Przeskocz do treści

Co z dostępem do placówek szkolnych dla dzieci z Odolan?

Martwisz się, gdzie i na jakich zasadach Twoje dziecko pójdzie do szkoły podstawowej?

Poniżej praktyczne wskazówki, co i jak możesz sam/sama rozbić dla swojego dziecka.

To między innymi mieszkańcy Odolan dali obecnie urzędującym radnym mandat do reprezentowania naszego interesu na poziomie samorządowym (w szczególności na poziomie dzielnicy). W związku z tym nasza sugestia, aby każdy zainteresowany sytuacją edukacyjną swojego dziecka, zwrócił się do naszych Szanownych Radnych z apelem (tej lub podobnej treści).

Z troski o zapewnienie odpowiedniego zaplecza edukacyjnego dla mojego dziecka, mając na uwadze pojawiające się w mediach informacje o kolejnych opóźnieniach w realizacji inwestycji w postaci budowy nowej szkoły podstawowej na Odolanach, zwracam się z apelem o niezwłoczne przekazanie następujących danych:

 • udostępnienie zaktualizowanego harmonogramu budowy szkoły przy ul. Karlińskiego w Warszawie, ze wskazaniem i uwzględnieniem ewentualnych dalszych przyczyn będących źródłem opóźnienia oraz jego długości,
 • przekazanie informacji, kto jest odpowiedzialny za oszacowanie budżetu na wykonanie inwestycji budowy szkoły na Odolanach; kiedy sporządzony został kosztorys budowy szkoły przy ul. Karlińskiego oraz czy i kiedy podlegał on aktualizacji,
 • przekazanie informacji, czy w świetle doświadczenia z innych warszawskich dzielnic (przykładem wstrzymana budowa szkoły podstawowej na Gocławiu), Urząd Dzielnicy Wola (UDW) planuje i kiedy podjąć działania w celu urealnienia budżetu na wybudowanie szkoły; kiedy mają zapaść decyzje w tym zakresie,
 • przekazanie informacji o sytuacji demograficznej na Odolanach (ze wskazaniem, ile dzieci oraz z jakich roczników wejdzie w 2020/2021 i 2022 r. w wiek szkolny); jeśli Dzielnica nie dysponuje takim zestawieniem - przekazanie informacji o szacowanych danych w ww. zakresie,
 • przekazanie informacji o zakładanej na wrzesień tego roku ilości dzieci, które rozpoczną edukację w szkole podstawowej przy ul. Grabowskiej, ogólnej liczbie wszystkich uczniów w roku szkolnym 2019/2020 oraz szacowanej liczbie gwarantowanych miejsc na przyjęcie dzieci w kolejnych latach szkolnych (2020-2022) przez szkołę przy ul. Grabowskiej,
 • przekazanie decyzji, czy i jakie szkoły podstawowe spoza naszego obwodu szkolnego (administracyjnie całe Odolany podlegają pod szkołę przy ul. Grabowskiej) będę przyjmować dzieci z Odolan na zasadach równorzędnych dla dzieci z ich okręgów (bez postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową), ze wskazaniem ilości i wielkości klas nauczania początkowego oraz ilości miejsc w klasach „0”,
 • jeśli zrównanie procedury (przyjęcia do pobliskiej szkoły podstawowej), o którym mowa w punkcie wyżej, nie jest możliwe bez zmiany uchwały Rady Miasta w tym zakresie, przekazanie informacji jakie działania zostały podjęte / zostaną podjęte w celu zmiany uchwały nr III/52/2018 Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku z późn. zm. i rozszerzenia obwodów okolicznych szkół podstawowych na część Odolan, tak aby kandydaci z Odolan do szkół nie musieli brać udziału w rekrutacji,
 • przekazanie informacji, czy UDW podjął rozmowy z przedstawicielami dzielnic Włochy / Bemowo / Ochota w zakresie zabezpieczenia miejsc dla uczniów z Odolan; jeśli tak, przekazanie na jakim są etapie i co na chwilę obecną z nich wynika,
 • wskazanie, kto z UDW odpowiada na infrastrukturę szkolną na Odolanach oraz jakie działania podjął dotychczas w celu zagwarantowania równego dostępu do okolicznych placówek szkolnych dzieciom z Odolan,
 • przekazanie informacji, kiedy i jakie działania zostały podjęte w celu zabezpieczenia działki na potrzeby budowy drugiej niezbędnej szkoły na Odolanach,
 • przekazanie informacji, czy ostatnia duża działka miejska na Odolanach przy ul. Grodziskiej została ponownie przeznaczona w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) na cele publiczne (w tym działalność oświatową) oraz na jaki dzień planowane jest wyłożenie nowego MPZP dla Odolan."

Apel należy kierować w szczególności do Radnych zasiadających w następujących komisjach:

 • Komisja Budżetu i Inwestycji
 • Komisja Edukacji i Infrastruktury Oświatowej
 • Komisja Ładu Przestrzennego i Nieruchomości

https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/dzielnice/Wola/Rada_2014_2018/Komisje/default.htm)

Lista radnych oraz adresów mailowych radnych powinna być na stronie https://wola.waw.pl/rada-dzielnicy/radni-dyzury-interpelacje/  – wierzymy, że w tej kadencji pojemność skrzynek pocztowych radnych jest dostosowana do celu jakiemu mają służyć i maile nie wracają z adnotacją „skrzynka przepełniona” (jeśli tak, proszę pisać, który radny nie dba o kontakt z mieszkańcami Woli).

Stosowne wątpliwości można zgłaszać na spotkaniach organizowanych przez radnych (terminy spotkań w linku jak wyżej) lub z wykorzystaniem oficjalnych stron w mediach społecznościowych.

Jeśli ktoś chce mieć pewność, że prędzej czy później jakiś urzędnik pochyli się nad odpowiedziami na powyższe pytania, może przesłać do UDW zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej o podobnej do powyższej treści, adresując pytania do burmistrz.wola@um.warszawa.pl - dodając jedynie bardziej formalny wstęp:

„WNIOSEK

o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 w zw. z art. 10 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 w z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z  wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej przygotowań do budowy szkoły podstawowej przy ul. Karlińskiego w Warszawie.”

oraz końcówkę:

„Proszę o udzielenie odpowiedzi na niniejszy wniosek w formie elektronicznej na adres e-mail ………….”

Zachęcamy do zainteresowania się dostępem do placówek szkolnych w tym, tym czy i na jakich zasadach dzieci z Odolan będą brały udział w rekrutacjach do szkół podstawowych.

Jedynie naciskami na radnych / UDW możemy wymusić realne zainteresowanie się tym tematem i uzyskanie pozytywnych rozstrzygnięć. Potrzebne są mądre decyzje, a czasu na nie wbrew pozorom nie jest dużo.

3 myśli na “Co z dostępem do placówek szkolnych dla dzieci z Odolan?

 1. Aga

  a ja zrobię wszystko by szkoła przy Karlińskiego nie powstała, to poroniony pomysł stawiać ją tak blisko okien mieszkańców, rozumiem potrzeby (sama będę zaraz mamą) ale nie wyobrażam sobie mieć szkoły tuż pod oknami !!!

  Odpowiedz
  1. Adam

   Nie zdziwiłbym się jakby napisała to osoba, która mieszka w bloku (na Sowińskiego 25) pod budowę, który powstał w miejscu terenu zielonego na którym miał powstać park.

   Odpowiedz
 2. Kam

  A która szkoła jest Oddalona? Najbliższe, czyli Grabowska, Redutowa, Olbrachta też są pod oknami jak cała masa innych. Podobnie jest z przedszkola i czy zlobkami. Mają być w polu, pod Warszawą?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.