Przeskocz do treści

CPO – finansowanie urządzenia parków

Na Odolanach wprawdzie nie ma jeszcze parku, niemniej - biorąc pod uwagę płynące z różnych kierunków głosy poparcia dla inicjatywy stworzenia parku na Odolanach - poniżej informujemy, jak można sfinansować jego zagospodarowanie.

Urządzenie i rewitalizacja wiele parków w Polsce zostało sfinansowanych z Funduszu Spójności. Takie przedsięwzięcia mogą być finansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Instytucją Wdrażającą tego programy jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach tego programu zrealizowano np. projekt Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie. W tym przypadku dofinansowanie wyniosło ok 16 mln zł, a wkład własny Miasta ok. 7 mln zł. Inicjatywa zlokalizowana była na terenie czterech dzielnic m.st. Warszawy: Ochota i Śródmieście (Pole Mokotowskie), Włochy (Ogrody Kosmosu) i Żoliborz (Park Żeromskiego). Teren, na którym realizowane były zadania, to łącznie obszar o powierzchni 74,78 ha, a wykonawcą projektu był Zarząd Zieleni m. st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Włochy.

http://europa.um.warszawa.pl/projekty-miejskie/rozw-j-i-uporz-dkowanie-teren-w-zieleni-wraz-z-elementami-rekreacyjnymi-na-terenie

NFOŚiGW udzielił wsparcia także innym miastom na rozwój zielni miejskiej. Przykładowo, w ramach pierwszego i drugiego naboru pieniądze otrzymały m.in.: Poznań i Żyrardów (po 13 mln zł); Toruń, Ścinawa, Świdnica i Lublin (między 8-10 mln zł), a także Płock (7 mln zł), czy Ruda Śląska (ponad 6 mln zł). Łącznie zawarto ponad 155 umów i udzielono dotacji na ok. 883 mln zł. Planowane efekty wspartych inwestycji to: 175,75 hektarów powierzchni zrekultywowanych gruntów, 8 zrekultywowanych obiektów, 154 ośrodków miejskich realizujących projekty dotyczące zieleni miejskiej oraz 707,36 hektarów dodatkowego obszaru czynnego biologicznie. (wg stanu na 30.09.2018 r.).

Obecnie rozstrzygany jest piąty nabór z następującym podziałem środków:
100 mln – na projekty dot. zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów, w tym: Śląsk - 80 mln i pozostałe województwa – 20 mln.
20 mln – przeznaczono na projekty dot. rozwoju terenów zieleni w miastach.

https://www.pois.gov.pl/nabory/v-nabor-wnioskow-dla-dzialania-25-poprawa-jakosci-srodowiska-miejskiego-1-i-2-typ-projektow/#Niezbędne%20dokumenty

Przykładem z 2018r. jest rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy. Tutaj miasto otrzymało 7,83 mln zł.

http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,23982090,swidnica-kolejny-park-do-remontu-z-funduszy-unijnych.html

W chwili obecnej nie zostały ogłoszone nabory na kolejne lata, jednak sprawa pozostaje w gestii Ministerstwa Środowiska.

Z działania 2.5 nie finansuje się wykupu gruntów pod parki. O kwestiach własnościowych do nieruchomości, na których mógłby powstać Centralny Park Odolan, będziemy pisać w kolejnych postach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.