Przeskocz do treści

Nowy MPZP dla Odolan

23 listopada 2020 r. wyłożony został do publicznego wglądu długo oczekiwany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Odolan.

Konsultacje dotyczące Planu potrwają do 31 grudnia 2020 r.

Pod tymi linkami znajdziecie:

1/ dokładną mapę (plan)

https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/D974A288-3FEA-4E81-AB65-AF4D2D748AA6/1570447/RYSUNEK_ODOLANY_do_II_wylozenia_11_2020.pdf
https://talk.heksagon.org/discuss/plan-miejscowy-dla-obszaru-odolan/map/display

oraz

2/ opis i wskazówki gdzie, jak, w jakim trybie i w jakich terminach należy się i z kim ze swoimi uwagami komunikować:

https://architektura.um.warszawa.pl/content/jaki-plan-miejscowy-dla-obszaru-odolan-wy%C5%82o%C5%BCenie-planu-do-publicznego-wgl%C4%85du?fbclid=IwAR2gRPdW5ksNGSBDB-J2sZCWQu3Jy5hlTjvq0ty1qSxpunTvKZRHxH5uha0

Jak sami zobaczycie, większa część zaplanowanej mapy Odolan (północna ich część), to w zasadzie usankcjonowanie tego, co już jest (to też z drobnymi wyjątkami, bo zdarzają się przypadki, że w miejscu oznaczonym jako teren zielony, już jest budowany blok).

Ale jest też spora część (południowych) Odolan, na której jeszcze hula wiatr albo betoniarki. I to na tych terenach należy skupić uwagę, bo teoretycznie tylko tam coś można dobudować.

Istotny problem w tym teoretycznie wolnym i gotowym do zagospodarowania terenem jest taki, że w przeważającej większości nie należy on do Miasta.
Większość działek przewidzianych w planie przez Miasto na tzw. usługi publiczne – jest w użytkowaniu wieczystym PKP albo należy do prywatnych właścicieli. Wszystkich ich owszem można wywłaszczyć, ale trzeba im rynkowo za odebrane działki zapłacić. Jaki jest stan miejskiej kasy i jaki będzie jeszcze długo po 2020 r., to chyba wszyscy wiem.

Mając powyższe na uwadze, przy konstruowaniu swoich uwag do wyłożonego 23.11.2020 r. nowego MPZP – zachęcamy do planowania rzeczywistości mając na uwadze realne możliwości / posiadane obecnie zasoby Miasta.

Zamieszczamy dla ułatwienia mapkę pokazującą miejskie działki na terenie Odolan, czyli ten teren, na którym można zaplanować coś, co może – bez kosztów zakupu gruntu – powstać i służyć mieszkańcom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.