Przeskocz do treści

Czy Odolany będą przyczyną odwołania Prezydenta Trzaskowskego?

Pismem z dnia 10 grudnia 2018r. wystąpiliśmy do Prezydenta Rafała Trzaskowskiego z wnioskiem o przeprowadzanie kontroli dotyczącej gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na Odolanach, m.in. w zakresie prawidłowości naliczania i aktualizacji wysokości opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości. Przedłożyliśmy kilkadziesiąt stron dokumentów oraz przedstawiliśmy informacje, z których wynika, że Miasto st. Warszawa nie pobiera opłat za użytkowanie wieczyste od terenów na Odolanach w kwocie sięgającej nawet 50 mln zł rocznie. Dotyczy to terenów zajmowanych głównie przez firmy betoniarskie. Prawdopodobnie analogiczna sytuacja (brak pobierania daniny) dotyczy podatku od nieruchomości. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule z 2 grudnia 2018r.

PKP nie płaci opłat za użytkowanie wieczyste od większości gruntów na Odolanach

W efekcie naszego pisma, zaproszono nas na spotkanie z zastępcą dyrektora Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa panem Wojciechem Latochą oraz podległymi mu urzędnikami. Na spotkaniu poproszono nas o czas na załatwienie tych spraw.
Z pism, które otrzymaliśmy w późniejszym okresie wynika, że Miasto nie podjęło żadnych działań. W związku z tym o sprawie poinformowaliśmy Wojewodę Mazowieckiego, który dysponuje silnymi argumentami, żeby przypomnieć władzom Miasta st. Warszawy o konieczności przestrzegania przepisów prawa.

W odpowiedzi uzyskanej od Wojewody czytamy, że opisywane przez nas zaniechania wykonywania - wynikających z ustawy - obowiązków mogą być przyczyną wszczęcia postępowania zmierzającego do odwołania Prezydenta m. st. Warszawy, w szczególności z uwagi na fakt, że  opisane przez nas zaniechania dotyczą naruszenia ustaw przez Prezydenta m. st. Warszawy.  Jednakże, aby łamanie przepisów mogło stanowić przesłankę odwołania Prezydenta Trzaskowskiego, naruszenia muszą mieć powtarzalny charakter,  a w ocenie Wojewody na chwilę obecną powtarzalne nie są. Pismo Wojewody poniżej:

W naszej ocenie, niepodejmowanie prób poboru opłat za 2019r. przez władze Miasta spowoduje, że naruszenie ustaw przez Prezydenta Warszawy nie tylko będzie powtarzalne, ale dodatkowo popełniane z pełną świadomością. Dlatego, jeżeli w tej sprawie nic się nie wydarzy, będziemy konsekwentnie wnioskować o wyciąganie konsekwencji prawnych.

Zaskakuje postawa Prezydenta Trzaskowskiego wobec firm działających na Odolanach, zatruwających życie mieszkańcom, polegająca min. na niepodejmowaniu prób poboru opłat za użytkowanie wieczyste od terenów zajmowanych przez te firmy. W przypadku zwykłych mieszkańców nikt we władzach Miasta takich skrupułów nie miał.

Inne działania/zaniechania Miasta wskazujące na przychylność dla firm betoniarskich:

1/ niewprowadzenie przygotowanej przez Zarząd Dzielnicy Wola nowej organizacji ruchu objemującej wprowadzenie strefy C10 (wystarczy przypomnieć w tym zakresie pismo podpisane przez Prezydenta Soszyńskiego, który przyznaje, że priorytetem na Odolanach jest dla niego zapewnienie obsługi komunikayjnej przedsiębiorstw),

2/ brak kontroli ciężarówek peremanentnie naruszających zasady poruszenia się po strefie objetej Tempo 30 oraz ograniczeń pojazdów ciężarowych (3,5t pomiędzy 20-8) na Odolanach,

3/ odmowa przez władze Miasta podjęcia postępowania w sprawie zagospodarowania terenów niezgodnie z przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego, tj. bez warunków zabudowy.

Przede wszystkim mamy jednak jeszcze nadzieję na otrzeźwienie władz Miasta. Liczymy na rzetelne podejście do problemu, to jest naliczenie i pobranie należnych Miastu i Skarbowi Państwa opłat.

 

 

 

 

 

 

4 myśli na “Czy Odolany będą przyczyną odwołania Prezydenta Trzaskowskego?

   1. Sfinx

    To chyba właśnie głosowanie na kogoś daje prawo do egzekwowania jego obietnic? Chyba że czegoś nie rozumiem...

    Odpowiedz
 1. Anse

  Spojrzalem, ze rok temu przyjeliscie 2000zl/m2. Lagodnie potraktowaliscie miasto. Od 2016 miasto grunt na ktorym stoi moje mieszkanie wycenia na 3400zl/m2.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.