Przeskocz do treści

Czekamy na nową organizację ruchu na Odolanach

Otrzymaliśmy odpowiedź z Zarządu Dróg Miejskich na pytania (przesłane 24 sierpnia do ZDM) dotyczące nowej organizacji ruchu na Odolanach i we Włochach. Zgodnie z uzyskaną informacją, Zarząd Dróg Miejskich pracuje nad wprowadzeniem we Włochach zakazu ruchu nocnego ciężarówek, który będzie obowiązywał równolegle do już obowiązującej strefy C10 (wprowadzenie zmian w omawianym zakresie ma nastąpić w ciągu najbliższych 2 miesięcy).
Dla przypomnienia - strefa C10, to strefa zakazu ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 10 ton, z wyjątkiem pojazdów posiadających identyfikator C10 (który tym różni się od C16, że trzeba go wyrabiać co 3 miesiące, a nie co 12, wymaga spełnienia bardziej restrykcyjnych warunków i określa trasę dopuszczalnego przejazdu, pozwalając ZDM na równomierne rozprowadzenie ruchu).
Wygląda na to, że w efekcie tych prac Włochy uzyskają na ul. Potrzebnej, Sympatycznej i Wałowickiej nowy znak, wskazany poniżej, składający się ze znaku
B-5 i tabliczki informacyjnej.

Poniżej pełna treść odpowiedzi.

Z odpowiedzi ZDM wynika, że póki co władze Urzędu Dzielnicy Wola nie podjęły jeszcze oficjalnych starań w celu wprowadzenia strefy C10 na Odolanach co miało nastąpić z równoczesnym utrzymaniem zakazu ruchu nocnego i Tempo 30.
Z uzyskanych przez nas informacji wynika jednak, że w najbliższy poniedziałek ma być gotowy wniosek Urzędu Dzielnicy Wola o zmianę organizacji ruchu.
O szczegółach nowych rozwiązań będziemy informować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.