Przeskocz do treści

Czekamy na konsultacje trzech wariantów architektonicznych szkoły przy Karlińskiego

17 kwietnia 2018 r. Urząd Dzielnicy Wola ogłosił przetarg nieograniczony na Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku Szkoły Podstawowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza” (znak sprawy: 23/ZP/18).

Wbrew apelom lokalnych stowarzyszeń i samych mieszkańców, władze Dzielnicy zrezygnowały (pomimo istniejących wytycznych) z przeprowadzenia konkursu na najlepszy projekt architektoniczny pierwszej szkoły na Odolanach.

4 czerwca został rozstrzygnięty przetarg na zaprojektowanie szkoły przy ul. Karlińskiego. Biuro architektoniczne ma 12 tygodni (od podpisania umowy) na przedstawienie trzech wariantów roboczych do wyboru, a następnie kolejne 18 tygodni na wykonanie projektu budowlanego. A pracy jest dużo, bo przedstawione przez Dzielnice wytyczne (biorąc pod uwagę wielkość i otoczenie działki) wymagają dużej wyobraźni przestrzennej.

Przed jakim wyzwaniem stanie zwycięskie biuro architektoniczne?

Przypomnijmy jakie - w ocenie Dzielnicy - warunki powinna spełniać jedyna szkoła na Odolanach:

- z uwagi na to, że na północnej stronie działki przekroczone są normy hałasu (dopuszczalne 50-55dB; poziom hałasu sięga 70dB) od północy mają być specjalnie zaprojektowane pasy zieleni, tym samym budynek szkolny powinien być bliżej południowego skraju działki,

- jeśli chodzi o kształt:

* max wysokość 20m (15m - 3 piętra; 20m - na halę sportową)
* działka (10 tys. m2) ma być zabudowana max do 50%
* minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej to 20%
* maksymalna intensywność zabudowy 1/5.

- jeśli chodzi o tereny rekreacyjne, to Dzielnica sugeruje takie powiązanie funkcjonalno-przestrzenne (ciągi piesze i furtkę), które pozwoli na wykorzystanie skwerku przy Sowińskiego

- w kwestiach sportowych - projekt powinien przewidywać miejsce m.in. na:

* boisko wielofunkcyjne
* 2 boiska do siatkówki
* 2 boiska do koszykówki
* boisko do gier sportowych

- przy większej fantazji dobrze byłoby, jakby znalazła się przestrzeń na:

* skocznię w dal
* rzutnię do pchnięcia kulą
* skocznię wzwyż
* asfaltową bieżnia dla rolkarzy

Jak zauważa sam autor wstępnej koncepcji - miejsca na to wszystko nie ma, a więc zasadne jest, aby wykorzystać element wielofunkcyjności. Jesteśmy bardzo ciekawi jak z zadaniem poradzi sobie architekt.

Po więcej szczegółów odsyłamy do oficjalnego dokumentu: http://www.wola.waw.pl/data/auctions/ogolna_charakterystyka_planowanej_plac_.pdf.

Zakładając, że wszyscy wyrobią się z czasem i nie będzie żadnych niespodzianek
(w okolicach Karlińskiego stała niegdyś synagoga), realnie pierwsze roczniki odolańska szkoła przyjmie w 2020 roku.

Nie pozostaje nam nic innego, jak:

- po pierwsze - oczekiwać, że w ramach Etapu I (wykonania koncepcji architektonicznej budynku przedstawionej w trzech wariantach roboczych
do wyboru przez zamawiającego) - władze Dzielnicy będą konsultować koncepcje z mieszkańcami,

- po drugie - trzymać kciuki, aby w ramach Etapu II (wykonanie projektu budowlanego na podstawie jednego, wybranego przez zamawiającego, wariantu koncepcji architektonicznej) pierwsza szkoła na Odolanach zyskała ciekawy design, była ergonomiczna i przyjazna dla jej przyszłych użytkowników 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.