Przeskocz do treści

Odpowiedzi na pytania dotyczące działek pod budowę szkoły – SMO za racjonalnym gospodarowaniem zasobami miejskimi na Odolanach.

Działka przy ul. Grodziskiej:

W końcu, po długim oczekiwaniu, otrzymaliśmy odpowiedź od Urzędu Dzielnicy dotyczącą działek przy ul. Grodziskiej, które miały być przeznaczone pod oświatę oraz dotyczące szkoły przy ul. Karlińskiego. Oczekujemy nadal na odpowiedź od Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Poniżej podsumowujemy w kilku zdaniach nowości zawarte w dość długim piśmie Urzędu Dzielnicy (w dalszej części więcej szczegółów).

 • Urząd Dzielnicy nie zna lokalizacji drugiej szkoły na Odolanach,
 • szkoła przy ul. Karlińskiego będzie zamiast szkoły przy ul. Grodziskiej,
 • przeznaczono działki przy ul. Grodziskiej na cel kultu religijnego co, w przypadku uchwalenia MPZP, wyklucza możliwość budowy szkoły przy ul. Grodziskiej,
 • PKP i Innogy wyrazili chęć współpracy przy skablowaniu linii wysokiego napięcia nad działką przy ul. Grodziskiej; uzgodnienie warunków wymaga jednak dalszych prac,
 • budowa szkoły na Karlińskiego miała zostać poprzedzona konkursem architektonicznym – ale konkursu nie będzie,
 • odbiór szkoły przy ul. Karlińskiego jest planowany do końca 2019r., a według wieloletniej perspektywy finansowej już w 2019 ma iść do nowej szkoły przy ul. Karlińskiego pierwszy rocznik,
 • nie było i nie będzie badań oddziaływań środowiskowych na Karlińskiego/Grodziskiej, żeby wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia przed pyłem i hałasem.

Będziemy informować o akcjach, które chcemy prowadzić w tej sprawie. Tymczasem prosimy o podpisywanie petycji: https://www.petycjeonline.com/przeznaczenie_dzialek_miejskich_przy_ulicy_grodziskiej

Poniżej informacja o uzyskanej odpowiedzi i nasze podsumowanie (często subiektywne 😉

 1. Zapytaliśmy o treść podsumowania spotkania z mieszkańcami Odolan z dnia 9 listopada 2017 r.

Otrzymaliśmy linka do strony:

http://www.wola.waw.pl/page/162,aktualnosci.html?id=8203

Polecamy zapoznanie się z dwoma załącznikami na dole strony – ciekawa lektura pokazująca, ile warte są słowa (nawet te zapisane).

Podsumowanie:

Zarówno notatka ze spotkania, jak i stanowisko PO z grudnia 2017r. potwierdzają, że działki przy ul. Grodziskiej powinny być przeznaczone na cele publiczne (szkołę podstawową).

 1. Poprosiliśmy o pisma:
  1. Innogy Polska SA – w odpowiedzi na wniosek o warunki przebudowy
  2. PKP SA – w odpowiedzi na prośbę o zgodę na skablowanie

Obie firmy wyraziły wolę współpracy przy skablowaniu linii wysokiego napięcia, przedstawiając swoje warunki.

Jeżeli dobrze rozumiemy i czytamy bardzo źle skopiowane mapki - PKP zmodyfikował nieco swoją koncepcję w odniesieniu do pierwotnego projektu… PKP chciałoby wykorzystać skablowanie linii WN do uwolnienia także części swojej działki (pas pomiędzy działkami na Grodziskiej, a blokami przy ul. Sztuk Pięknych) – powyższe oznaczałoby, że po pierwsze kable byłyby wkopane na dłuższym odcinku i dalej od uwalnianych działek miejskich (to z kolei powinno uspokoić  tych, którzy wierzą w promieniowanie spod ziemi).

Podsumowanie:

Zarówno Innogy, jak i PKP SA przedstawiły warunki skablowania niemniej konieczne są dalsze uzgodnienia pomiędzy inwestorem, Innogy i PKP.

 1. Poprosiliśmy o informację, kiedy zostanie ogłoszony przetarg w trybie zaprojektuj/zbuduj na pierwszą szkołę podstawową na Odolanach.

Otrzymaliśmy informację, że 17 kwietnia 2018 r. (a zatem w dacie pisma skierowanego do nas) został ogłoszony przetarg na realizację koncepcji i projektu budowlanego szkoły przy ul. Karlińskiego.

Podsumowanie:

Niestety przetarg nie zostanie poprzedzony obiecanym konkursem na najlepszy projekt (patrz punkt 5 poniżej), co pozwoliłoby zarówno rodzicom przyszłych uczniów, jak i mieszkańcom pobliskich osiedli wybrać najbardziej dogodny wariant architektoniczny.

 1. Poprosiliśmy o dokument, który przesądził o wyborze lokalizacji dla pierwszej szkoły podstawowej na Odolanach.

Otrzymaliśmy kopię pisma z dnia 24 stycznia 2018 r., które Urząd Dzielnicy otrzymał z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, w którym czytamy, że 16 stycznia 2018 r. zespół koordynujący podjął decyzję o zmianie przeznaczenia terenów na Grodziskiej z funkcji oświaty na funkcje kultu religijnego, i usytuowaniu terenów pod oświatę przy ul. Karlińskiego (jak rozumiemy – tu funkcja kultu religijnego ma zostać wykreślona).

Podsumowanie:

Z powyższego wynika, że szkoła przy Karlińskiego będzie zamiast szkoły
przy ul. Grodziskiej.

 1. Poprosiliśmy o informację, czy będzie konkurs architektoniczny.

Otrzymaliśmy odesłanie do pisma z pkt 3, gdzie jest napisane: „…w opinii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego projekt szkoły podstawowej w nowej lokalizacji na Odolanach powinien być przygotowany w drodze konkursu architektonicznego”).

Podsumowanie:

Słowo pisane dla warszawskich urzędników jest warte tyle, co papier, na którym zostało napisane. Konkurs nie był i nie będzie przeprowadzony.

 1. Poprosiliśmy o jakiekolwiek analizy zawierające wnioski związane z budową szkoły podstawowej na Odolanach.

Otrzymaliśmy informacje, że Urząd Dzielnicy nie zlecił żadnych analiz. Zgodnie z wieloletnią prognozą finansową już w 2019 r. naukę w szkole na Odolanach ma rozpocząć pierwszy rocznik. W dokumentach przetargowych jest napisane „Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2019 r., jednak nie krócej niż do dnia odbioru końcowego robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej”

Podsumowanie:

Kandydaci na nauczycieli mogą już szykować swoje CV J.

 1. Zapytaliśmy o działania związane z zabezpieczeniem budżetu na budowę drugiej szkoły na Odolanach.

Poinformowano nas, że takie działania zostaną podjęte, jak tylko lokalizacja pod drugą szkołę zostanie ustalona.

Podsumowanie:

Urząd Dzielnicy nie zna lokalizacji drugiej szkoły na Odolanach (a według wcześniejszych wypowiedzi p. Burmistrza „na zaraz” potrzeba 3 szkół!) oraz nie ma budżetu na budowę tej szkoły, także w wieloletniej perspektywie finansowej.

 1. Zapytaliśmy o zlecone już w listopadzie opinie prawne dot. możliwości sfinansowania przez jednostkę samorządową skablowania linii wysokiego napięcia.

Otrzymaliśmy informację, że opinia dotycząca sfinansowania kosztów skablowania z przyczyn technicznych nie mogła zostać ukończona do tej pory.

Podsumowanie:

Cóż… przeszkody techniczne jako force majeure polskich urzędów. A może sprawa jest oczywista i żadne opinie nie są potrzebne?

 1. Poprosiliśmy o dokument potwierdzający zabezpieczenie (przywrócenie) budżetu na skablowanie linii WN.

Poinformowali nas, że wobec braku pewności co stanie się z działkami przy
ul. Grodziskiej, przywracanie środków na skablowanie byłoby przedwczesne, tym bardziej, że obecnie priorytetem jest budowa szkoły przy ul. Karlińskiego.

Podsumowanie:

To oczywiście ma sens, w sytuacji, w której działki przy ul. Grodziskiej zaraz zmienią właściciela.

 1. Pod tym punktem było pytanie o kwestię rozpisania przetargu na skablowanie.

Odpowiedz, jak w pkt. 9 – działań w tym zakresie brak.

Podsumowanie:

Większej racjonalności i konsekwencji w działaniu Urzędu Dzielnicy dawno nie widzieliśmy.

 1. Poprosiliśmy o treść zastrzeżeń do planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla Odolan dla działek nr 23, 24, 25/1 i 30/2 (działek przy ul. Grodziskiej).

Otrzymaliśmy kopie pisma z 12.11.2015 r. – w których Urząd Dzielnicy wnioskuje o przeznaczenie działek przy ul. Grodziskiej na usługi oświaty publiczne i usługi publiczne.

Podsumowanie:

Jak zostaliśmy poinformowani przez przewodniczącą Rady Dzielnicy Wola – nowy plan dla Odolan ma zostać wyłożony jesienią 2018 r. Wtedy będzie można zweryfikować, czy uwagi zostaną uwzględnione.

 1. Poprosiliśmy o informacje dot. kwestii bezumownego korzystanie przez Innogy z nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej WA4M/00432445/3.

Wyjaśniono nam, że aktualnie prowadzona jest korespondencja pomiędzy jednostkami Miasta; z uwagi na brak reakcji Innogy sprawa najprawdopodobniej zostanie przekazana na drogę postępowania sądowego.

 1. Ostatnie pytanie dotyczyło kwestii pomiaru zanieczyszczenia powietrza i hałasu w planowanych lokalizacjach szkół podstawowych na Odolanach, tj. przy ul. Grodziskiej oraz ul. Karlińskiego.

Urząd Dzielnicy napisał, że takie analizy nie były i nie będą zlecane.

Podsumowanie:

Niewiedza jest zdecydowanie lepsza niż najgorsza prawda (pisemnie objawiona).

 

3 myśli na “Odpowiedzi na pytania dotyczące działek pod budowę szkoły – SMO za racjonalnym gospodarowaniem zasobami miejskimi na Odolanach.

 1. Piotr

  Zaczekajcie, czy ja to dobrze czytam?
  - szkoły na Grodziskiej nie będzie bo okablowanie WN jest
  - dlatego też oddamy teren na budowę kościoła
  - a, nie zaraz wszyscy chcą wkopać te kable
  - w sam raz żeby budować kościół!

  To się nazywa rozwiązanie!

  Odpowiedz
 2. pawel

  A czy wiecie może czy rozpoczęcie szkoły będzie się wiązało z otwarciem na wszystkie roczniki czy tylko 1 klasa?

  Odpowiedz
  1. Stowarzyszenie Mieszkańców Odolan

   Panie Pawle, kluczowe dla odpowiedzi na to pytanie będzie to, kiedy ta szkoła ruszy (ponoć rok 2019 jest nadal realny, ale wszyscy wiemy, że nie jest).
   Jak tylko znany będzie realny termin przyjęcia pierwszych roczników, ktoś w Dzielnicy najpewniej policzy ile dzieci i w jakim wieku szkoła możne przyjąć.

   Śledzimy losy pierwszej szkoły podstawowej na Odolanach. Taka informacja na pewno się na naszych stronach pojawi.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.