Przeskocz do treści

Rozpoczął się właśnie kolejny sezon Veturilo. Niedługo zostanie oddana do użytku ścieżka rowerowa łącząca Bemowo i Wolę z Centrum przebiegająca wzdłuż ulicy Połczyńskiej, Wolskiej i Kasprzaka. Z każdym rokiem przybywają nowe stacje, niestety nie na Odolanach. Pomimo, że co roku są tu oddawane nowe osiedla mamy tylko jedną stację rowerów zlokalizowaną po wschodniej stronie Jana Kazimierza – przy ulicy Gizów.

W ubiegłym roku Michał z naszego Stowarzyszenia pisał w tej sprawie do Veturilo. Okazało się, że instytucją odpowiedzialną za lokalizację nowych (niekomercyjnych stacji) jest ZDM. Powstała nawet petycja, którą podpisało kilkadziesiąt osób: http://www.petycje.pl/12502. Burmistrz dz. Wola – p. Krzysztof Strzałkowski obiecał wsparcie tej inicjatywy (post wciąż aktywny na stronie Veturilo Warszawa: https://www.facebook.com/VeturiloWarszawa/posts/1047454838718791):

Niestety do tej pory żadna nowa stacja na Jana Kazimierza nie powstawała. Tym razem jako Stowarzyszenie Mieszkańców Odolan chcemy tę sprawę doprowadzić do końca i zaproponować utworzenie nowej stacji Veturilo na Odolanach. Chcielibyśmy aby nasza propozycja miała jak największe poparcie dlatego prowadzimy ankietę i prosimy o oddawanie głosów na jedną z trzech lokalizacji:
  1. przed budynkiem przy ul. Jana Kazimierza 53 (okolice Rossmana i Cukierni),
  2. przy skrzyżowaniu ul. Jana Kazimierza z ul. Hubalczyków
  3. przy skrzyżowaniu ul. Hubalczyków z ul. Wolską.

Aktualizacja 09.04.2018

Ankieta została zakończona. Dziękujemy za liczne głosy. Dwie lokalizacje otrzymały niemalże taką samą liczbę głosów. Poniżej są szczegółowe wyniki ankiety. Dwie zwycięskie lokalizacje zostaną zgłoszone do Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

Ankieta została zakończona. Była aktywna:
od 29-03-2018 00:00:00
do 08-04-2018 23:59:59
Wyniki ankiety:
Czy uważasz, że nowa stacja Veturilo na Odolanach powinna powstać:

1

Zgodnie z zapowiedziami władz Miasta do końca 2018r. ma zostać uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Odolan. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Odolan został wyłożony w listopadzie 2015r. i wówczas mieszkańcy wspólnymi siłami opracowali uwagi do planu.
(http://espresso.waw.pl/okolice-osiedla-espresso/zmieniamy-projekt-planu-zagospodarowania-przestrzennego-odolan/)

Powstała również petycja kierowana do władz miasta o uwzględnienie uwag mieszkańców do MPZP http://www.petycjeonline.com/signatures/uwagi_i_postulaty_mieszkacow_do_mpzp_obszaru_odolan/

W Stowarzyszeniu działają osoby, które uczestniczyły w formułowaniu uwag do MPZP, dlatego postanowiliśmy czynnie wesprzeć postulaty dotyczące parków i zieleni na Odolanach, to jest postulaty o:

  • wyznaczenie terenu przeznaczonego pod stworzenie Centralnego Parku Odolan na obszarze oznaczonym obecnie w projekcie MPZP jako działki nr A.21.MW i A.25.MW. Teren ten znajduje się w centrum Odolan co zapewnia łatwy dostęp praktycznie z każdej części Odolan bez konieczności przechodzenia przez duże ciągi komunikacyjne takie jak Ul. Wolska, Połczyńska bądź Al. Prymasa Tysiąclecia. Park stanowiłby doskonałe miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Odolan. Utworzenie terenu zielonego jest uzasadnione także tym, że obecnie w MPZP tylko ok. 3% powierzchni jest przeznaczone pod zieleń urządzoną. Jest to stanowczo za mało.
  • wprowadzenie buforowych pasów zieleni średniej i wysokiej przy drogach oraz wzdłuż projektowanej trasy N-S od strony wschodniej. Zanieczyszczenie powietrza oraz hałas komunikacyjny stają się poważnym problemem Odolan. Dlatego należy zaplanować ekosystem zieleni w MPZP w sposób zabezpieczający przed tymi zagrożeniami. Drzewa i rośliny rozpraszają i pochłaniają szkodliwe gazy i dwutlenek węgla oraz produkują tlen. Stanowią naturalną osłonę przed wiatrem, wzbogacają powietrze w wilgoć, co wpływa na jego czystość. W związku z powyższym utworzenie stref buforowych staje się koniecznością. Z uwagi na rozwój Odolan w kierunku zachodnim będziemy także postulować wygięcie trasy N-S w kierunku zachodnim i zaplanowanie na terenie pomiędzy zabudową mieszkaniową, a trasą N-S zieleni miejskiej o powierzchni ok. 3 ha.

Dlatego przygotowaliśmy pisemne stanowisko dla Urzędu Miejskiego popierające powyższe postulaty.

1

Logo Budżetu Partycypacyjnego w WarszawieW tym roku do budżetu partycypacyjnego na Woli wprowadzono nowy podział na obszary. Wcześniej Odolany korzystały z budżetu razem z Ulrychowem,  w tym roku z Czystem. Jak się okazuje zmiana jest na naszą korzyść, o tym dalej.

Na Woli według nowego podziału mamy trzy obszary:

  1. Rejon północno-zachodni,
  2. Rejon północno-wschodni,
  3. Rejon południowy (Odolany + Czyste).

Mapa z podziałem na obszary

Każdy rejon na realizację projektów ma do dyspozycji 1.700.000 zł, a na projekty ogólnodzielnicowe zapewniono 400.000 zł.

Ul. Wolska, panoramaWiększość projektów zgłoszonych na Odolanach poprawia infrastrukturę w naszej okolicy. Są remonty dróg i chodników (Wschowska, Armatnia, Bodzanty), toalety publiczne (Skwer Zielone Odolany), stojaki rowerowe (29 stojaków w zachodniej części Odolan), nasadzenia zieleni (Sowińskiego i JK), dwa projekty powiązane są z czworonogami (kosze oraz park zabaw), są zajęcia dla dzieci, jest też propozycja utworzenia parku na terenie Fortu Odolany (pełna lista projektów). Po pomyślnym zweryfikowaniu projektów przez dzielnicowych urzędników będzie można na nie głosować od 15 do 30 czerwca 2018.

Odolany zdecydowanie zyskały na nowym podziale. Na 18 projektów zgłoszonych w rejonie południowym aż 15 jest z Odolan. Wygląda na to, że znajomość budżetu partycypacyjnego jest na Odolanach zdecydowanie lepsza niż na Czystem, a i potrzeby większe.

Co więcej, łącznie tych 18 projektów wymaga finansowania na poziomie ok. 2 mln zł, niewiele więcej niż jest dostępne (1,7 mln zł). Jest więc spora szansa, że wszystkie projekty, które będą głosowane w czerwcu, będą zrealizowane. Tutaj jest warunek - dany projekt musi uzyskać co najmniej 10% głosów osób głosujących w danym obszarze i nie mniej niż 30 osób powinno poprzeć pomysł. Oczywiście, koszty realizacji muszą mieścić się w dostępnych funduszach. Głosować można na dowolną liczbę projektów z danego obszaru oby tylko koszt ich realizacji nie przekroczył 1,7 mln zł.

Stowarzyszenie Mieszkańców Odolan popiera wszystkie zgłoszone projekty, ale to mieszkańcy oddając swój głos zadecydują o tym, które są potrzebne w naszej okolicy. Latem poznamy wyniki, a realizacja zwycięskich pomysłów w 2019 roku.