Przeskocz do treści

Parki na Odolanach – zgłaszamy stanowisko do MPZP

Zgodnie z zapowiedziami władz Miasta do końca 2018r. ma zostać uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Odolan. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Odolan został wyłożony w listopadzie 2015r. i wówczas mieszkańcy wspólnymi siłami opracowali uwagi do planu.
(http://espresso.waw.pl/okolice-osiedla-espresso/zmieniamy-projekt-planu-zagospodarowania-przestrzennego-odolan/)

Powstała również petycja kierowana do władz miasta o uwzględnienie uwag mieszkańców do MPZP http://www.petycjeonline.com/signatures/uwagi_i_postulaty_mieszkacow_do_mpzp_obszaru_odolan/

W Stowarzyszeniu działają osoby, które uczestniczyły w formułowaniu uwag do MPZP, dlatego postanowiliśmy czynnie wesprzeć postulaty dotyczące parków i zieleni na Odolanach, to jest postulaty o:

  • wyznaczenie terenu przeznaczonego pod stworzenie Centralnego Parku Odolan na obszarze oznaczonym obecnie w projekcie MPZP jako działki nr A.21.MW i A.25.MW. Teren ten znajduje się w centrum Odolan co zapewnia łatwy dostęp praktycznie z każdej części Odolan bez konieczności przechodzenia przez duże ciągi komunikacyjne takie jak Ul. Wolska, Połczyńska bądź Al. Prymasa Tysiąclecia. Park stanowiłby doskonałe miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Odolan. Utworzenie terenu zielonego jest uzasadnione także tym, że obecnie w MPZP tylko ok. 3% powierzchni jest przeznaczone pod zieleń urządzoną. Jest to stanowczo za mało.
  • wprowadzenie buforowych pasów zieleni średniej i wysokiej przy drogach oraz wzdłuż projektowanej trasy N-S od strony wschodniej. Zanieczyszczenie powietrza oraz hałas komunikacyjny stają się poważnym problemem Odolan. Dlatego należy zaplanować ekosystem zieleni w MPZP w sposób zabezpieczający przed tymi zagrożeniami. Drzewa i rośliny rozpraszają i pochłaniają szkodliwe gazy i dwutlenek węgla oraz produkują tlen. Stanowią naturalną osłonę przed wiatrem, wzbogacają powietrze w wilgoć, co wpływa na jego czystość. W związku z powyższym utworzenie stref buforowych staje się koniecznością. Z uwagi na rozwój Odolan w kierunku zachodnim będziemy także postulować wygięcie trasy N-S w kierunku zachodnim i zaplanowanie na terenie pomiędzy zabudową mieszkaniową, a trasą N-S zieleni miejskiej o powierzchni ok. 3 ha.

Dlatego przygotowaliśmy pisemne stanowisko dla Urzędu Miejskiego popierające powyższe postulaty.

1 myśl na “Parki na Odolanach – zgłaszamy stanowisko do MPZP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.