Przeskocz do treści

Harmonogram budowy szkoły przy ul. Karlińskiego.

Pilnujemy budowy szkoły przy ul. Karlińskiego. Wobec zbliżającego się końca kolejnego etapu zadaliśmy pytania o stan spraw. Prosiliśmy o podanie dat:

1) podpisania protokołu odbioru koncepcji architektonicznej objętej Etapem I przetargu,

Odpowiedź:

30.08.2018 - otrzymanie koncepcji
20.09.2018 - odebranie przez komisję koncepcji po poprawkach

2) i 3) otrzymania projektu wniosku o pozwolenie na budowę do akceptacji Zamawiającego,

Odpowiedź:

13.02.2019
Przekazanie projektu napotkało 4 tyg. opóźnienie z uwagi na brak wiedzy o planowanej zabudowie działki 12/1 - Wola Gabriela?)

4) złożenia wniosku o pozwolenie na budowę w Biurze Architektury Urzędu Miasta (zrealizowanie Etapu II przetargu)

Odpowiedź:

21.02.2019 - wniosek złożony

5) aktualny (urealniony) harmonogram prac związanych z budową szkoły przy ul. Karlińskiego, w szczególności o informację, kiedy szkoła zostanie oddana do użytku (kiedy rozpocznie się pierwszy rok szkolny)

Odpowiedź:

II kwartał 2019 – uzyskanie pozwolenia na budowę
III kwartał 2019 – wybór Wykonawcy prac budowlanych
IV kwartał 2019 i rok 2020 – realizacja inwestycji
Budynek zostanie przekazany do użytkowania po uzyskaniu decyzji PINB o pozwoleniu na użytkowanie (wnioskujemy, że pierwszy rok szkolny to 2021/2022)

Załączamy uzyskaną odpowiedź.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.