Przeskocz do treści

Na ul. Sowińskiego, ul. Studziennej i ul. Hubalczyków odległości między przejściami dla pieszych wynoszą 200 - 300 metrów. To zdecydowanie za dużo biorąc pod uwagę kilka tysięcy mieszkańców poruszających się po chodnikach położonych przy tych ulicach.

Dlatego wystąpiliśmy do Urzędu Dzielnicy o dodatkowe przejścia dla pieszych na ul. Sowińskiego, ul. Studziennej i ul. Hubalczyków, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.

Wnioskujemy także o wyposażenie przejść dla pieszych w wysepki zwalniające ruch pojazdów, co wymusi spowolnienie ruchu. Obserwujemy permanentne przekraczanie dopuszczalnej prędkości na tych ulicach przez kierowców pojazdów ciężarowych pomimo obowiązującej strefy Tempo 30. Często ciężarówki przekraczają dopuszczalną prędkość ponad dwukrotnie. Liczymy, że wysepki zmuszą kierowców do zwolnienia.

Pismo w poniżej.

2

Po naszej interwencji w Zarządzie Poczty Polskiej banery reklamowe okalające w najbliższej odległości pomnik 8 mieszkańców Woli rozstrzelanych 1 sierpnia 1944r. zostały zdjęte. Serdeczne podziękowania dla Poczty. Stan sprzed i po banerach poniżej.

Pomnik 8 Polaków rozstrzelanych przez hitlerowców 1 sierpnia 1944r.  zlokalizowany przy ul. Sowińskiego 28 został szczelnie otoczony przez banery  reklamowe.

Uważamy, że jest to niewłaściwe.

Dlatego wystosowaliśmy do Poczty Polskiej pismo z prośbą o interwencję.

Pismo_PP

Odolany charakteryzują się jednym z najwyższych w Warszawie wskaźników zagęszczenia ludności. Ta część Woli będzie się rozwijać, co potwierdzają ostatnio ogłoszone plany budowy na Odolanach mieszkań w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”. Dzielnica - zamieszkała docelowo przez kilkadziesiąt tysięcy ludzi - wymaga właściwego skomunikowania z pozostałymi częściami Miasta oraz inwestycji w infrastrukturę drogową.

Planowana w projekcie MPZP siatka ulic zbiorczych przewiduje budowę połącznia drogowego Odolan z Alejami Jerozolimskimi przez ulicę Mszczonowską. Z uwagi na położoną na południe od Odolan infrastrukturę kolejową, jest to jedyna projektowana na odcinku długim na 800 metrów ulica zbiorcza z Odolan w kierunku południowym. Przebieg planowanej drogi prezentuje poniższa mapka.

Żródło podkładu: www. www.mapa.um.warszawa.pl, udostępnione i pobrane 23.06.2018

Obecna siatka dróg na Odolanach nie jest przystosowana do nowego i stale zwiększającego się natężenia ruchu. Bez podjęcia szybkich działań zmierzających do wybudowania ul. Mszczonowskiej - wyjazd z Odolan będzie utrudniony.

Zaplanowana kilka lat temu ulica Mszczonowska powinna stać się jedną z priorytetowych inwestycji na tym obszarze. Dlatego przygotowaliśmy petycję i prosimy o podpisywanie przez mieszkańców Odolan. Poniżej link do petycji.

https://www.petycjeonline.com/p_e_t_y_c_j_a_za_budow_poczenia_drogowego_odolan_z_alejami_jerozolimskimi_przez_ulic_mszczonowsk

To ważna inwestycja, której zrealizowanie umożliwi nam łatwy dojazd do Alei Jerozolimskich. Równocześnie zmniejszy korki na ulicach Kasprzaka, Wolskiej, Dźwigowej i Aleji Prymasa Tysiąclecia.

Budowa ulicy Mszczonowskiej, rozwiązując znaczną część problemów komunikacyjnych tej części Miasta, rozwiąże także definitywnie bardzo ważny problem Odolan, jakim jest ruch ciężarowy na miejskich uliczkach. Docelowe skierowanie tego ruchu w kierunku południowym poprawi jakość powietrza na Odolanach i znacząco wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

W związku z tym, że właśnie w tym momencie kształtu nabierają poszczególne programy wyborcze, Stowarzyszenie Mieszkańców Odolan wspólnie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Ulicy Juliana Konstantego Ordona wystąpiły do kandydatów (oraz potencjalnych kandydatów) na urząd Prezydenta m. st. Warszawa o przedstawienie propozycji rozwiązania najważniejszych problemów Odolan, to jest:

 • uciążliwego przemysłu sąsiadującego z osiedlami mieszkaniowymi,
 • niedoboru nieruchomości pod cele publiczne – w szczególności o kwestię przeznaczenia działki przy ul. Grodziskiej,
 • zabezpieczenia terenu pod Centralny Park Odolan oraz utrzymania rekreacyjnej funkcji części Parku Powstańców Warszawy.

Wskazaliśmy na konkretnie problemy. Teraz oczekujemy na konkretne deklaracje ich rozwiązania.

Liczymy, że sprawy Odolan będą jednym z ważniejszych punktów programów wyborczych.

Po otrzymaniu odpowiedzi opublikujemy podsumowanie tej akcji, a po wyborach będziemy bacznie przyglądać się realizacji obietnic złożonych tysiącom mieszkańców Odolan.

Treść pisma poniżej.

List otwarty

W lutym 2018 na Odolanach wprowadzono strefę ograniczonej prędkości do 30 km/h. Po kilku miesiącach działania strefy Tempo 30 już wiemy, że przekraczanie dopuszczalnej prędkości jest na porządku dziennym, także wśród kierowców ciężkich pojazdów lekceważących to, że przejeżdżają przez teren stricte mieszkaniowy. Wobec takiego stanu rzeczy przekazaliśmy Burmistrzowi Woli kilka uwag, które wpłyną pozytywnie na spowolnienie ruchu zarówno osobowego jak i ciężarowego na Odolanach:

Szanowny Panie Burmistrzu,

Minęły trzy miesiące od wprowadzenia strefy ograniczonej prędkości na Odolanach. Jako mieszkańcy Odolan obserwujemy znikomą poprawę w zakresie spowolnienia ruchu na ul. Jana Kazimierza oraz ulicach przyległych.

Sytuację pogarsza fakt, że obecnie ul. Jana Kazimierza stała się drogą tranzytową dla mieszkańców zachodniej części Warszawy, którzy korzystając z ul. Studziennej lub ul. Hubalczyków przejeżdżają do ul. J. Ordona. Jest to szczególnie uciążliwe w porannym i popołudniowym szczycie komunikacyjnym. Dozwolona prędkość przekraczana jest zarówno przez kierowców samochodów osobowych jak i ciężarowych obsługujących okoliczne zakłady.

Przekraczanie dozwolonej prędkości może wynikać także z nieświadomości kierowców spoza Odolan o tym, że są w strefie Tempo 30. Oznakowanie na wjazdach do strefy jest słabo widoczne (przy ul. Hubalczyków znak oddalony jest kilka metrów od jezdni).

By poprawić ten stan postulujemy wprowadzenie kilku modyfikacji:

1) Montaż dodatkowych znaków poziomych na ulicach doprowadzających ruch do strefy Tempo 30 (ulice Studzienna, Hubalczyków, J. Sowińskiego, J. Ordona, Gniewkowska):

2) Likwidacja skrzyżowań z pierwszeństwem przejazdu – skrzyżowania ul. Jana Kazimierza powinny być równorzędne, a informacja o tym powinna pojawić się przy znakach B-43 określających strefę ograniczonej prędkości:

3) Włączenie ulicy Gniewkowskiej do strefy Tempo 30 powiązane z montażem dodatkowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (miejscowe zwężenia jezdni) wymuszających jazdę z dopuszczalną prędkością 30 km/h. Po zakończonym remoncie tej ulicy (nieobejmującym budowy chodników) kierowcy ciężkich pojazdów nagminnie przekraczają tam dozwoloną prędkość co stanowi realne zagrożenie dla pieszych i rowerzystów poruszających się tą ulicą.

Wymienione rozwiązania są powszechnie stosowane w polskich miastach. Bez nich oraz regularnych kontroli prędkości cel jakim jest spowolnienie ruchu w strefie Tempo 30 jest trudny do osiągnięcia. Potwierdzają to codzienne obserwacje mieszkańców Odolan. Liczymy na przychylne odniesienie się do naszych postulatów oraz ich wdrożenie w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie.

Skan pisma:

Rozpoczął się właśnie kolejny sezon Veturilo. Niedługo zostanie oddana do użytku ścieżka rowerowa łącząca Bemowo i Wolę z Centrum przebiegająca wzdłuż ulicy Połczyńskiej, Wolskiej i Kasprzaka. Z każdym rokiem przybywają nowe stacje, niestety nie na Odolanach. Pomimo, że co roku są tu oddawane nowe osiedla mamy tylko jedną stację rowerów zlokalizowaną po wschodniej stronie Jana Kazimierza – przy ulicy Gizów.

W ubiegłym roku Michał z naszego Stowarzyszenia pisał w tej sprawie do Veturilo. Okazało się, że instytucją odpowiedzialną za lokalizację nowych (niekomercyjnych stacji) jest ZDM. Powstała nawet petycja, którą podpisało kilkadziesiąt osób: http://www.petycje.pl/12502. Burmistrz dz. Wola – p. Krzysztof Strzałkowski obiecał wsparcie tej inicjatywy (post wciąż aktywny na stronie Veturilo Warszawa: https://www.facebook.com/VeturiloWarszawa/posts/1047454838718791):

Niestety do tej pory żadna nowa stacja na Jana Kazimierza nie powstawała. Tym razem jako Stowarzyszenie Mieszkańców Odolan chcemy tę sprawę doprowadzić do końca i zaproponować utworzenie nowej stacji Veturilo na Odolanach. Chcielibyśmy aby nasza propozycja miała jak największe poparcie dlatego prowadzimy ankietę i prosimy o oddawanie głosów na jedną z trzech lokalizacji:
 1. przed budynkiem przy ul. Jana Kazimierza 53 (okolice Rossmana i Cukierni),
 2. przy skrzyżowaniu ul. Jana Kazimierza z ul. Hubalczyków
 3. przy skrzyżowaniu ul. Hubalczyków z ul. Wolską.

Aktualizacja 09.04.2018

Ankieta została zakończona. Dziękujemy za liczne głosy. Dwie lokalizacje otrzymały niemalże taką samą liczbę głosów. Poniżej są szczegółowe wyniki ankiety. Dwie zwycięskie lokalizacje zostaną zgłoszone do Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

Ankieta została zakończona. Była aktywna:
od 29-03-2018 00:00:00
do 08-04-2018 23:59:59
Wyniki ankiety:
Czy uważasz, że nowa stacja Veturilo na Odolanach powinna powstać:

1

Zgodnie z zapowiedziami władz Miasta do końca 2018r. ma zostać uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Odolan. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Odolan został wyłożony w listopadzie 2015r. i wówczas mieszkańcy wspólnymi siłami opracowali uwagi do planu.
(http://espresso.waw.pl/okolice-osiedla-espresso/zmieniamy-projekt-planu-zagospodarowania-przestrzennego-odolan/)

Powstała również petycja kierowana do władz miasta o uwzględnienie uwag mieszkańców do MPZP http://www.petycjeonline.com/signatures/uwagi_i_postulaty_mieszkacow_do_mpzp_obszaru_odolan/

W Stowarzyszeniu działają osoby, które uczestniczyły w formułowaniu uwag do MPZP, dlatego postanowiliśmy czynnie wesprzeć postulaty dotyczące parków i zieleni na Odolanach, to jest postulaty o:

 • wyznaczenie terenu przeznaczonego pod stworzenie Centralnego Parku Odolan na obszarze oznaczonym obecnie w projekcie MPZP jako działki nr A.21.MW i A.25.MW. Teren ten znajduje się w centrum Odolan co zapewnia łatwy dostęp praktycznie z każdej części Odolan bez konieczności przechodzenia przez duże ciągi komunikacyjne takie jak Ul. Wolska, Połczyńska bądź Al. Prymasa Tysiąclecia. Park stanowiłby doskonałe miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Odolan. Utworzenie terenu zielonego jest uzasadnione także tym, że obecnie w MPZP tylko ok. 3% powierzchni jest przeznaczone pod zieleń urządzoną. Jest to stanowczo za mało.
 • wprowadzenie buforowych pasów zieleni średniej i wysokiej przy drogach oraz wzdłuż projektowanej trasy N-S od strony wschodniej. Zanieczyszczenie powietrza oraz hałas komunikacyjny stają się poważnym problemem Odolan. Dlatego należy zaplanować ekosystem zieleni w MPZP w sposób zabezpieczający przed tymi zagrożeniami. Drzewa i rośliny rozpraszają i pochłaniają szkodliwe gazy i dwutlenek węgla oraz produkują tlen. Stanowią naturalną osłonę przed wiatrem, wzbogacają powietrze w wilgoć, co wpływa na jego czystość. W związku z powyższym utworzenie stref buforowych staje się koniecznością. Z uwagi na rozwój Odolan w kierunku zachodnim będziemy także postulować wygięcie trasy N-S w kierunku zachodnim i zaplanowanie na terenie pomiędzy zabudową mieszkaniową, a trasą N-S zieleni miejskiej o powierzchni ok. 3 ha.

Dlatego przygotowaliśmy pisemne stanowisko dla Urzędu Miejskiego popierające powyższe postulaty.

1

Logo Budżetu Partycypacyjnego w WarszawieW tym roku do budżetu partycypacyjnego na Woli wprowadzono nowy podział na obszary. Wcześniej Odolany korzystały z budżetu razem z Ulrychowem,  w tym roku z Czystem. Jak się okazuje zmiana jest na naszą korzyść, o tym dalej.

Na Woli według nowego podziału mamy trzy obszary:

 1. Rejon północno-zachodni,
 2. Rejon północno-wschodni,
 3. Rejon południowy (Odolany + Czyste).

Mapa z podziałem na obszary

Każdy rejon na realizację projektów ma do dyspozycji 1.700.000 zł, a na projekty ogólnodzielnicowe zapewniono 400.000 zł.

Ul. Wolska, panoramaWiększość projektów zgłoszonych na Odolanach poprawia infrastrukturę w naszej okolicy. Są remonty dróg i chodników (Wschowska, Armatnia, Bodzanty), toalety publiczne (Skwer Zielone Odolany), stojaki rowerowe (29 stojaków w zachodniej części Odolan), nasadzenia zieleni (Sowińskiego i JK), dwa projekty powiązane są z czworonogami (kosze oraz park zabaw), są zajęcia dla dzieci, jest też propozycja utworzenia parku na terenie Fortu Odolany (pełna lista projektów). Po pomyślnym zweryfikowaniu projektów przez dzielnicowych urzędników będzie można na nie głosować od 15 do 30 czerwca 2018.

Odolany zdecydowanie zyskały na nowym podziale. Na 18 projektów zgłoszonych w rejonie południowym aż 15 jest z Odolan. Wygląda na to, że znajomość budżetu partycypacyjnego jest na Odolanach zdecydowanie lepsza niż na Czystem, a i potrzeby większe.

Co więcej, łącznie tych 18 projektów wymaga finansowania na poziomie ok. 2 mln zł, niewiele więcej niż jest dostępne (1,7 mln zł). Jest więc spora szansa, że wszystkie projekty, które będą głosowane w czerwcu, będą zrealizowane. Tutaj jest warunek - dany projekt musi uzyskać co najmniej 10% głosów osób głosujących w danym obszarze i nie mniej niż 30 osób powinno poprzeć pomysł. Oczywiście, koszty realizacji muszą mieścić się w dostępnych funduszach. Głosować można na dowolną liczbę projektów z danego obszaru oby tylko koszt ich realizacji nie przekroczył 1,7 mln zł.

Stowarzyszenie Mieszkańców Odolan popiera wszystkie zgłoszone projekty, ale to mieszkańcy oddając swój głos zadecydują o tym, które są potrzebne w naszej okolicy. Latem poznamy wyniki, a realizacja zwycięskich pomysłów w 2019 roku.