy dla Was ponownie informacje dotyczące liczby mieszkańców Odolan (tym razem również tych dorosłych).

Na potrzeby oszacowania problemu związanego z brakiem nowych szkół podstawowych na Odolanach, jakiś czas temu poprosiliśmy Urząd Dzielnicy Wola (UDW) o dane dotyczące liczby dzieci zamieszkujących Odolany. To, jakie dane (jakiego obszaru i okresu dotyczące) dostaliśmy, zaprezentowaliśmy w komentarzu https://odolany.org/szkoly-przy-ul-karlinskiego-szybko-nie-bedzie/

Tytułem krótkiego przypomnienia, szacunki dotyczące spodziewanej ilości kandydatów (pierwszoklasistów) do szkół podstawowych zrobione zostały przez UDW w oparciu o liczbę urodzeń zarejestrowanych dla terenów obwodowych szkoły nr 132 i 387, tj. dla zarejestrowanych urodzeń dla Odolanach, Czyste i części Młynowa - na podstawie danych z 2013 i 2014 r. dla tego obszaru Woli. Na tej podstawie oszacowano, że pierwszoklasistów z tych części Woli w 2020 r. (rocznik 2013) będzie 258, a w kolejnym roku 321 (rocznik 2014).

Mając na uwadze wątpliwą jakość otrzymanych z UDW danych, spróbowaliśmy tym razem zwrócić się o pomoc w liczeniu bezpośrednio do Urzędu Miasta (szkoda, że UDW o tym nie pomyślało). Poprosiliśmy o dane wszystkich mieszkańców Odolan z podziałem na wiek.

I tak, według stanu na 23 grudnia 2019 r. sytuacja wygląda następująco:

  • ogólna liczba mieszkańców Odolan to 7.917 osób, z czego 2.272 to dzieci (0-18 lat);
  • jeśli chodzi o liczbę Odolan niepełnoletnich, to aż 2.171 stanowią dzieci w wieku do lat 12, przy czym najmłodsze dzieci (0-6 lat) to aż 84% całej tej grupy;
  • największą grupę wśród mieszkańców stanowią kobiety w przedziale wieku 30-39 lat – 1.855 (najpewniej jedynie zbieżność z tą liczbą stanowi liczba dzieci w wieku 0-6 lat – 1.833 🙂 ); mężczyzn w tej grupie wiekowej jest 1.550.

Powyższe liczby pochodzą z danych zebranych przez system Ewidencji ludności. System gromadzi i przetwarza dane dotyczące meldunków na Odolanach.

Dla przypomnienia, obowiązek meldunkowy w Polsce cały czas obowiązuje (reguluje go ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności – art. 24). Od 2013 r. przepisy nie przewidują sankcji za niewywiązanie się z ww. obowiązku. Od jakiegoś czasu dane dotyczące zameldowania nie pojawiają się również na dowodach osobistych.

Konieczność pozostawiania obowiązku meldunkowego uzasadniana jest przez rządzących zbieraniem danych służących administracji publicznej (samorządowej) w szczególności do realizacji zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego, tj. emerytur, rent, ubezpieczeń społecznych, planowania obwodów szkolnych, przeprowadzania referendum lokalnego, a także działaniami na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Powyższe może skutkować tym, że pomimo, że władze lokalne wydały warunki zabudowy dla inwestycji obejmujących osiedla na 20-30 tys. osób, dla warszawskich urzędników dalej może być nas przynajmniej połowę mniej, tylko dlatego, że część z nas nie funkcjonuje w ich ewidencji.

To może skutkować przesuwaniem kluczowych inwestycji publicznych / infrastrukturalnych w te obszary Warszawy, które oficjalnie (poprzez ilość meldunków) wykazują odpowiednio większe zapotrzebowanie na działania Miasta.

Za dużo mniejszą w stosunku do realnej liczbą mieszkańców podąża mniejsza liczba podatników, a to mniej pieniędzy na inwestycje publiczne (edukacyjne, drogowe, zdrowotne, ochrony środowiska).

Oczywiste jest, że tak nie powinno być, tj. to nie ilość meldunków, a ilość oddawanych lokali mieszkalnych i średnia ilość mieszkańców na lokal powinny być bazą do kalkulowania potrzeb publicznych lokalnej społeczności. Ale komu by się chciało liczyć...

Życie tymczasem pokazuje, że jak trzeba wytłumaczyć jakąś nieudolność władz samorządowych, to wina ląduje po stronie mieszkańców („…bo się nie zameldowali, to skąd mogliśmy wiedzieć, że jest ich tak dużo?!?”).

Aby zabrać urzędnikom ten argument i równocześnie ułatwić im podejmowanie mądrych decyzji dla Odolan (tych niestety brakuje), zwracamy się z prośbą:

  • do wolskich radnych o opracowanie koncepcji weryfikowania rzeczywistej liczby mieszkańców poszczególnych dzielnic
  • do mieszkańców – o rozważanie przy Nowym Roku opcji zameldowania się na Odolanach.

Korzystając z okazji, składamy Wszystkim życzenia wszelkiej pomyślności i samych pozytywnych decyzji w 2020 r.!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.